Tiểu sử Đồng chí Lê Khả Phiêu

Tiểu sử Tổng Bí thư Lê Khả Pênh – Đồng chí Lê Khả Phiêu là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001.

  • quốc tang

Tiểu sử Lê Khả Phiêu Nguyên Tổng thư ký

Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27/12/1931; Nơi sinh: Xã Đông Khê, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. Tôi thường trú tại số nhà 7/36 / C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; Gia nhập đảng ngày 19 tháng 6 năm 1949.

– Từ năm 1947 đến năm 1949, ông dạy giáo dục quần chúng ở xã. Tháng 6 năm 1949, ông vào Đảng Cộng sản Việt Nam phụ trách công tác tuyên huấn và được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Ban Cán sự Đảng.

– Nhập ngũ từ tháng 5 năm 1950 đến tháng 8 năm 1954, ông giữ chức vụ Trung đội trưởng, Trung đội trưởng, Chính trị viên Đại đội, Chính trị viên Đại đội, Trung đoàn 66 và Tiểu đoàn 304.

– Tôi học Trung cấp Quân sự Khóa 1 từ tháng 9-1954 đến tháng 3-1955.

– Từ tháng 3-1955 đến tháng 3-1958, đồng chí làm Chủ nhiệm Tiểu ban Tổ chức Đoàn kết, Chính trị viên Tiểu đoàn. Phó Chủ nhiệm kiêm Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 66 Sư đoàn 304.

– Tháng 4 năm 1958, đồng chí là học viên Trường Trung cấp Chính trị.

– Từ tháng 6 năm 1961 đến năm 1966, ông giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Chính trị – Nhân sự 304, sau đó là Trưởng phòng Tổ chức. Sau đó, ông giữ chức vụ chính ủy, đảng viên Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân khu Hữu Ngạn, Ủy viên Chính ủy.

– Tháng 7 năm 1967, ông tham gia trận Tritien và làm chính trị viên Trung đoàn 9, tháng 1 năm 1968 giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9.

– Năm 1970, ông giữ chức vụ người đứng đầu Tổ chức Hạt Tritien.

– Từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 2 năm 1974 ông là Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên.

– Tháng 3 năm 1974, ông giữ chức Chủ nhiệm chính trị Quân khu Tritien (sau này là Quân đoàn 2), Đảng ủy viên.

– Tháng 2 năm 1978, ông giữ chức Cục trưởng Cục Chính trị, Ủy viên Cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 9.

– Tháng 8 năm 1980, ông giữ chức Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 9, Cục Chính trị, được bầu vào Ban Thường vụ.

– Tháng 3 năm 1983, ông giữ chức Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 9.

– Tháng 4 năm 1984, ông về làm Cục trưởng Cục Chính trị Bộ Tư lệnh 719 và được phong quân hàm Thiếu tướng.

– Năm 1986, ông giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh 719, Cục trưởng Cục Chính trị Bộ Tư lệnh 719, Phó Trợ lý Tổ chức cán bộ Bộ Tư lệnh 719.

– Được thăng cấp trung tướng vào tháng 6 năm 1988.

– Tháng 8 năm 1988, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, an ninh).

– Được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6/1991), đồng chí được phân công giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Ủy ban (nay là Quân ủy Trung ương).

– Được bầu làm Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VII.

– Được thăng quân hàm Trung tướng vào tháng 6 năm 1992.

– Được bầu làm Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ lần thứ VII (01/1994).

– Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6/1996), đồng chí liên tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương, được bầu vào Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ định làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

– Được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII (12/1997). Hiện là Quân ủy Trung ương).

– Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ VII, VIII. Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VII và VIII, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng bí thư thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (12/1997 – 4/2001) Đại biểu Quốc hội khóa IX và X.

– Tháng 10/2006 nghỉ chính chủ.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Vàng vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và có thành tích xuất sắc. Huy hiệu 70 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và thế giới.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử VN.

.

Back to top button