Toán 6 Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên Chân trời sáng tạo

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 61 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

==>> Tải về Giáo án toán 6 bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Video Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên Chân trời sáng tạo

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 3 Chương 7 trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 61 tập 2

Bài 1

Hình hai chiếc lá và hình bông hoa sau đây, hình nào có trục đối xứng?

Toán 6 Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên Chân trời sáng tạo

Gợi ý đáp án:

Hình a có trục đối xứng:

Bài 1

Bài 2

Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Hình bông hoa có tâm đối xứng

Bài 3

Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng (có trục đối xứng hoặc có tâm đối xứng).

Gợi ý đáp án:

Ví dụ: quả bóng, tổ ong, quả chanh, máy bay, ngôi nhà, bông hoa, mũi tên, …

Bài 4

Nêu một số hình ảnh có tính đối xứng trong hình học.

Bài 5

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày.

Gợi ý đáp án:

Ví dụ: Viên bi, cái cốc, quả bóng, tay cầm chơi game, điện thoại, ….

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 61 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 3 Chương 7 trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 61 tập 2

Bài 1

Hình hai chiếc lá và hình bông hoa sau đây, hình nào có trục đối xứng?

Toán 6 Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên Chân trời sáng tạo

Gợi ý đáp án:

Hình a có trục đối xứng:

Bài 1

Bài 2

Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Hình bông hoa có tâm đối xứng

Bài 3

Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng (có trục đối xứng hoặc có tâm đối xứng).

Gợi ý đáp án:

Ví dụ: quả bóng, tổ ong, quả chanh, máy bay, ngôi nhà, bông hoa, mũi tên, …

Bài 4

Nêu một số hình ảnh có tính đối xứng trong hình học.

Bài 5

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày.

Gợi ý đáp án:

Ví dụ: Viên bi, cái cốc, quả bóng, tay cầm chơi game, điện thoại, ….

Back to top button