Giáo Dục

Toán 6 Luyện tập chung trang 65 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 65, 66 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập chung trang 65.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài Luyện tập chung Chương VIII trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 66 tập 2

Bài 8.35

Hãy dùng ê ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc từ, góc bẹt có trong hình sau.

Gợi ý đáp án:

Các góc nhọn là: Góc ABC; Góc EBC; Góc CAD; Góc CDA

Các góc vuông là: Góc ABC; Góc BAD

Các góc tù là: Góc ACD; Góc BCD; Góc BEA.

Các góc bẹt là : Góc AEC

Bài 8.36

Trong hình vẽ sau, cho tam giác đều ABC và góc DBC bằng 200.

Bài 8.36

a. Kể tên các góc trong hình vẽ trên. Những góc nào có số đo bằng 60 độ?

b. Điểm D có nằm trong góc ABC không ? Điểm C có nằm trong góc ADB không?

c. Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình.

Gợi ý đáp án:

a. Các góc có trong hình vẽ là: ∠ ABC; ∠ BAC; ∠ CAB; ∠ BDA; ∠ DAB; ∠ ABD; ∠ DBC; ∠ DAC.

Những góc có số đo bằng 60 độ là: ∠ ABC; ∠ BAC; ∠ CAB.

b. Điểm D có nằm trong góc ABC. Điểm C không nằm trong góc ADB.

c. Số đo góc ABD là: 40 độ.

Bài 8.37

Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau.

a. Kể tên các điểm nằm trong góc AMC;

b. Cho biết số đo của góc AMC bằng cách đo;

b. Sắp xếp các góc NMA, AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

Bài 8.37

Gợi ý đáp án:

a. Các điểm nằm trong góc AMC là: P

c. ∠ NMA; ∠ CMQ; ∠ AMC.

Bài 8.38

Trong hình bên, góc xOy là góc nghiêng khi đặt thang. Biết rằng góc nghiêng khi đặt thang đảm bảo an toàn là khoảng 750, em hãy đo góc xOy để kiểm tra xem chiếc thang ở hình bên đã đảm bảo an toàn hay chưa .

Bài 8.38

Gợi ý đáp án:

Chiếc thang trong hình đã đảm bảo an toàn.

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 65, 66 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập chung trang 65.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài Luyện tập chung Chương VIII trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 66 tập 2

Bài 8.35

Hãy dùng ê ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc từ, góc bẹt có trong hình sau.

Gợi ý đáp án:

Các góc nhọn là: Góc ABC; Góc EBC; Góc CAD; Góc CDA

Các góc vuông là: Góc ABC; Góc BAD

Các góc tù là: Góc ACD; Góc BCD; Góc BEA.

Các góc bẹt là : Góc AEC

Bài 8.36

Trong hình vẽ sau, cho tam giác đều ABC và góc DBC bằng 200.

Bài 8.36

a. Kể tên các góc trong hình vẽ trên. Những góc nào có số đo bằng 60 độ?

b. Điểm D có nằm trong góc ABC không ? Điểm C có nằm trong góc ADB không?

c. Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình.

Gợi ý đáp án:

a. Các góc có trong hình vẽ là: ∠ ABC; ∠ BAC; ∠ CAB; ∠ BDA; ∠ DAB; ∠ ABD; ∠ DBC; ∠ DAC.

Những góc có số đo bằng 60 độ là: ∠ ABC; ∠ BAC; ∠ CAB.

b. Điểm D có nằm trong góc ABC. Điểm C không nằm trong góc ADB.

c. Số đo góc ABD là: 40 độ.

Bài 8.37

Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau.

a. Kể tên các điểm nằm trong góc AMC;

b. Cho biết số đo của góc AMC bằng cách đo;

b. Sắp xếp các góc NMA, AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

Bài 8.37

Gợi ý đáp án:

a. Các điểm nằm trong góc AMC là: P

c. ∠ NMA; ∠ CMQ; ∠ AMC.

Bài 8.38

Trong hình bên, góc xOy là góc nghiêng khi đặt thang. Biết rằng góc nghiêng khi đặt thang đảm bảo an toàn là khoảng 750, em hãy đo góc xOy để kiểm tra xem chiếc thang ở hình bên đã đảm bảo an toàn hay chưa .

Bài 8.38

Gợi ý đáp án:

Chiếc thang trong hình đã đảm bảo an toàn.

Back to top button
You cannot copy content of this page