Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng Chân trời sáng tạo

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 73 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 1: Điểm. Đường thẳng.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 1 Chương 8 trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 73 tập 2

Bài 1

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây.

b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới đây.

Bài 1

Gợi ý đáp án:

a)

Bài 1

b) Có thể gọi tên đường thẳng là: AB, BC, CD….

Bài 2

Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng.

a) Các điểm A, B thuộc đường thẳng p.

b) Các điểm C, D không thuộc đường thẳng p.

Gợi ý đáp án:

a) A, B ∈ p

b) C, D ∉ p

Vẽ hình:

Bài 2

Bài 3

a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

b) Điểm A không thuộc những đường thẳng nào?

c) Đường thẳng nào không chứa điểm C?

Sử dụng kí hiệu để mô tả các quan hệ trên.

Bài 3

Gợi ý đáp án:

a) Điểm B thuộc đường thẳng j, n, i hay: B ∈ j, B ∈ n, B ∈ i

b) Điểm A không thuộc đường thẳng j và n hay: A ∉ j, A ∉ n

c) Đường thẳng i và n không chứa điểm C hay C ∉ i, C ∉ n

Bài 4

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a.

b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c.

c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b, c.

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Bài 5

Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng trong thực tế.

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 73 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 1: Điểm. Đường thẳng.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 1 Chương 8 trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của blogtiendientu.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 73 tập 2

Bài 1

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây.

b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới đây.

Bài 1

Gợi ý đáp án:

a)

Bài 1

b) Có thể gọi tên đường thẳng là: AB, BC, CD….

Bài 2

Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng.

a) Các điểm A, B thuộc đường thẳng p.

b) Các điểm C, D không thuộc đường thẳng p.

Gợi ý đáp án:

a) A, B ∈ p

b) C, D ∉ p

Vẽ hình:

Bài 2

Bài 3

a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

b) Điểm A không thuộc những đường thẳng nào?

c) Đường thẳng nào không chứa điểm C?

Sử dụng kí hiệu để mô tả các quan hệ trên.

Bài 3

Gợi ý đáp án:

a) Điểm B thuộc đường thẳng j, n, i hay: B ∈ j, B ∈ n, B ∈ i

b) Điểm A không thuộc đường thẳng j và n hay: A ∉ j, A ∉ n

c) Đường thẳng i và n không chứa điểm C hay C ∉ i, C ∉ n

Bài 4

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a.

b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c.

c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b, c.

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Bài 5

Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng trong thực tế.

Back to top button