Thủ thuật

[Video] Cách sử dụng Word count đếm số từ trên Google Docs

Sau khi viết một bài văn, bài báo cáo mấy trang trên Google Docs và bạn cần biết số từ mình đã viết là bao nhiêu, lúc này bạn sẽ cần sử dụng công cụ Word count để đếm số từ. Vậy bạn đã biết cách đếm số từ trên Google Docs như thế nào không? Hãy cùng mở laptop và thực hành ngay nhé!

Video hướng dẫn cách sử dụng Word count đếm số từ trong Google Docs cực chi tiết:

1. Cách đếm số từ trên Google Docs giao diện máy tính

Đếm tất cả các từ có trong văn bản

Bước 1: Chọn thẻ Tools > Nhấn chọn Word count.

Chọn thẻ Tools và Nhấn chọn Word count

Bước 2: Cửa sổ Word count hiện ra, tại đây bạn có thể xem được số trang, số từ, số ký tự và số ký tự không bao gồm khoảng trắng.

Bạn có thể xem được số trang, số từ, số ký tự và số ký tự không bao gồm khoảng trắng

Bạn có thể xem được số trang, số từ, số ký tự và số ký tự không bao gồm khoảng trắng

Bước 3: Nhấn OK để quay lại file tài liệu.

Nhấn OK để quay lại file tài liệu

Nhấn OK để quay lại file tài liệu

Chỉ đếm trong vùng văn bản được chọn

Bước 1: Bôi đen vùng dữ liệu cần đếm từ.

Bôi đen vùng dữ liệu cần đếm từ

Bôi đen vùng dữ liệu cần đếm từ

Bước 2: Chọn thẻ Tools > Nhấn chọn Word count.

Chọn thẻ Tools và Nhấn chọn Word count

Bước 3: Cửa sổ Word count hiện ra, nội dung hiện ra là số trang, số từ, số ký tự của dữ liệu bạn đã bôi đen so với toàn bộ file tài liệu.

Nội dung hiện ra là số từ, số trang, số ký tự của dữ liệu bạn đã bôi đen so với toàn bộ file tài liệu

Nội dung hiện ra là số từ, số trang, số ký tự của dữ liệu bạn đã bôi đen so với toàn bộ file tài liệu

Bước 4: Nhấn OK để quay lại file tài liệu.

Nhấn OK để quay lại file tài liệu

Nhấn OK để quay lại file tài liệu

Đếm trong khi viết

Bước 1: Chọn thẻ Tools > Nhấn chọn Word count.

Chọn thẻ Tools và Nhấn chọn Word count

Bước 2: Cửa sổ Word count hiện ra, tích chọn Display word count while typing > Nhấn OK để quay lại file tài liệu.

tích chọn Display word count while typing và Nhấn OK để quay lại file tài liệu

tích chọn Display word count while typing và Nhấn OK để quay lại file tài liệu

Bước 3: Mục đếm số từ trong khi viết được hiển thị ở góc bên trái dưới cùng của file tài liệu. Mục này được mặc định là đếm từ (words), nhưng bạn có thể chuyển đổi sang các cách hiển thị khác như số trang, số ký tự hay số ký tự không bao gồm khoảng trắng.

Mục đếm số từ trong khi viết được hiển thị ở góc bên trái dưới cùng của file tài liệu

Mục đếm số từ trong khi viết được hiển thị ở góc bên trái dưới cùng của file tài liệu

2. Cách đếm số từ trên Google Docs giao diện điện thoại

Đếm tất cả các từ có trong văn bản

Bước 1: Chọn vào dấu 3 chấm bên phải trên cùng của file tài liệu > Nhấn chọn Số từ.

Chọn vào dấu 3 chấm và Nhấn chọn Số từ

Chọn vào dấu 3 chấm và Nhấn chọn Số từ

Bước 2: Cửa sổ đếm số từ hiện ra, các thông số cũng được hiển thị tương tự như giao diện máy tính đã thực hiện ở trên. Để quay lại file tài liệu bạn chỉ cần nhấn bất kỳ vị trí nào ngoài cửa sổ Số từ.

Cửa sổ đếm số từ hiện ra

Cửa sổ đếm số từ hiện ra

Chỉ đếm trong vùng văn bản được chọn

Bước 1: Bôi đen vùng dữ liệu cần đếm số từ > Chọn vào dấu 3 chấm bên phải trên cùng của file tài liệu.

Bôi đen vùng dữ liệu cần đếm số từ và Chọn vào dấu 3 chấm

Bôi đen vùng dữ liệu cần đếm số từ và Chọn vào dấu 3 chấm

Bước 2: Nhấn chọn Số từ > Cửa sổ đếm số từ hiện ra, nội dung hiện ra là số từ, số trang, số ký tự của dữ liệu bạn đã bôi đen so với toàn bộ file tài liệu. Để quay lại file tài liệu bạn chỉ cần nhấn bất kỳ vị trí nào ngoài cửa sổ Số từ.

Cửa sổ đếm số từ hiện ra, nội dung hiện ra là số từ, số trang, số ký tự của dữ liệu bạn đã bôi đen

Cửa sổ đếm số từ hiện ra, nội dung hiện ra là số từ, số trang, số ký tự của dữ liệu bạn đã bôi đen

3. Những lưu ý khi dùng Word count đếm số từ

– Với thông số đếm từ (Words) chỉ có thể đếm các từ, đối với các ký tự đặc biệt như dấu chấm, phẩy, dấu cách, các dấu nháy đơn hay nháy kép,… đều không được tính là một từ.

– Với thông số đếm số ký tự (Character) thì sẽ dùng đếm toàn bộ các chữ cái, hay ký tự đặc biệt, và đếm cả khoảng trắng.

– Với thông số đếm ký tự loại trừ dấu cách (Characters excluding spaces) cũng sẽ đếm toàn bộ các chữ cái và ký tự đặc biệt nhưng sẽ không đếm khoảng trắng.

Những lưu ý khi dùng Word count đếm số từ

Những lưu ý khi dùng Word count đếm số từ

4. Một số câu hỏi liên quan

Có phím tắt nào hỗ trợ đếm số từ trên Google Docs không?

Trong Google Docs hỗ thao tác nhanh hơn bằng các tổ hợp phím tắt nên đối với đếm số từ cũng vậy cũng có thể thực hiện được. Nhưng Google Docs chỉ hỗ trợ cho máy tính Windows và MacBook, còn điện thoại Android và iPhone hiện tại chưa có tính năng phím tắt.

– Phím tắt đối với Windows: Ctrl + Shift + C.

– Phím tắt đối với MacBook: Command + Shift + C.

Làm sao tắt hiển thị số từ trên Google Docs?

Để tắt hiển thị số từ (word count) trên Google Docs bạn chỉ cần thao tác tương tự như các bước đếm số từ đã thực hiện ở trên, sau khi cửa sổ Word count mở ra bạn bỏ tích chọn Display word count while typing.

Bỏ tích chọn Display word count while typing

Bỏ tích chọn Display word count while typing

Xem thêm

class=”lazy”|class=”aligncenter”

Back to top button
You cannot copy content of this page