Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (2 Mẫu) Mẫu khảo sát đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

Phiếu lấy ý kiến ​​dành cho các đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia là biểu mẫu được lập ra để nghiên cứu, lấy ý kiến ​​đánh giá giáo viên trong tổ chuyên môn.

Mẫu biểu mẫu để thu thập ý kiến ​​từ các đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia Phiên bản mới nhất hiện hành theo Công văn 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung phiếu lấy ý kiến ​​đồng nghiệp của nhóm chuyên gia bao gồm các thông tin cơ bản như: tên giáo sư tham gia đánh giá, nhóm chuyên môn, tiêu chí đánh giá và kết quả đạt được. Vậy đây là 2 mẫu phiếu thăm dò ý kiến ​​đồng nghiệp của nhóm chuyên gia, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Phiếu lấy ý kiến ​​đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia – Mẫu 1

Họ và tên giáo viên (tham gia đánh giá): ………………………………………………………

Trường học:……………………………………………. …………………………………………………………

Tổ / nhóm chuyên môn: ………… .. ………………………………………………………

Quận / Huyện / Thành phố, Tx …………………. Tỉnh / Thành phố ………………………………………………….

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư 26/2018 / TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu của từng tiêu chí, đối chiếu kỹ với minh chứng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học. , đánh giá đồng nghiệp trong nhóm bằng cách điền kết quả đạt mức chưa đạt yêu cầu (Khoa); Vượt qua (D); Just (K); Tốt (T) trong bảng dưới đây:

Định mức, tiêu chí Kết quả đánh giá tiêu chí Quan sát
Cô giáo Cô giáo Cô giáo
Mô hình 1: Phẩm chất của một giáo viên
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo
Tiêu chí 2. Phong cách làm việc
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn và nghiệp vụ
Tiêu chí 3. Phát triển nghề nghiệp cá nhân
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo hướng phát triển toàn diện của trẻ em
Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ trẻ em
Tiêu chí 6. Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của trẻ em
Tiêu chí 7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ
Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp
Tiêu chuẩnkhôngn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện
Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong trường học
Mẫu 4: m. sự phát triểnmối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng
Tiêu chí 11. Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Tiêu chuẩn 12. Làm việc với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em
Tiêu chuẩnkhông# 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động chăm sóc, giáo dục mầm non
Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngôn ngữ dân tộc của trẻ
Tiêu chí 14. Ứng dụng công nghệ thông tin
Tiêu chí 15. Thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong các hoạt động sáng tạo, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Kết quả phân loạiChâu Áhai:

……, ngày tháng năm ….
Người tham gia đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu lấy ý kiến ​​đồng nghiệp trong tổ chuyên gia – Mẫu 2

Họ và tên giáo viên (tham gia đánh giá): ………………………………………………………………………………………………….

Trường học: …………………………………………………………………………………..

Môn dạy: …………………………………………………….

Tổ / nhóm chuyên viên: ………………………………………………………………………………………………

Quận / Huyện / Tp, Tx …………………… .. Tỉnh / Thành phố ……………………… .. ………… ..

Hướng dẫn:

Cô giáo nghiên cứu Thông tư số kết quả đạt mức không đạt yêu cầu (CĐ); Vượt qua (D); Just (K); Tốt (T) trong bảng dưới đây:

Tiêu chuẩn

Kết quả đánh giá

GV…

GV…

GV…

Mẫu 1: Phẩm chất của một giáo viên

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2: phong cách giáo viên

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn và nghiệp vụ

Tiêu chí 3: phát triển nghề nghiệp cá nhân

Tiêu chí 4: QUẬNXây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, kỹ năng của học sinh

Tiêu chí 5: Sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, kĩ năng của học sinh

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, kỹ năng của học sinh

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ sinh viên

Mặc định 3. xây dựng năng lực môi trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa học đường

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong trường học

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Mặc định 4. Phát triển các mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Tiêu chí 11. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan khác

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện các hoạt động dạy học cho học sinh

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh

Tiêu chuẩn 5. SẼsử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, tìm tòi, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, tìm tòi, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Phân loại kết quả đánh giáhai

….., ngày tháng năm ….

Người tham gia đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông tin thêm về Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (2 Mẫu) Mẫu khảo sát đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (2 Mẫu) Mẫu khảo sát đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn là biểu mẫu được lập ra nhằm khảo sát lấy ý kiến để đánh giá các giáo viên trong tổ chuyên môn.
Mẫu phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn mới nhất hiện nay được thực hiện theo Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung trong mẫu phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn bao gồm các thông tin cơ bản như: tên giáo viên tham gia đánh giá, tổ chuyên môn, các tiêu chí đánh giá, kết quả đạt được. Vậy dưới đây là 2 mẫu phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn – Mẫu 1
Họ và tên giáo viên (tham gia đánh giá): …………………………………………………………
Trường:……………………………………………. …………………………………………………………
Tổ/nhóm chuyên môn:……………………….. …………………………………………………………
Quận/Huyện/Tp,Tx……………………………. Tỉnh/Thành phố…………………………………..
Hướng dẫn:
Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, đánh giá đồng nghiệp trong tổ bằng cách điền vào kết quả đạt được các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) vào bảng dưới đây:
Tiêu chuẩn, tiêu chí
Kết quả đánh giá của tiêu chí
Ghi chú
GV …
GV …
GV …

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2. Phong cách làm việc

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em

Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Tiêu chí 6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em

Tiêu chí 7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em

Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng
Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chuẩn 12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em

Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em

Tiêu chí 14. Ứng dụng công nghệ thông tin

Tiêu chí 15. Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Xếp loại kết quả đánh giá2:

……, ngày … tháng… năm ….Người tham gia đánh giá(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn – Mẫu 2
Họ và tên giáo viên (tham gia đánh giá): ………………………………………………………………..
Trường: …………………………………………………………………………………..
Bộ môn giảng dạy: …………………………………………………………………….
Tổ/nhóm chuyên môn:………………………………………………………………………………………
Quận/Huyện/Tp,Tx ………..……………. Tỉnh/Thành phố ………………..…………..
Hướng dẫn:
Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, đánh giá đồng nghiệp trong tổ bằng cách điền vào kết quả đạt được các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) vào bảng dưới đây:

Tiêu chí

Kết quả đánh giá

GV…

GV…

GV…

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Xếp loại kết quả đánh giá2

….., ngày … tháng… năm ….
Người tham gia đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Phiếu #lấy #kiến #đồng #nghiệp #trong #tổ #chuyên #môn #Mẫu #Mẫu #khảo #sát #đồng #nghiệp #trong #tổ #chuyên #môn


#Phiếu #lấy #kiến #đồng #nghiệp #trong #tổ #chuyên #môn #Mẫu #Mẫu #khảo #sát #đồng #nghiệp #trong #tổ #chuyên #môn

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button