Phân biệt giữa quần xã sinh vật và quần xã sinh vật.

Một quần thể là gì? Cộng đồng là gì? Phân biệt giữa quần xã sinh vật và quần xã sinh vật? Đây là câu hỏi được rất nhiều học sinh lớp 9 quan tâm.

trong bài viết dưới đây dữ liệu lớn Nó sẽ giúp bạn tìm hiểu quần xã sinh vật, quần thể là gì và so sánh quần xã sinh vật và quần xã sinh vật với những điểm giống và khác nhau của chúng. Qua đó sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến ​​thức để nhanh chóng biết cách giải bài tập Sinh học 9. Sau đây là nội dung chi tiết của bài viết, mời các bạn cùng theo dõi.

1. sinh vật

Tập hợp các cá thể cùng loài sống trong một không gian cụ thể vào một thời điểm cụ thể. Ví dụ, quần thể cây cọ trên đồi, quần thể chó rừng, quần thể bò rừng, v.v.

Vì quần thể là một tập hợp các sinh vật cùng loài nên mối quan hệ giữa các sinh vật và các sinh vật trong một quần thể là mối quan hệ của cùng một loài, bao gồm:

– Quan hệ hỗ trợ cùng loài: Các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong các hoạt động sống như kiếm ăn, chống chọi với điều kiện ngoại cảnh và kẻ thù, sinh sản. Ví dụ như hiện tượng đứt rễ ở cây Thông, tre thành bụi rồi thành bụi. Giúp họ sống sót sau cơn bão, những con bồ nông xếp hàng dài để bắt được nhiều cá hơn. Đây được gọi là hiệu quả nhóm. Quan hệ hỗ trợ cùng loài giúp quần thể tồn tại ổn định, tiếp cận được các nguồn sống tối ưu, tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể.

– Quan hệ đối địch (cạnh tranh) đồng nhất: Nếu mật độ quần thể quá cao sẽ không có đủ nguồn sống để nuôi sống tất cả các cá thể, dẫn đến hiện tượng các cá thể tranh giành nơi ở và nguồn sống. Giao phối trong mùa sinh sản, v.v. Ví dụ, cây cối trong rừng cạnh tranh ánh sáng, chất dinh dưỡng và tự mỏng đi. Các loài động vật cạnh tranh với nhau về thức ăn, tranh giành con cái trong mùa sinh sản, đánh nhau, đe dọa và ăn thịt lẫn nhau — cạnh tranh cùng loài giúp duy trì số lượng và mật độ quần thể thích hợp. sự phát triển của loài.

2. Quần xã sinh vật

Một tập hợp các sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau sống trong một không gian cụ thể. Các sinh vật trong một tổng thể quần xã sinh vật có quan hệ mật thiết với nhau nên quần xã sinh vật có cấu trúc tương đối ổn định. Các sinh vật trong quần xã sinh vật thích nghi với môi trường sống của chúng.

Ví dụ: Quần xã sinh vật đá vôi, quần xã sinh vật rừng ngập mặn, quần xã sinh vật thủy sinh, quần xã sinh vật rừng thông, quần xã sinh vật đồng cỏ, quần xã cây bụi, v.v.

Vì quần xã sinh vật là tập hợp của nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau nên mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần xã bao gồm cả quan hệ đồng loại và quan hệ khác loài.

– Các mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài: Các mối quan hệ không mang lại lợi ích hoặc ít nhất là gây hại cho loài.

 • Mối quan hệ cộng sinh: ví dụ nấm, vi khuẩn, tảo cộng sinh địa y, vi khuẩn cộng sinh cố định đạm của củ đậu, ..
 • Liên danh: chim sáo và trâu rừng, ..
 • Mối quan hệ cộng sinh: thân cây già sống với rêu, cây sống với cây phong ..

– Mối quan hệ thù địch khác loài: Là mối quan hệ mà ít nhất một bên gây hại, bên kia có lợi, có hại hoặc không ảnh hưởng.

 • Cạnh tranh: cỏ và lúa cạnh tranh với nhau về ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng, hổ và báo tranh giành thức ăn, ..
 • Mối quan hệ Ức chế-Nhiễm trùng: Hoa tảo độc đối với cá.
 • Quan hệ ký sinh: Tơ hồng ký sinh trên quả nhãn, là loại ký sinh trong ruột người.
 • Mối quan hệ động vật ăn thịt – con mồi: hổ – linh dương, ..

3. Phân biệt giữa quần xã sinh vật và quần xã sinh vật

Điểm giống nhau giữa quần thể và quần xã sinh vật

 • Chúng đều là bộ sưu tập của nhiều cá nhân.
 • Chúng đều được hình thành trong một giai đoạn lịch sử cụ thể và có tính ổn định tương đối.
 • Tất cả đều thay đổi do tác động bên ngoài
 • Cả hỗ trợ và cạnh tranh đều xảy ra

Sự khác biệt giữa quần thể và quần xã sinh vật

quần thể sinh vật

quần xã sinh vật

Tập hợp các cá thể cùng loài.

Một tập hợp các quần thể của các loài khác nhau

Không có hiện tượng kiểm soát sinh học

Có quy định sinh học

phạm vi phân phối hẹp

phạm vi phân phối rộng

Tính đa dạng thấp vì chỉ có một loài

Tính đa dạng cao vì có nhiều loài

Giữa các cá thể có quan hệ sinh sản được di truyền qua các thế hệ (con lai).

Có quan hệ dinh dưỡng với nhau (không sinh sản)

trở thành một phần của chuỗi thức ăn

Nó bao gồm nhiều chuỗi thức ăn với các mắt xích chung.

Cấu trúc nhỏ và đơn giản không phân lớp rõ ràng

Nó có một cấu trúc lớn và phức tạp được phân lớp theo thời gian và không gian.

Đó là một loại quan hệ trong cuộc sống.

Cuộc sống là một mối quan hệ khác giới.

Đơn vị cấu trúc: Cá nhân

Đơn vị cấu trúc: Dân số

Nó có thời gian hình thành ngắn hơn quần xã sinh vật và kém ổn định hơn.

Thời gian hình thành lâu hơn và ổn định hơn so với quần thể.

.

Back to top button