Những Bài Văn Siêu Ngắn: Phương Pháp Trực Tiếp Và Gián Tiếp – Ngữ Văn Lớp 9


Các bài học Rất ngắn: Phương pháp Trực tiếp và Gián tiếp – SGK Ngữ văn lớp 9 Tập 1 trang 53. Tất cả các câu hỏi trên lớp đều ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

câu trả lời:

[Luyện tập] Câu 1: Tìm đoạn trích dẫn trong các đoạn văn sau (trích trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao). Bạn có thể phân biệt đó là lời nói hay ý nghĩ, trích dẫn trực tiếp hay trích dẫn gián tiếp?…

câu trả lời:

  • Trích dẫn từ đoạn (a) có nội dung: làm thế nào để hướng dẫn
  • Trích dẫn trong đoạn (b) là một hướng dẫn tư tưởng và là một phương pháp trực tiếp.

[Luyện tập] Câu 2: Viết đoạn văn tranh luận liên quan đến một trong ba ý kiến ​​dưới đây. Trích dẫn các ý kiến ​​đó theo hai cách: trực tiếp và gián tiếp. (sách giáo khoa)

câu trả lời:

Chọn ý kiến ​​của bạn:

  • Hướng dẫn Trực tiếp: Các anh hùng dân tộc đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng giặc ngoại xâm được viết nên những trang sử vẻ vang, hào hùng. Vì vậy, trong báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Phải ghi nhớ công lao của các anh hùng dân tộc.
  • Gián tiếp: Các anh hùng dân tộc đã lãnh đạo dân tộc ta đánh thắng quân xâm lược đã viết lên những trang sử vẻ vang, hào hùng. Vì vậy, trong báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải ghi nhớ công lao của các anh hùng dân tộc.

[Luyện tập] Câu 3: Trong đoạn trích sau, hãy gián tiếp nhắc lại lời nhân vật Vũ Nương …

câu trả lời:

Cách gián tiếp: Sáng hôm sau, Phi sai Xích Chao, người mang cho mình một túi lụa màu tím đựng 10 viên ngọc trai để đưa Phan từ trong nước về. Chàng trai Vũ Nương còn tặng cho chàng một bông hoa vàng và nhờ Phan nói với chàng Trương rằng nếu chàng còn nhớ tình xưa thì chàng sẽ tha bổng chàng ra bến sông và thắp đèn thần soi bóng cho dòng nước và Vũ Nương sẽ trở về.

.

Back to top button