Trường Giang cho biết sau khi bị so sánh với Trấn Thành trong Running Man Việt.

Back to top button