Pháp Luật

Quy chế tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao

Quyết định số 307/QĐ-TANDTC 2020

Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã ra Quyết định số 307/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao.

Theo đó, tại Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 307/QĐ-TANDTC quy định người tiếp công dân tại TANDTC từ chối tiếp công dân trong các trường hợp sau:

– Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

– Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

– Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

– Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

…………………………….

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được Blog Tiền Điện Tử VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button
You cannot copy content of this page