Nghi thức lễ Phật đản 2022

Lễ mừng Phật đản và Giao thừa dành cho những nơi tổ chức lễ Phật đản và thời điểm diễn ra lễ. Sau đây là nội dung chi tiết về Lễ Phật Đản năm 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

 • Bầu bạn lễ Phật đản tại nhà.
 • Thông điệp ngày lễ Phật đản 2021

Nghi lễ Phật Đản

 • Thờ Hương
 • Để cầu nguyện
 • khen ngợi là phật
 • Chiêm ngưỡng
 • biếu
 • Niệm ngày đầu năm mới
 • Khen Hồng Danh
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa
 • Tam Quy
 • Đảo ngược

Đã từng:

Tổ chức lễ Phật đản hàng năm.

BẤT NGỜ

Xin hãy tôn trọng

Gửi bởi mây hương

Hồi hướng mười phương

Cúng dường Tam bảo

Thề Suốt Đời Giữ Đạo

Thuận theo tự tánh để làm điều thiện

Với chúng sinh của Pháp giới

Cầu nguyện cho sự gia trì của Đức Phật

tâm bồ đề kiên cố

Xa cội nguồn đau khổ

Mau trở về Bồ Giác (1 hồi chuông, 1 hồi chào) Cúng dường Nam Mô Hương, Lâm Tì Ni Thị Hiền, Phật Thầy Ta Bà Phật Thích Ca. (3 lần, 1 hồi chuông, 1 đại xá)

ĐỂ CẦU NGUYỆN

Bây giờ là ngày,

Đức Thích Tôn xuống thế gian để cứu độ chúng sinh.

Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc

lễ vật tưởng niệm.

Dâng một ngọn nến hương,

niềm tin ba nghiệp,

cúi đầu trong sự tôn kính,

làm theo lời dạy của Đức Phật,

siêng năng tụng kinh Phật,

quyết tâm làm điều thiện theo lời Phật dạy,

báo cáo giá trị của việc chuyển đổi,

tâm bồ đề ổn định,

thực hành bền vững,

với chúng sinh của Pháp giới,

tiêu trừ nghiệp chướng,

chữa khỏi hoàn toàn,

mau chóng chứng quả Vô thượng Bồ đề.

Kính mong sự từ bi, che chở của Đức Phật vĩ đại.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 chuông, 1 tha, đứng dậy)

CẦU NGUYỆN PHẬT

Pháp vương tối cao

Không có nơi nào giống như ba vương quốc

Thầy dạy trên trời, người

Tốt cha chung bốn loài

Hãy ẩn náu trong một suy nghĩ duy nhất

Xóa nghiệp ba lần

khen ngợi và khen ngợi

Trường sinh bất tận (1 chuông, 1 xá)

TƯ TƯỞNG PHẬT

Phật, chúng sinh thường trống rỗng.

Con đường cảm thông khôn lường

Mạng lưới từ Đạo tràng đến Đạo tràng

Chư Phật mười phương hào quang sáng ngời.

Ở phía trước của cơ thể, hình ảnh hiện ra

Cúi đầu phát nguyện quy y. (1 hồi chuông, 1 đại xá)

BIẾU

Trân trọng:

Nam Mô rốt cuộc cũng không thay đổi Pháp giới, hiện tại, vị lai, chư Phật trong mười phương,

Hòa thượng Pháp Hiển Thánh Tăng thường ngự Tam bảo. (1 chuông, 1 cung)

Trân trọng:

Nam Mô Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Trong tương lai, Phật Di Lặc ra đời,

Văn Thù Sư Lợi Đại Thế Chí Bồ tát,

Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát,

Hộ Pháp, các vị Bồ tát,

Linh Sơn Cao Tổ Phật Hội. (1 chuông, 1 cung)

Trân trọng:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Bi Đại Bi A Di Đà Phật,

Quán Thế Âm Bồ tát Đại bi,

Mahasthamaprapta Bồ tát,

Đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ tát,

Thanh tịnh Đại hải Bồ tát. (1 chuông, 1 cung)

VẤN ĐỀ

đệ tử ngày nay

Gặp gỡ ngày lễ Phật đản

một cái bụng hạnh phúc

Cúi đầu trong danh dự

Mười phương hướng ba thế giới

Quy tắc của Như Lai

Với Santos, Hiền và Tăng đoàn (1 chuông)

Chúng ta cùng chúng sinh trong Pháp giới.

Vì thiếu rễ tốt

tất cả đều hư hỏng

Tham lam, ghét sa ngã

Quên đường về

Yêu điên cuồng

Nhà tù trên sáu lục địa

Một trăm sợi dây đau khổ

Nghề báo không giống nhau.

Nay nhờ Tổ Tiên Phật Điện Nhơn.

trái tim quyến rũ

Tôi không thể chịu được việc sinh ra mà không có may mắn

luân hồi nặng nề

Đêm dài với trái tim đen tối

Ngọn đuốc của trí tuệ tỏa sáng

Cầu cứu muôn loài

Pháp sử dụng phương tiện

Ta Ba xuất hiện

Tôi thích được sinh ra

Ông già Noel Ma Gia mơ điềm lành

Vua Tịnh Phạn sinh được một người con hiếu thảo.

Ba mươi hai tướng tốt

chỉ mới mười chín tuổi

lòng tốt trong sáng

Hạ chí rất mạnh

Ngôi nhất quyết tránh

Sáu năm khổ hạnh trong rừng

Bảy bảy niềm tin chết người trong zazen

Chứng chỉ đức hạnh

quân phục quỷ

Ba cõi cất cao tiếng hát chào đón

Tất cả mọi thứ bởi ân điển.

chúng tôi nguyền rủa

Thoát khỏi tình dục cứng đầu

Học các đức tính rõ ràng

Cầu trời phật phù hộ độ trì.

Phước lành của lòng từ bi

Chúng ta cùng chúng sinh trong Pháp giới.

Nhanh chóng trở thành Dao Ca. (1 chuông)

(Chỉ người chủ trì buổi lễ)

CẦU NGUYỆN HỒNG TÊN

Thích Ca hiện Ta Bà

Chúa ơi, bạn vui lòng dâng hoa và lễ vật

Kho báu phi thường sáng sủa

Mani là Pháp Vương cứu mạng. (1 chuông)

(Thánh ca)

Nam Mô Ta Tam Thế,

Guru của Tam giới,

Bốn Sinh Ra Của Cha,

Nhơn Thiện Đạo sĩ,

Hóa thân của Thiên Bà Yi,

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Niệm Phật nhiều hay ít tùy theo số lượng người tắm Phật).

(Đọc thuộc lòng những tên màu đỏ sau 3 lần, 1 hồi chuông)

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Nam Mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ tát

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát

Nam Mô Đạo Tràng Hội Quán Thế Âm Bồ Tát

HUYỀN THOẠI CỦA CÁC CUỘC CHIẾN TRUNG

Khi Quán Thế Âm Bồ tát thực hành pháp tu sâu sắc của Bát nhã ba la mật,

Ngài thấy rằng năm uẩn đều trống rỗng bất chấp tất cả đau khổ.

“Sariputra, hình thức không khác với tánh không, tánh không không khác với hình thức, hình thức là tánh không, tánh không là hình thức. Cảm thọ, Nhận thức, Hành động, Ý thức đều giống nhau.”

“Sariputra, ‘tánh không của tất cả các pháp’ không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng hay giảm, nên trong ‘tánh không’ không có sắc, thọ, tưởng.” hoặc các sắc, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, âm, mùi, vị, xúc, pháp, không có nhãn tố, thậm chí không có giác quan, không có vô minh, cũng không có chấm dứt của vô minh. , không có già và chết, không có cuối của già và chết, không có khổ, không có tu tập, không có đoạn diệt, không có con đường, không có trí tuệ, không có chứng ngộ.

Vì không có chỗ để chứng ngộ, nên Bồ tát dùng Bát nhã ba la mật đa tâm không chướng ngại. Bởi vì không có những trở ngại, cho nên không có sợ hãi, xa rời ảo tưởng và tưởng tượng, đạt đến Niết bàn tối thượng.

Chư Phật ba đời cũng tiếp nối Bát Nhã Ba La Mật Đa, đạt được giác ngộ hoàn hảo và vô thượng.

Nên biết rằng Prajnaparamita là Thần chú vĩ đại, Thần chú vĩ đại của Tâm, Thần chú Vô thượng và Thần chú Vô thượng.

Thần chú hạng ba, loại bỏ mọi khổ đau, là chân thật và không hủy diệt.

Vì vậy, ngài liền nói Thần chú Bát nhã:

“Chân lý thiết yếu, nguyên lý công đức, ba lời than thở về đức hạnh, ba la hán và bồ tát tapas ha ha.” (1 chuông)

BA NGƯỜI BẠN

Tôi theo Phật, tôi cầu nguyện cho chúng sinh
Tin mọi Đạo, phát tâm vô thượng. (1 chuông, 1 cung)

Tôi quy y Phật pháp, tôi cầu nguyện cho chúng sinh
Hiểu kinh thì trí tuệ như biển. (1 chuông, 1 cung)

Tôi quy y Tăng, tôi cầu nguyện cho tất cả chúng sinh.
Chung thủy hòa hợp, ai cũng không sợ. (3 chuông, 1 cung)

QUAY LẠI

Cầu nguyện cho công đức này
Đệ tử tận tâm
Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh
Tất cả đều đạt Phật quả (1 chuông, 1 xá)

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn.

Thông tin thêm về Nghi thức lễ Phật đản 2022

Nghi thức lễ Phật đản 2022

Nghi thức làm Lễ Phật Đản, sám khánh đản dành cho các nơi tổ chức Đại lễ Phật đản tụng niệm giờ nghi lễ diễn ra. Sau đây là chi tiết nghi thức làm lễ Phật đản 2022, mời các bạn cùng tham khảo.
Văn khấn lễ Phật đản tại nhà
Thông điệp Phật đản 2021
Nhgi thức lễ Phật đản
Cúng Hương
Cầu Nguyện
Khen Ngợi Phật
Quán Tưởng
Đảnh Lễ
Bài Tụng Khánh Đản
Xưng Tán Hồng Danh
Kinh Bát Nhã Ba La Mật
Tam Quy
Hồi Hướng
Dùng để:
Cử hành đại lễ Phật Đản hằng năm.
CÚNG HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ Đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về Bờ Giác (1 tiếng chuông, xá 1 xá)Nam Mô Hương Cúng Dường, Lâm Tì Ni Thị Hiện, Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)
CẦU NGUYỆN
Nay chính là ngày,
Đức Thích Tôn giáng thế để hóa độ chúng sanh.
Chúng con một dạ vui mừng,
cúng dường kỷ niệm.
Kính dâng một nén tâm hương,
ba nghiệp tin cần,
cúi đầu đảnh lễ,
nguyện y lời Phật dạy,
tụng kinh niệm Phật chuyên cần,
quyết theo Phật pháp làm lành,
báo đền công ơn hóa độ,
tâm Bồ Đề kiên cố,
chí tu học vững bền,
cùng pháp giới chúng sanh,
nghiệp chướng tiêu trừ,
căn lành viên mãn,
mau chứng quả Vô Thượng Bồ Đề.
Ngưỡng mong Phật Tổ cao vời từ bi gia hộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 tiếng chuông, xá 1 xá, đứng dậy)
KHEN NGỢI PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
QUÁN TƯỞNG PHẬT
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1tiếng chuông, xá 1 xá)
ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật,
Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật,
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
BÀI TỤNG
Đệ tử hôm nay
Gặp ngày Phật Đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đảnh lễ
Thập phương Tam Thế
Điều Ngự Như Lai
Cùng Thánh, Hiền, Tăng (1 tiếng chuông)
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Bởi thiếu căn lành
Thảy đều sa đọa
Tham, sân chấp ngã
Quên hẳn đường về
Tình ái si mê
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não
Nghiệp báo không cùng.
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhơn
Rũ lòng lân mẫn
Không nỡ sinh linh thiếu phước
Nặng kiếp luân hồi
Đêm dài tâm tối
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn loài
Pháp dùng phương tiện
Ta Bà thị hiện
Thích chủng thọ sanh
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo
Ba mươi hai tướng tốt
Vừa mười chín tuổi xuân
Lòng từ ái cực thuần
Chí xuất trần quá mạnh
Ngai vàng quyết tránh
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bảy thất nghiêm tin thiền tọa
Chứng thành đạo quả
Hàng phục ma binh
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyền
Dứt bỏ dục tình ngoan cố
Học đòi đức tánh quang minh
Cúi xin Phật Tổ giám thành
Từ Bi gia hộ
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Chóng thành Đạo Cả. (1 tiếng chuông)
(Chỉ chủ lễ xướng)
XƯNG TÁN HỒNG DANH
Thích Ca thị hiện Ta Bà
Trời, người hớn hở dâng hoa cúng dường
Báu thân rực rỡ phi thường
Mâu Ni là đấng Pháp Vương cứu đời. (1 tiếng chuông)
(Đại chúng đồng tụng)
Nam Mô Ta Ba Thế Giới,
Tam Giới Đạo sư,
Tứ Sinh Từ Phụ,
Nhơn Thiên Giáo Chủ,
Thiên Bá Ức Hóa Thân,
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Niệm Hồng Danh Đức Bổn Sư nhiều hay ít tùy theo số người tắm Phật.)
(Niệm các Hồng danh sau đây niệm 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát
KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa,
Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, ‘tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘chân không’, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc.
Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.
Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thuợng Chú, là Vô
Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (1 tiếng chuông)
TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanhTin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanhThấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanhKính tín hòa hợp, tất cả không ngại. (3 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức nàyĐệ tử hướng tâm thànhCầu cho khắp chúng sanhĐều chứng thành Phật quả (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Blog Tiền Điện Tử.

#Nghi #thức #lễ #Phật #đản


#Nghi #thức #lễ #Phật #đản

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button