Vừa xin nghỉ thai sản

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là mẫu đơn để điền vào đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sắp hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật.

Đây là biểu mẫu cập nhật nhất dành cho những công chức, viên chức đang mong muốn có em bé trong thời kỳ mang thai và chuẩn bị làm mọi thủ tục trước kỳ nghỉ dài ngày để chăm sóc em bé của mình. Nội dung đơn phải trình bày rõ thông tin xin nghỉ, xin nghỉ, chuyển công tác. Theo dõi và tải về mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất tại đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Vừa xin nghỉ thai sản

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Đơn xin phúc lợi cho bệnh nhân

đến:

– Ban Giám đốc Công ty ……………

– Nguồn nhân lực

– Trưởng phòng… … … … …. … …

Tên tôi là: ………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Địa điểm: …. .. Địa điểm làm việc: ……………

Số nhận dạng: …………… Ngày và nơi cấp ……………

Địa chỉ hiện tại:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hiện tôi đang mang thai sắp đến ngày dự sinh. Ngày sinh dự kiến ​​……………

Chúng tôi xin phép Ban Giám đốc sử dụng chế độ nghỉ thai sản theo quy định của quốc gia để chuẩn bị sinh con với sức khỏe tốt nhất.

Thời gian nộp đơn xin nghỉ việc là ….. /… ./…

Nếu nghỉ cha mẹ …… (4) .. Hiện đang làm việc …………………………………. …………. (5) ……………

Khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi xin hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

…., ngày tháng năm …...
Ý kiến ​​của giám đốc
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
người xin việc
(Ký tên và ghi tên của bạn)

Hướng dẫn điền đơn xin nghỉ thai sản

(1) Công ty mà nhân viên làm việc.

(2) Một số nhân viên làm việc trực tiếp.

(3) Thời gian nghỉ là 06 tháng.

(4) Là người trực tiếp tiếp quản doanh nghiệp.

(5) Phòng người nhận nhiệm vụ làm việc.

* Lưu ý: Hiện nay, theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH 2014 thì lao động nữ sinh con được nghỉ trước và sau khi sinh con 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi từ con thứ hai trở lên thì mỗi con được nghỉ thêm 01 tháng.

.

Back to top button