Phân phối Niên giám Chương trình Toán lớp 2

Phân phối chương trình Toán lớp 2 Quyển Cánh diều là mẫu có đầy đủ nội dung theo từng bài học giúp quý thầy cô thuận tiện trong việc soạn và giảng dạy môn Toán lớp 2 theo chương trình mới năm học 2021-2022. Mời quý thầy cô tham khảo và tải về.

PPCT cho Yan Yan Sách Toán lớp 2

Sách giáo khoa lớp 2 – NXB Đại học Sư phạm, Công ty TNHH Xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM. Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) biên tập, xuất bản, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và sử dụng cho các trường THPT trên cả nước từ năm 2021 đến 2022.

Bộ sách Giáo trình Cánh diều năm hai nhất quán thể hiện triết lý biên tập “mang cuộc sống đến với lớp học, mang cuộc sống đến với lớp học”. Đó là tinh thần cốt lõi giúp học sinh có điều kiện phát triển tốt hơn năng lực và phẩm chất phù hợp với yêu cầu của chương trình giảng dạy môn mỹ thuật tự do năm 2018.

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo các giáo án và tài liệu khác thuộc bộ sách Lớp 2 trong mục Tài liệu Dữ liệu lớn VN dành cho Giáo viên.

  • Giáo án âm nhạc lớp 2 kỷ yếu
  • Kế hoạch bài học Hoạt động trải nghiệm sách năm thứ 2
  • Giáo án Tự nhiên và Xã hội Niên giám thứ 2
  • Giáo án đạo đức lớp 2, mở sách
  • Giáo án Toán lớp 2 Cánh diều
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 2 Sách Cánh Diều

.

Back to top button