Tech

Sử dụng SoapUI với Selenium để kiểm tra dịch vụ web

SoapUI là công cụ kiểm tra chức năng mã nguồn mở phổ biến nhất để kiểm tra Api . Nó cung cấp phạm vi kiểm tra hoàn chỉnh và hỗ trợ tất cả các giao thức và công nghệ tiêu chuẩn.

SOAP là gì?

SOAP là một giao thức dựa trên XML đơn giản. Nó cho phép các ứng dụng trao đổi thông tin qua HTTP. Nó sử dụng ngôn ngữ mô tả các dịch vụ Web (WSDL) để giao tiếp. Các ứng dụng khác cũng có thể tương tác với các dịch vụ web bằng giao diện WSDL.

SOAPUI là gì?

SOAPUI là một công cụ kiểm tra dịch vụ web đa nền tảng mã nguồn mở. SOAPUI-Pro có thêm chức năng cho các công ty xử lý các dịch vụ web quan trọng. Các dịch vụ web đóng một vai trò quan trọng trong các ứng dụng Internet.

Selen

 • Selenium : – Nó là một công cụ thử nghiệm để tự động hóa các trình duyệt trên nhiều nền tảng.
 • Selenium Webdriver : – Nó thực hiện các cuộc gọi trực tiếp đến các trình duyệt. Nó sử dụng hỗ trợ tự động hóa của trình duyệt.

Selenium với SoapUI

Cách đơn giản và dễ dàng nhất để tích hợp Selenium với Soapui là sử dụng Groovy. SoapUI hỗ trợ rộng rãi Groovy.

Groovy là một ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng. Groovy bao gồm tất cả các thư viện Java . Vì vậy, tất cả các từ khóa và chức năng liên quan đến Java có thể được sử dụng trực tiếp trong tập lệnh Groovy. Nó tích hợp với JVM (Máy ảo Java).

Điều kiện tiên quyết để sử dụng Selenium với SoapUI

Gọi trình chạy SoapUI Testcase trong Selenium.

Đoạn mã dưới đây sẽ được sử dụng để gọi testcase SoapUI. Nó sẽ thiết lập các thuộc tính của thành phố và mã zip tương ứng. Khi mã được thực thi, nó sẽ nhận được giá trị của các thành phố và mã zip. Ngoài ra, hiển thị số lỗi không khớp với thành phố và mã zip tương ứng. Mã này sẽ chạy trong Selenium.

Lưu ý : “usePropertyFileFlag = true” ở đây thay vì sử dụng tệp thuộc tính tĩnh để lưu trữ mã zip và thành phố. Thông tin về mã zip và thành phố sẽ được chuyển động trong thời gian chạy bằng phương thức setProjectProperties ().

Hướng dẫn chạy mã.

 • Khởi động SoapUI
 • Bắt đầu một trường hợp thử nghiệm mới
 • Thêm một bước thú vị mới.
 • Sao chép, dán mã mẫu vào bước.
 • Nhấp vào Chơi.
 • Bạn có thể thấy Firefox khởi động và điều hướng đến Google. Sau đó, bạn có thể thấy các mục nhật ký SoapUI.
 • Mã chạy bằng Junit

Ví dụ về mã

@when(“<I use the weather service to get the weather information”)

    public void i_use_the_weather_service_to_get_the_information() {

        Set<Entry<String, string>> set = zipAndCities.entrySet();

        while (iterator,hasNext)) {

            Entry<String, String> entry = iterator.next();

            String zipCode = entry.getkey();

            String city = entry.getValue();

            String[] prop = {“usePropertyFileFlag=true”,”zipCode=” +zipCode, “city=” +city};

            try{

                SoapUITestCaseRunner soapUITestCaseRunner = new SoapUITestCaseRunner();

                soapUITestCaseRunner.setProjectProperties(prop);

                soapUITestCaseRunner.setTestSuite(“TestSuite1”);

                soapUITestCaseRunner.setTestCase(“TestCase1”);

                soapUITestCaseRunner.run();

            } catch (Exception e) {

                System.err.println(“checking” + zipCode + ” failed!”);

                failureCount++;

                zipCodes.append(zipCode + ” [” + city +”] “);

                e.printStackTrace();

            }finally{

                totalCount++;

            }

}

}

}

Chế độ xem bảng điều khiển cho phép chúng tôi xem qua tất cả các trường hợp thử nghiệm được thực thi. Bạn sẽ tìm thấy danh sách các mã zip, thành phố được tải xuống và chuyển vào SoapUI Test Case 1.

Xem tệp nhật ký SoapUI

Các tệp nhật ký ghi lại mọi hành động xảy ra trong hệ điều hành hoặc ứng dụng phần mềm. Để xem, các tệp nhật ký SoapUI. Đi tới thư mục chính và bạn sẽ thấy tên tệp “soapui.log.”

Trong SoapUI, tệp nhật ký nằm trong thư mục bin trong thư mục cài đặt. Ví dụ: C: \ Program files \ SmartBear \ soapUI-Pro-4.0.1 \ bin

Sử dụng SoapUI với Selenium

Khi bạn mở tệp nhật ký này bằng cách nhấp vào nó, nó sẽ trông giống như ảnh chụp màn hình bên dưới.

Bản tóm tắt

 • Soap là giao thức dựa trên XML đơn giản. Nó cho phép trao đổi thông tin qua HTTP.
 • SoapUI là một công cụ kiểm tra dịch vụ web đa nền tảng mã nguồn mở.
 • Selenium là một bộ công cụ kiểm tra để tự động hóa các trình duyệt trên nhiều nền tảng.
 • Selenium Webdriver thực hiện các cuộc gọi trực tiếp đến các trình duyệt. Nó sử dụng hỗ trợ tự động hóa của trình duyệt.
 • Selenium tích hợp với SoapUI bằng Groovy.

Blog Tiền Điện Tử

Blog tiền điện tử công thông tin tổng hợp uy tín nhất tất cả các mảng xã hội, giáo dục , công nghệ số. Với khả năng số hóa mạnh mẽ hy vọng sẽ mang lại cho quý bạn đọc những thông tin chính xác nhất 24/24
Back to top button