Thủ thuật

Naraka Bladepoint: Chi tiết kỹ năng nhân vật Matari

Trong Naraka Bladepoint, Matari là nhân vật sát thủ với khả năng tàng hình và né tránh vô cùng biến ảo. Hãy cùng tìm hiểu về bộ kỹ năng của Matari trong bài viết dưới đây.

Tải Nakara Bladepoint

Naraka Bladepoint: Chi tiết kỹ năng nhân vật Matari

Bộ kỹ năng của Matari chia ra làm 2 kỹ năng chính là Talent skills và Talent Ultimates. Mỗi kỹ năng lại có 3 nhánh để người chơi lựa chọn.

TALENT SKILLS

Nhánh 1 – Silent Flutter

 • Matari ngay lập tức dịch chuyển sang một vị trí khác gần đó
 • Nhấn giữ phím kỹ năng để dịch chuyển xa hơn

Nhánh 2 – Silent Flutter Rapid Flash 

 • Matari ngay lập tức dịch chuyển sang một vị trí khác gần đó (Nhưng không thể giữ phím tắt để dịch chuyển xa hơn).
 • Có thể dịch chuyển 2 lần liên tiếp cực nhanh.
 • Tối đa 2 tích trữ.

Nhánh 3 – Silent Flutter Retrace Flash

 • Matari ngay lập tức dịch chuyển sang một vị trí khác gần đó và để lại 1 phân thân tại điểm vừa bắt đầu dịch chuyển trong 7,5 giây.
 • Có thể nhấn phím tắt để quay trở lại phân thân đó
 • Giữ chặt tắt để dịch chuyển xa hơn.

TALENT ULTIMATES

Nhánh 1 – Unseen Wings

 • Matari bắt đầu trạng thái tàng hình trong vòng 25 giây
 • Trong trạng thái này Matari được giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng Silent Flutter (không giảm hồi chiêu Silent Flutter Rapid Flash và Silent Flutter Retrace Flash)
 • Nếu để ý kỹ vẫn có thể nhìn thấy Matari trong trạng thái này khi cô ta di chuyển, còn khi cô ta đứng yên thì cực kỳ khó thấy.

Nhánh 2 – Unseen Wings Assassin

 • Matari bắt đầu trạng thái tàng hình trong vòng 20 giây.
 • Cường hóa sát thương đòn đánh của Matari khi bám vào địa hình như tường, cây cối…

Nhánh 3 – Unseen Wings Group Stealth

 • Matari bắt đầu trạng thái tàng hình cho cả team trong 12 giây.
 • Trong trạng thái này, Matari không giảm hồi chiêu của kỹ năng Silent Flutter.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Trong Naraka Bladepoint, Matari là nhân vật sát thủ với khả năng tàng hình và né tránh vô cùng biến ảo. Hãy cùng tìm hiểu về bộ kỹ năng của Matari trong bài viết dưới đây.

Tải Nakara Bladepoint

Naraka Bladepoint: Chi tiết kỹ năng nhân vật Matari

Bộ kỹ năng của Matari chia ra làm 2 kỹ năng chính là Talent skills và Talent Ultimates. Mỗi kỹ năng lại có 3 nhánh để người chơi lựa chọn.

TALENT SKILLS

Nhánh 1 – Silent Flutter

 • Matari ngay lập tức dịch chuyển sang một vị trí khác gần đó
 • Nhấn giữ phím kỹ năng để dịch chuyển xa hơn

Nhánh 2 – Silent Flutter Rapid Flash 

 • Matari ngay lập tức dịch chuyển sang một vị trí khác gần đó (Nhưng không thể giữ phím tắt để dịch chuyển xa hơn).
 • Có thể dịch chuyển 2 lần liên tiếp cực nhanh.
 • Tối đa 2 tích trữ.

Nhánh 3 – Silent Flutter Retrace Flash

 • Matari ngay lập tức dịch chuyển sang một vị trí khác gần đó và để lại 1 phân thân tại điểm vừa bắt đầu dịch chuyển trong 7,5 giây.
 • Có thể nhấn phím tắt để quay trở lại phân thân đó
 • Giữ chặt tắt để dịch chuyển xa hơn.

TALENT ULTIMATES

Nhánh 1 – Unseen Wings

 • Matari bắt đầu trạng thái tàng hình trong vòng 25 giây
 • Trong trạng thái này Matari được giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng Silent Flutter (không giảm hồi chiêu Silent Flutter Rapid Flash và Silent Flutter Retrace Flash)
 • Nếu để ý kỹ vẫn có thể nhìn thấy Matari trong trạng thái này khi cô ta di chuyển, còn khi cô ta đứng yên thì cực kỳ khó thấy.

Nhánh 2 – Unseen Wings Assassin

 • Matari bắt đầu trạng thái tàng hình trong vòng 20 giây.
 • Cường hóa sát thương đòn đánh của Matari khi bám vào địa hình như tường, cây cối…

Nhánh 3 – Unseen Wings Group Stealth

 • Matari bắt đầu trạng thái tàng hình cho cả team trong 12 giây.
 • Trong trạng thái này, Matari không giảm hồi chiêu của kỹ năng Silent Flutter.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Back to top button