Những Bài Văn Siêu Ngắn: Tiêu Chí Về Từ Vựng – Ngữ Văn Lớp 7


Lớp Siêu Ngắn: Chuẩn Từ Vựng – Sách Ngữ Văn Lớp 7, Tập 1. Tất cả các câu hỏi trên lớp đều ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

câu trả lời:

I. Phát âm đúng, chính tả đúng

Câu trả lời ví dụ:

 • Các từ in đậm dùng sai âm.
 • Vá lỗi:
  • dùi -> chôn cất
  • luyện tập -> bập bẹ
  • khoảnh khắc -> khoảnh khắc

II. sử dụng từ chính xác

Câu trả lời ví dụ:

Sai lầm: Từ được sử dụng không chính xác.

sửa chữa:

 • sáng -> đẹp
 • cao siêu -> sâu sắc
 • biết -> có

III. Sử dụng các từ đúng ngữ pháp

Câu trả lời ví dụ:

 • Các từ in đậm được sử dụng không chính xác vì họ không hiểu các quy tắc của ngữ pháp.
 • Biên tập:
  • hào quang => tuyệt đẹp
  • to dress up => to dress up / ăn mặc
  • chết nhiều => chết nhiều
  • thịnh vượng giả => thịnh vượng giả

IV. Sử dụng từ ngữ có sắc thái và phong cách biểu cảm phù hợp

Câu trả lời ví dụ:

Sai lầm: Sai từ ngữ về sắc thái biểu đạt.

 • lead => dẫn đầu
 • con hổ => con hổ

V. Cấm lạm dụng ngôn ngữ địa phương, Hán Việt

câu trả lời:

 • Trong một số trường hợp, từ ngữ địa phương không được sử dụng: tại hội thảo, hội nghị, cuộc họp chính thức …
 • Không lạm dụng từ Hán Việt vì có thể gây nhầm lẫn cho người nghe và người đọc.

.

Back to top button