Giáo Dục

Sơ đồ tư duy Tóm tắt về Ông già và Biển cả, Lớp 12

Với sơ đồ tư duy Ông già và biển cả, các em học sinh lớp 12 hình dung được hình ảnh và nội dung các nhân vật được nhắc đến trong đoạn trích.

Tác phẩm Ông già và biển cả sẽ được học trong chương trình Ngữ văn lớp 12, sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn trên lớp thông qua sơ đồ tư duy Ông già và biển cả dưới đây.

Bản đồ tư duy của Ông già và biển cả chứa đựng một số điều:

– Hình ảnh Ông già Santiago
+ Tin tưởng vào khả năng và sức mạnh của bạn
+ Khát vọng chiến thắng từ lâu.
+ Ý chí và nghị lực vượt trội

Ngoài ra, trong chương trình ngữ văn 12, các em Bản đồ tư duy Hồn Trương Ba ở đây.

.

Back to top button
You cannot copy content of this page