Thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm những môn nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đến rất gần. Có thể nói đây là một trong những kỳ thi quan trọng nhất đối với các bạn thí sinh lớp 12. Vậy kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ gồm những môn nào? Dưới đây là nội dung chi tiết của Lịch thi tốt nghiệp THPT 2022 cũng như các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 do Bộ GD & ĐT công bố chính thức.

  • Khu vực ưu tiên 2022

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2022, thí sinh thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

1. Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra từ ngày 6-9 / 7/2022 với 5 môn thi. Trong đó có 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tự chọn là Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học) và bài thi Khoa học xã hội (gồm các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học). ). Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Để được xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải hoàn thành 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi bắt buộc và chọn một trong hai bài thi tự chọn.

Đối với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể lựa chọn dự thi một trong 7 thứ tiếng sau: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn. Thí sinh có thể đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học THPT.

2. Lịch thi THPT 2022

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tiết lộ pháp lý dữ liệu lớn.

Thông tin thêm về Thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm những môn nào?

Thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm những môn nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã đến rất gần rồi. Có thể nói đây là một trong những kỳ thi quan trọng nhất của các thí sinh lớp 12. Vậy thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm những môn nào? Sau đây là nội dung chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2022 cũng như các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 chính thức được Bộ giáo dục đào tạo công bố.
Điểm ưu tiên khu vực 2022
Kì thi THPT quốc gia năm 2022, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Văn theo hình thức tự luận còn các môn còn lại sẽ làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm.
1. Các môn thi tốt nghiệp THPT 2022
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra từ ngày 6-9/7/2022, với 5 bài thi. Trong đó có ba bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tự chọn là Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải thi đủ bốn bài thi, gồm ba bài thi bắt buộc và chọn một trong hai bài thi tự chọn.
Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.
2. Lịch thi THPT 2022
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử.

#Thi #tốt #nghiệp #THPT #gồm #những #môn #nào


#Thi #tốt #nghiệp #THPT #gồm #những #môn #nào

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button