Sơ đồ tư duy bài Người lái đò sông Đà

Bản đồ tinh thần người lái đò sông đà của Nguyễn Tuân nhằm giúp các bạn hệ thống kiến ​​thức trọng tâm về tác phẩm như: tác giả, tác phẩm, Phân tích người lái đò sông Đà, Phân tích vẻ đẹp tàn bạo sông Đà, Phân tích hình tượng sông Đà. Nhờ đó, giúp các em học sinh lớp 12 nắm vững nhanh chóng, hệ thống, tóm tắt kiến ​​thức tác phẩm dễ dàng hơn, nhớ lâu hơn các kiến ​​thức.

người lái đò sông là tác phẩm tiêu biểu tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật tài hoa, uyên bác của nhà văn Nguyễn Tuân. Tác phẩm không chỉ ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của thiên nhiên Tây Bắc mà còn ngợi ca vẻ đẹp bình dị, anh hùng, tài hoa của người dân lao động nơi đây. Ngoài ra, để học tốt Ngữ Văn 12 các em nên xem thêm một số sơ đồ ví dụ như: Sơ đồ tư duy Đất Nước, sơ đồ Tây Tiến, sơ đồ tư duy Việt Bắc để có thêm tài liệu học tập. .

Bản đồ tinh thần người lái đò sông đà

Xem thêm: Phân tích bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Sơ đồ tư duy hung bạo của sông Đà

Sơ đồ tư duy về hình ảnh sông Đà

Bản đồ tinh thần của hình ảnh Rio Da – Mô hình 1

Bản đồ tinh thần của hình ảnh Rio Da – Mô hình 2

Bản đồ tinh thần của hình ảnh Rio Da – Mô hình 3

Xem thêm: Phân tích hình tượng Sông Đà trong bài văn Người lái đò Sông Đà

Vẽ sơ đồ tư duy về người lái đò Rio Da

Sơ đồ tư duy về mười chất vàng được thử lửa

Sơ đồ người lái đò sông Đà – Mẫu 1

Xem thêm: Phân tích hình tượng ông lái đò trong Người lái đò sông Đà

Sơ đồ người lái phà – Mô hình 2

Sơ đồ người lái đò sông Đà – Mẫu 3

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết hay khác như:

  • So sánh nhân vật Huấn Cao và người lái đò Sông Đà
  • So sánh hình ảnh sông Đà và sông Hương
  • Ý nghĩa nhan đề và lời nói của người lái đò Rô-bin-xơn.
  • Phân tích Thập nhị vàng trong Người lái đò sông Đà
  • Cảm nhận hình ảnh người lái đò Rô Da trong cảnh vượt thác

Thông tin thêm về Sơ đồ tư duy bài Người lái đò sông Đà

Sơ đồ tư duy bài Người lái đò sông Đà

Sơ đồ tư duy Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân giúp các bạn hệ thống kiến thức trọng tâm của tác phẩm như: tác giả, tác phẩm, phân tích Người lái đò sông Đà, phân tích vẻ đẹp hung bạo của sông Đà, phân tích hình tượng sông Đà. Qua đó giúp các em học sinh lớp 12 nhanh chóng nắm vững, hệ thống, tóm tắt kiến thức tác phẩm dễ dàng hơn, để nhớ kiến thức lâu hơn.
Người lái đò sông Đà là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật tài hoa uyên bác của nhà văn Nguyễn Tuân. Tác phẩm không chỉ ngợi ca vẻ đẹp kì vĩ thơ mộng của thiên nhiên Tây bắc mà còn ca ngợi vẻ đẹp bình dị, anh hùng mà tài hoa của người dân lao động nơi đây. Bên cạnh đó để học tốt môn Ngữ văn 12 các bạn xem thêm một số mẫu sơ đồ như: sơ đồ tư duy Đất nước, sơ đồ tư duy Tây Tiến, sơ đồ tư duy Việt Bắc để có thêm nhiều tư liệu học tập nhé.
Sơ đồ tư duy Người lái đò sông Đà

Xem thêm: Phân tích bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân
Sơ đồ tư duy sông Đà hung bạo

Sơ đồ tư duy hình tượng con sông Đà
Sơ đồ tư duy hình tượng sông Đà – Mẫu 1

Sơ đồ tư duy hình tượng sông Đà – Mẫu 2

Sơ đồ tư duy hình tượng sông Đà – Mẫu 3

Xem thêm: Phân tích hình tượng con Sông Đà trong tùy bút Người lái đò Sông Đà
Vẽ sơ đồ tư duy Người lái đò sông Đà
Sơ đồ tư duy chất vàng mười đã qua thử lửa

Sơ đồ người lái đò sông Đà – Mẫu 1

Xem thêm: Phân tích hình tượng người lái đò trong tác phẩm Người lái đò sông Đà
Sơ đồ người lái đò – Mẫu 2

Sơ đồ người lái đò sông Đà – Mẫu 3

Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số bài văn hay như:
So sánh nhân vật Huấn Cao và Người lái đò Sông Đà
So sánh hình tượng sông Đà và sông Hương
Ý nghĩa nhan đề và lời đề từ của Người lái đò sông Đà
Phân tích thứ vàng mười trong Người lái đò sông Đà
Cảm nhận hình tượng người lái đò sông Đà trong cảnh vượt thác

#Sơ #đồ #tư #duy #bài #Người #lái #đò #sông #Đà


#Sơ #đồ #tư #duy #bài #Người #lái #đò #sông #Đà

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button