Giáo Dục

Phiếu làm quen học sinh đầu năm 2021 – 2022

Phiếu làm quen học sinh đầu năm 2021 – 2022 giúp các bạn tham khảo, sử dụng vào những ngày học đầu tiên năm học mới để làm quen, xây dựng cộng đồng lớp học thật vui vẻ.

Với những mẫu phiếu được thiết kế sẵn, rất ngộ nghĩnh đáng yêu sẽ giúp các em học sinh thích thú hơn sau thời gian dài nghỉ hè. Qua đó, cũng giúp thầy cô và các bạn làm quen, hiểu học sinh của mình hơn. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm Mẫu PowerPoint chào đón học sinh lớp 1.

Phiếu học tập đầu năm 2021 – 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Phiếu làm quen học sinh đầu năm 2021 – 2022 giúp các bạn tham khảo, sử dụng vào những ngày học đầu tiên năm học mới để làm quen, xây dựng cộng đồng lớp học thật vui vẻ.

Với những mẫu phiếu được thiết kế sẵn, rất ngộ nghĩnh đáng yêu sẽ giúp các em học sinh thích thú hơn sau thời gian dài nghỉ hè. Qua đó, cũng giúp thầy cô và các bạn làm quen, hiểu học sinh của mình hơn. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm Mẫu PowerPoint chào đón học sinh lớp 1.

Phiếu học tập đầu năm 2021 – 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Phiếu học tập đầu năm 2021 - 2022

Back to top button