Toán 6 Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 54 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của phần Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 34 Chương VIII trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 54 tập 2

Bài 8.10

Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính 2 cm. Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó. Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không?

Gợi ý đáp án:

OM = ON= độ dài bán kính đường tròn.

Bài 8.11

Việt dùng thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm. Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Gợi ý đáp án:

Độ dài đoạn thẳng AB là: 12 – 3 = 9 (cm).

Bài 8.12

Bạn Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Sau 12 bước liên tiếp kể từ mép tường đầu lớp thì còn khoảng nửa bước chân nữa là đến mép tường cuối lớp. Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Lớp học đó dài số m là: 0,6.12+0,6.frac{1}{2}=7,5(m)

Bài 8.13

Hãy đo độ dài (đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình 8.34 theo thứ tự tăng dần của độ dài.

Bài 8.13

Gợi ý đáp án:

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài đoạn thẳng: CD < EF < GH < AB < IK.

Bài 8.14

Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét?

Gợi ý đáp án:

Trước khi bị gãy, cây cao số mét là:

1,75 + 3 = 4,75 (m).

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 54 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của phần Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 34 Chương VIII trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 54 tập 2

Bài 8.10

Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính 2 cm. Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó. Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không?

Gợi ý đáp án:

OM = ON= độ dài bán kính đường tròn.

Bài 8.11

Việt dùng thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm. Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Gợi ý đáp án:

Độ dài đoạn thẳng AB là: 12 – 3 = 9 (cm).

Bài 8.12

Bạn Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Sau 12 bước liên tiếp kể từ mép tường đầu lớp thì còn khoảng nửa bước chân nữa là đến mép tường cuối lớp. Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Lớp học đó dài số m là: 0,6.12+0,6.frac{1}{2}=7,5(m)

Bài 8.13

Hãy đo độ dài (đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình 8.34 theo thứ tự tăng dần của độ dài.

Bài 8.13

Gợi ý đáp án:

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài đoạn thẳng: CD < EF < GH < AB < IK.

Bài 8.14

Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét?

Gợi ý đáp án:

Trước khi bị gãy, cây cao số mét là:

1,75 + 3 = 4,75 (m).

Back to top button