Thời khóa biểu Chính thức cho Năm học 2020-2021

Lịch năm học 2020-2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 – Học sinh các cấp tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2020. Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 05/09/2020. Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021.

  • Giấy đăng ký kết hôn rách nát bị phạt tới 20 triệu đồng
  • Mức thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động gương mẫu.

Ngày 27/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký Quyết định số 2084 / QĐ-BGDĐT ban hành Khung trình độ thời gian năm học 2020-2021 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Đào tạo.

Vì vậy, học sinh các cấp sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2020. Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 05/09/2020. Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021. Thời hạn hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021, thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

Bộ GD & ĐT đang quy định thời gian xét công nhận hoàn thành tốt nghiệp tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021. Thời hạn đăng ký vào lớp 10 trước ngày 31/7/2021.

Thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định thời khóa biểu năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyên tắc kế hoạch thời gian năm học của địa phương cần đảm bảo số tuần học thực tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông có tối thiểu 35 tuần học thực hành (tối thiểu 18 tuần trong học kỳ 1 và ít nhất 17 tuần trong học kỳ 2). Giáo dục thường xuyên (thực hiện các chương trình giáo dục trung học và cao hơn) bao gồm tối thiểu 32 tuần đào tạo thực hành (tối thiểu 16 tuần mỗi học kỳ).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xác định thời gian nghỉ phép và thời gian năm học trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xác định việc học sinh được nghỉ học và bố trí học bù trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai. Đảm bảo nghỉ phép cho giáo viên trong năm học.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở đây.

  • Quyết định 2084 / QĐ-BGDĐT Thời khóa biểu năm học 2020-2021

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử VN.

.

Back to top button