Tài Liệu

Quyết định 758/QĐ-BNV

Ngày 23/06/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 758/QĐ-BNV về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

Theo đó, quy chế quy định khi tiếp xúc với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi công vụ, phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà tổ chức, công dân cần hướng dẫn, trả lời; lắng nghe và hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của tổ chức và công dân. Cần thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Nội dung Quyết định 758/QĐ-BNV

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page