Wiki

Ngày Bổn Mạng là ngày gì? Các ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) trong năm

Ngày Bổn Mạng là ngày gì? Bài viết dưới đây sẽ giải thích cho bạn câu hỏi này và tổng hợp đầy đủ các ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) trong năm 2021, cùng theo dõi nhé!

Ngày Bổn Mạng là ngày gì?

Theo truyền thống của Kitô giáo, Lễ Quan Thầy đối với các tín hữu mộ đạo là ngày lễ đặc biệt trong năm Phụng vụ, là một dịp vô cùng quan trọng để thể hiện sự tôn kính, noi gương của cộng đoàn, cơ sở tôn giáo đối với vị Thánh Bổn Mạng – người bảo vệ, che chở và hướng dẫn linh đạo cho họ trong suốt cuộc đời. 

Các cộng đoàn, cá nhân, tổ chức lựa chọn Thánh Quan Thầy trên cơ sở những nét tương đồng, điểm mạnh, đặc trưng và cống hiến của từng vị Thánh đã được Tòa Thánh tuyên phong từ thực tế đời sống. Những vị Thánh Quan Thầy của các nghề nghiệp thì sẽ được lựa chọn từ các Thánh có nghề nghiệp hoặc sở hữu phép lạ liên quan. Tại Việt Nam, việc lựa chọn Thánh Quan Thầy để mừng kính cho thành phố hay giáo phái sẽ do Giáo hội ở địa phương đó công nhận và chuẩn y. 

Thông thường, Lễ Bổn Mạng được các cộng đoàn, cá nhân, tổ chức kỷ niệm và tiến hành các nghi thức kính mừng mỗi năm vào ngày sinh hoặc ngày mất của vị Thánh đó. 

Nghi thức Lễ Bổn Mạng

Đêm trước Thánh lễ chính Ngày Bổn Mạng sẽ tổ chức một buổi diễn nguyện để ôn lại hành trình dấn thân, công trạng của vị Thánh Quan Thầy mà Giáo hội tại địa phương, khu vực đó công nhận. 

Trong ngày Lễ Quan Thầy, Thánh lễ đặc biệt dành riêng cho nhóm, cộng đoàn được cử hành, sau đó sẽ đến nghi thức kết nạp hội viên mới, cuối cùng là buổi họp mặt giữa các thành viên trong nhóm, giáo hội, giáo xứ thấm đượm tình huynh đệ. 

Các ngày Lễ Bổn Mạng trong năm 2021

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 1

 • Ngày 1 – Lễ kính Đức Maria, Mẹ Chúa Trời.
 • Ngày 2 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazian, Giám mục và Tiến sĩ Hội Thánh.
 • Ngày 3 – Lễ kính Thánh Danh Chúa Giêsu. 
 • Ngày 5 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Neumann, Giám mục.
 • Ngày 11 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Thêôđô Cả, Đan sĩ.
 • Ngày 13 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Hilariô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 15 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Maurô, Viện phụ Đan viện Subiacô. 
 • Ngày 17 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Antôn, Viện phụ. 
 • Ngày 19 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Agrixiô, Giám mục thành Trier.
 • Ngày 20 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Fabianô, Giáo hoàng, Tử đạo. 
 • Ngày 21 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Anê, Trinh nữ, Tử đạo. 
 • Ngày 22 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Vinh Sơn, Phó tế, Tử đạo. 
 • Ngày 23 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Êmêrenxiana, Trinh nữ, Tử đạo.
 • Ngày 24 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phanxicô Salê, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
 • Ngày 25 – Lễ Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở lại. 
 • Ngày 26 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Rôbéctô, Tổ phụ Dòng Xitô. 
 • Ngày 27 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Angiêla Mêrisi, Trinh nữ
 • Ngày 28 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 31 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Bốtcô, Linh mục.

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 2

 • Ngày 2 – Lễ Đức mẹ dâng Chúa trong Ðền Thánh. 
 • Ngày 3 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Blasiô, Giám mục, Tử đạo và Thánh Ansgariô, Giám mục. 
 • Ngày 5 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Agata, Trinh nữ, Tử đạo. 
 • Ngày 6 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phaolô, Linh mục và các bạn Tử đạo.
 • Ngày 8 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Hiêronimô Emilianô, Linh mục. 
 • Ngày 10 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Scôlastica, Trinh nữ.
 • Ngày 11 – Lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức.
 • Ngày 14 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Cyrillô, Tu sĩ và Thánh Mêthôđiô, Giám mục.
 • Ngày 17 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.
 • Ngày 17 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Constanxia, Trinh nữ. 
 • Ngày 19 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Bôniphaxiô, Giám mục thành Lausanne. 
 • Ngày 21 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
 • Ngày 22 – Lễ kính Lập Tông Toà Thánh Phêrô. 
 • Ngày 23 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Thánh Pôlicapô, Giám mục, Tử đạo.

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 3

 • Ngày 7 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Perpêtua, Tử đạo và Thánh Phêlixita, Tử đạo.
 • Ngày 8 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu sĩ.
 • Ngày 9 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phanxica Rômana, Nữ tu.
 • Ngày 17 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Pátrich, Giám mục.
 • Ngày 18 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Syrilô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 19 – Lễ Thánh Cả Giuse.
 • Ngày 25 – Lễ Truyền Tin.

>> Đọc thêm: Lịch Công giáo năm 2021: Lịch Công giáo tháng 3

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 4

 • Ngày 1 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Hugô, Giám mục thành Grenoble. 
 • Ngày 2 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phanxicô đệ Phaolô, Ẩn tu. 
 • Ngày 4 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Isođôrô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 5 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Vinh-sơn Ferriê, Linh mục.
 • Ngày 6 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phêrô Verôna, Linh mục, Tử đạo.
 • Ngày 7 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Baotixita đệ Lasan, Linh mục. 
 • Ngày 11 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Stanislaô, Giám mục, Tử đạo. 
 • Ngày 13 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Martinô I, Giáo hoàng, Tử đạo.
 • Ngày 21 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Anselmô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 23 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Giogiô, Tử đạo.
 • Ngày 24 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Fiđêlê đệ Sigmaringa, Tử đạo.
 • Ngày 24 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Giêrađô, Giám mục thành Toul. 
 • Ngày 25 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Sử Máccô, Tác giả sách Tin Mừng.
 • Ngày 28 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phêrô Maria Chanel, Linh mục, Tử đạo. 
 • Ngày 29 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Catarina Siêna, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 30 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Piô V, Giáo hoàng.

>> Đọc thêm: Lịch Công giáo năm 2021: Lịch Công giáo tháng 4

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 5

 • Ngày 1 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Giuse Thợ.
 • Ngày 2 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Athanasiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 3 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Philipphê và Giacôbê Tông đồ. 
 • Ngày 12 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Nêrê, Tử đạo và Thánh Achillêô, Tử đạo. 
 • Ngày 13 – Lễ Ðức Mẹ Fatima. 
 • Ngày 14 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Mátthias Tông đồ. 
 • Ngày 20 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Bernađinô thành Siêna, Linh mục.
 • Ngày 21 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Christôphôrô Magallanes và các bạn Tử đạo. 
 • Ngày 22 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Rita Cascia, Nữ tu. 
 • Ngày 26 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Philipphê Nêri, Linh mục. 
 • Ngày 27 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Augustinô Cantorbéry, Giám mục.
 • Ngày 30 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phécđinanđô III, Vua nước León-Castilia. 
 • Ngày 31 – Lễ Ðức Maria đi thăm viếng bà Êlisabét. 

>> Đọc thêm: Lịch Công giáo năm 2021: Lịch Công giáo tháng 5

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 6

 • Ngày 1 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Giustinô, Tử đạo. 
 • Ngày 2 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Marcellino, Tử đạo và Thánh Phêrô, Tử đạo. 
 • Ngày 3 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Carôlô Lwanga và các bạn Tử đạo. 
 • Ngày 5 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Bônifaciô, Giám mục, Tử đạo. 
 • Ngày 6 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Nôbertô, Giám mục.
 • Ngày 9 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Êphrem, Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 11 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Barnabê, Tông đồ.
 • Ngày 13 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Antôn Padua, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 19 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Romualđô, Viện phụ. 
 • Ngày 21 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Luy Gonzaga, Tu sĩ.
 • Ngày 24 – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. 
 • Ngày 29 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phêrô, Tông đồ và Thánh Phaolô, Tông đồ. 
 • Ngày 30 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) các Thánh Tử đạo tiên khởi của Giáo đoàn Roma. 

>> Đọc thêm: Lịch Công giáo năm 2021: Lịch Công giáo tháng 6

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 7

 • Ngày 3 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Tôma, Tông đồ. 
 • Ngày 4 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Êlisabeth Lusitania, Hoàng hậu Bồ Đào Nha. 
 • Ngày 5 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Antôn Maria Zacaria, Linh mục.
 • Ngày 6 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Maria Goretti, Trinh nữ, Tử đạo.
 • Ngày 8 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Chân Phúc Êugiêniô III, Giáo hoàng.
 • Ngày 9 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Augustinus Zhao Rong và các bạn Tử đạo người Trung Hoa.
 • Ngày 11 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Biển Ðức, Viện phụ. 
 • Ngày 13 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Henricô, Hoàng đế và Thánh Cunigunđê, Hoàng hậu.
 • Ngày 15 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Bônaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 16 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Ðức Bà Núi Carmêlô.
 • Ngày 17 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy)Thánh Alêxù.
 • Ngày 18 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Camilô Lenli, Linh mục. 
 • Ngày 21 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Laurensô Brindisi, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 22 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Nữ Maria Mađalêna. 
 • Ngày 23 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Bighítta, Nữ tu. 
 • Ngày 25 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Giacôbê, Tông đồ. 
 • Ngày 26 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân của Đức Trinh Nữ Maria.
 • Ngày 28 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Nazariô, Tử đạo và Thánh Xenxiô, Tử đạo. 
 • Ngày 29 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Nữ Mácta.
 • Ngày 29 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Lazarô Thành Bethania. 
 • Ngày 30 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phêrô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 31 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Ignatiô Lôyôla, Linh mục. 
 • Ngày 31 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gécmanô, Giám mục. 

>> Tham khảo: Lịch Công giáo năm 2021: Lịch Công giáo tháng 7

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 8

 • Ngày 1 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Anphongsô Maria Liguôriô – đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 4 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Maria Viannê, Linh mục. 
 • Ngày 8 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Ðaminh, Linh mục. 
 • Ngày 10 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Lôrenxô, Phó tế, Tử đạo.
 • Ngày 11 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Nữ Clara, Trinh nữ.
 • Ngày 13 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Pontianô, Giáo hoàng, Tử đạo và Thánh Hippôlytô, Linh mục, Tử đạo.
 • Ngày 14 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, Linh mục, Tử đạo. 
 • Ngày 15 – Lễ Ðức Mẹ lên trời. 
 • Ngày 16 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Stêphanô ở Hung Gia Lợi.
 • Ngày 17 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Hyaxin, Linh mục. 
 • Ngày 18 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioanna Phanxica đệ Chantal, Nữ tu.
 • Ngày 19 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Eudê, Linh mục.
 • Ngày 20 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Bênađô, Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 21 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Piô X, Giáo hoàng.
 • Ngày 22 – Lễ Ðức Maria Nữ Vương.
 • Ngày 23 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ.
 • Ngày 24 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Batôlômêô, Tông đồ.
 • Ngày 25 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Giuse Calaxan, Linh mục. 
 • Ngày 25 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Luy, Vua nước Pháp. 
 • Ngày 26 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Sêphêrinô, Giáo hoàng, Tử đạo. 
 • Ngày 27 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Nữ Mônica. 
 • Ngày 28 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Âutinh, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 29 – Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. 
 • Ngày 30 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phêlixi, Linh mục, Tử đạo và Thánh Ađaúttô, Tử đạo. 
 • Ngày 31 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Raimunđô Nonnatus. 

>> Xem thêm: Lịch Công giáo 2021: Lịch Công giáo tháng 8

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 9

 • Ngày 1 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Êgiđiô, Viện phụ. 
 • Ngày 3 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Ghêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 8 – Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, (Bài 1).
 • Ngày 8 – Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, (Bài 2).
 • Ngày 13 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
 • Ngày 14 – Lễ Suy Tôn Thánh Giá, (Bài 1).
 • Ngày 14 – Lễ Suy Tôn Thánh Giá, (Bài 2).
 • Ngày 15 – Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi.
 • Ngày 16 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Maisan, Tu sĩ. 
 • Ngày 16 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Conêliô, Giáo hoàng và Thánh Síprianô, Tử đạo. 
 • Ngày 17 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Rôbertô Bellaminô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 19 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gianuariô, Giám mục, Tử đạo.
 • Ngày 20 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Anrê Kim Têgon, Thánh PhaoLô Chung Hasan và các bạn Tử đạo. 
 • Ngày 21 – Tuổi Thơ, (Tết Trung thu – Ngày cầu nguyện cho thiếu nhi). 
 • Ngày 21 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Mathêu, Tác giả sách Tin Mừng.
 • Ngày 26 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Cosma, Tử đạo và Thánh Ðamianô, Tử đạo. 
 • Ngày 27 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Vinhsơn Phaolô, Linh mục. 
 • Ngày 28 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Vinxétlao, Tử đạo. 
 • Ngày 29 – Lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Micaê, Gárien, Raphaen.
 • Ngày 29 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Đaminh Ibáñez, Giacôbê Kyushei Tomonaga, Laurentiô Ruiz và các bạn Tử đạo Dòng Đaminh. 
 • Ngày 30 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Giêrôrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

>> Xem thêm: Lịch Công giáo 2021: Lịch Công giáo tháng 9

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 10

 • Ngày 1 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 2 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) các Thiên Thần hộ thủ. 
 • Ngày 3 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phanxicô Assisi, Tu sĩ. 
 • Ngày 5 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Plaxiđô, Viện phụ và các bạn Tử đạo. 
 • Ngày 6 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Brunô, Linh mục.
 • Ngày 6 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Rêtanô, Giám mục.
 • Ngày 7 – Lễ Ðức Mẹ Mân Côi.
 • Ngày 9 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Lêônarđô, Linh mục. 
 • Ngày 9 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Ðiônixiô, Giám mục và các bạn Tử đạo. 
 • Ngày 11 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Brunô I, Giám mục thành Köln.
 • Ngày 13 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Êđua, Hoàng đế nước Anh.
 • Ngày 14 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Calitô, Giáo hoàng, Tử đạo. 
 • Ngày 15 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Têrêsa Giêsu (hay Têrêsa Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh. 
 • Ngày 16 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Hétvích, Nữ tu.
 • Ngày 16 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Margareta Maria Alacoque, Trinh nữ. 
 • Ngày 17 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Ignatiô Antiôkia, Giám mục, Tử đạo. 
 • Ngày 18 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng. 
 • Ngày 19 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Bơrêbớp, Linh mục, Thánh Isaác Giogơ, Linh mục và các bạn Tử đạo. 
 • Ngày 20 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy), Thánh Vitalít, Giám mục Salzburg.
 • Ngày 22 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Maria Salômê. 
 • Ngày 23 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Capétranô, Linh mục.
 • Ngày 24 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục.
 • Ngày 27 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Vônphađô, Ẩn sĩ thành Augsburg. 
 • Ngày 28 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Simon, Tông đồ và Thánh Giuđa, Tông đồ. 
 • Ngày 29 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Thêođo, Viện phụ. 
 • Ngày 31 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phôêlân, Giám mục, Tử đạo. 

>> Xem thêm: Lịch Công giáo 2021: Lịch Công giáo tháng 10

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 11

 • Ngày 1 – Lễ các Thánh.
 • Ngày 3 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Martinô đệ Porres, Tu sĩ. 
 • Ngày 4 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Carôlô Bôrômêo, Giám mục. 
 • Ngày 9 – Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô.
 • Ngày 11 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Martinô, Giám mục.
 • Ngày 11 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Chân Phúc Vinhsơn Êugêniô Bossilkov, Giám mục, Tử đạo. 
 • Ngày 12 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Giôsaphát, Giám mục, Tử đạo.
 • Ngày 15 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Anbéctô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
 • Ngày 17 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Giéctruđê Cả, Nữ đan sĩ.
 • Ngày 17 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Mechthilđê, Nữ đan sĩ.
 • Ngày 20 – Lễ Ðức Mẹ dâng mình trong đền thờ. 
 • Ngày 21 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Cêcilia, Trinh nữ, Tử đạo.
 • Ngày 22 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Clementê I, Giáo hoàng, Tử đạo.
 • Ngày 24 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn Tử Đạo (Việt Nam). 
 • Ngày 30 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Andrê, Tông đồ.

Ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) của các Thánh tháng 12

 • Ngày 3 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục.
 • Ngày 8 – Lễ Ðức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. 
 • Ngày 11 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Ðanasiô I, Giáo hoàng.
 • Ngày 12 – Tinh Thần Thánh Simon Hòa và Philipphê Phan Văn Minh. 
 • Ngày 13 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo. 
 • Ngày 14 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 21 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Pherô Canasiô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
 • Ngày 23 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan Kanty, Linh mục. 
 • Ngày 26 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Stêphanô, Tử đạo tiên khởi.
 • Ngày 27 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Gioan, Tông đồ, Tác giả sách Tin Mừng.
 • Ngày 28 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) các Thánh Anh Hài, Tử đạo. 
 • Ngày 29 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Tôma Beckét, Giám mục, Tử đạo.
 • Ngày 31 – Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) Thánh Sylvestrê I, Giáo hoàng. 

Trên đây là tổng hợp những thông tin cần thiết liên quan đến ngày Lễ Bổn Mạng của các Thánh, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn đọc. Truy cập blogtiendientu.vn để đọc thêm những bài viết bổ ích với nội dung đa dạng, hấp dẫn khác nhé!

>> Xem thêm các bài viết cùng chủ đề: 

 • Thánh lễ trực tuyến các Tổng giáo phận, Giáo phận
 • Cách đọc kinh Truyền Tin, kinh Kính Mừng Công giáo
 • Lễ Lá là gì? Ý nghĩa Chúa nhật Lễ Lá của người Công giáo
 • Mùa Chay năm nay bắt đầu từ ngày nào? Lịch ngày ăn chay Công giáo năm nay
 • Nghi thức thứ 6 Tuần Thánh – Đi Đàng Thánh Giá thứ 6 Tuần Thánh

—end—

Blog Tiền Điện Tử

Blog tiền điện tử công thông tin tổng hợp uy tín nhất tất cả các mảng xã hội, giáo dục , công nghệ số. Với khả năng số hóa mạnh mẽ hy vọng sẽ mang lại cho quý bạn đọc những thông tin chính xác nhất 24/24
Back to top button