Nội dung chính của bài thơ Tức cảnh Pác Bó

Nội dung bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”.

Cảnh Pác Bó là một trong những bài thơ tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về nước và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Vậy nội dung chính của bài thơ Tức cảnh Pác Bó là gì? Ý nghĩa của bài thơ Tức cảnh Pác Bó? Trong bài viết này, Dữ liệu lớn xin trình bày nội dung chính của bài thơ Tức cảnh Pác Bó, cùng một số nét khái quát về tác giả Hồ Chí Minh, cũng như bố cục và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

  • Top 5 cảm nhận về bài thơ Pác Bó Tức cảnh Pác Bó

1. Tác giả Hồ Chí Minh

– Hồ Chí Minh (1890-1969)

– Quê quán: Nam Đàn – Nghệ An

– Là nhà chính trị, nhà cách mạng, nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc

– Là danh nhân văn hóa thế giới

2. Nêu nội dung chính của bài thơ “Như vại Pác Bó”

Bài thơ miêu tả cuộc sống giản dị, thường ngày, gian khổ, khó khăn nhưng rất lạc quan, tự tin, yêu đời, yêu thiên nhiên của người chiến sĩ cách mạng.

Vẻ đẹp của Bác Hồ, tinh thần lạc quan, phong thái ung dung trong cuộc đời cách mạng gian khổ ở Pác Bó. Đối với người dân, làm một cuộc cách mạng và sống hòa hợp với thế hệ millennials là một niềm vui lớn.

3. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Như Cenas de Pắc Bó

Phần 1: 3 câu thơ đầu: Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác Hồ ở hang Pác Bó

Phần 2: Câu cuối: Cảm nhận của Bác về cuộc đời cách mạng

4. Hoàn Cảnh Sáng Tác Tả Cảnh Pác Bó

Tháng 2 năm 1941, Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Thời gian đó sống và làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng người bác vẫn vui vẻ, lạc quan. Bài thơ Tức cảnh của Pác Bó là một trong những tác phẩm được ông sáng tác trong thời kỳ này.

5. Giá trị nghệ thuật của cảnh Pác Bó

– Sử dụng thể thơ bảy chữ, Đường luật thất ngôn tứ tuyệt.

– Giọng thơ trong sáng, sâu lắng, thể hiện sự lạc quan trong hoàn cảnh khó khăn.

– Ngôn ngữ đơn giản, hàng ngày được sử dụng.

Xem các thông tin hữu ích khác trong phần Học tập – Tài liệu Dữ liệu lớn.

Thông tin thêm về Nội dung chính của bài thơ Tức cảnh Pác Bó

Nội dung chính của bài thơ Tức cảnh Pác Bó

Nội dung bài thơ Tức cảnh Pác Bó
Tức cảnh Pác Bó là một trong số những bài thơ tiêu biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người trở về nước và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng ở trong nước. Vậy nội dung chính của bài thơ Tức cảnh Pác Bó là gì? Ý nghĩa của bài thơ Tức cảnh Pác Bó? Trong bài viết này Blog Tiền Điện Tử xin được trình bày nội dung chính của bài thơ Tức cảnh Pác Bó cùng với một số nét khái quát về tác giả Hồ Chí Minh cũng như bố cục, giá trị nghệ thuật của tác phẩm.
Top 5 bài cảm nhận bài thơ Tức cảnh Pác Bó
1. Tác giả Hồ Chí Minh
– Hồ Chí Minh (1890 – 1969)
– Quê quán : Nam Đàn – Nghệ An
– Là nhà chính trị, nhà cách mạng, nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc
– Là danh nhân văn hóa thế giới
2. Nêu nội dung chính của bài thơ Tức cảnh Pác Bó
Bài thơ miêu tả cảnh sinh hoạt bình dị, nề nếp, gian khổ, thiếu thốn nhưng hết sức lạc quan, tự tin, yêu đời, yêu thiên nhiên của người chiến sĩ cách mạng.
Vẻ đẹp tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của bác Hồ trong cuộc sống cách mạng gian lao ở Pác Bó.. Với người, làm cách mạng và sống hòa hợp với thiên niên là niềm vui lớn.
3. Bố cục bài thơ Tức cảnh Pác Bó
Phần 1: 3 câu thơ đầu: Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác ở hang Pác Bó
Phần 2: câu thơ cuối: Cảm nhận của Bác về cuộc đời cách mạng
4. Hoàn cảnh sáng tác Tức cảnh Pác Bó
Tháng 2/1941 Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng ở trong nước. Khi đó, Người sống và làm việc trong một điều kiện hết sức gian khổ nhưng Bác vẫn vui vẻ lạc quan. Bài thơ Tức cảnh Pác Bó là một trong những tác phẩm Người sáng tác trong thời gian này.
5. Giá trị nghệ thuật Tức cảnh Pác Bó
– Sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
– Giọng thơ trong sáng, sâu sắc, thể hiện sự lạc quan trong hoàn cảnh khó khăn
– Ngôn từ sử dụng giản dị, đời thường.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập – Tài liệu của Blog Tiền Điện Tử.

#Nội #dung #chính #của #bài #thơ #Tức #cảnh #Pác #Bó


#Nội #dung #chính #của #bài #thơ #Tức #cảnh #Pác #Bó

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button