Tài Liệu

Mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em

Cuộc thi vẽ tranh Công viên xanh trường em năm 2021 diễn ra từ ngày 23/6/2021 đến ngày 5/9/2021. Đối tượng tham dự cuộc thi là học sinh Tiểu học các trường công lập thuộc 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền cho dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2021. Nội dung tác phẩm cần thể hiện một công viên xanh trong chính ngôi trường mà thí sinh đang theo học. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tranh vẽ Vững tin Việt Nam. Mời các em cùng tham khảo 15 mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em trong bài viết dưới đây để có thêm nhiều ý tưởng mới:

Mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em

Tranh vẽ Công viên xanh trường em
Tải tranh vẽ Công viên xanh trường em
Tải tranh vẽ Công viên xanh trường em
Tranh vẽ Công viên xanh trường em đẹp
Tranh vẽ Công viên xanh trường em đẹp
Dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2021
Dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2021
Tranh vẽ Công viên xanh trong lòng thành phố
Tranh vẽ Công viên xanh trong lòng thành phố
Khuôn viên trường học của em
Khuôn viên trường học của em
Vui chơi trên sân trường, dưới tán cây
Vui chơi trên sân trường, dưới tán cây
Cây xanh trong trường học có vai trò quan trọng, giúp các em thỏa sức vui chơi, học tập
Cây xanh trong trường học có vai trò quan trọng, giúp các em thỏa sức vui chơi, học tập
Vui chơi trên sân trường
Vui chơi trên sân trường
Trồng cây xanh tạo cho các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường
Trồng cây xanh tạo cho các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường
Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Công viên xanh trường em”
Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Công viên xanh trường em”
Cuộc thi vẽ tranh Công viên xanh trường em năm 2021
Cuộc thi vẽ tranh Công viên xanh trường em năm 2021
Mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em
Mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em
Tải tranh vẽ Công viên xanh trường em
Tải tranh vẽ Công viên xanh trường em
Download mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em
Download mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em

Cuộc thi vẽ tranh Công viên xanh trường em năm 2021 diễn ra từ ngày 23/6/2021 đến ngày 5/9/2021. Đối tượng tham dự cuộc thi là học sinh Tiểu học các trường công lập thuộc 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền cho dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2021. Nội dung tác phẩm cần thể hiện một công viên xanh trong chính ngôi trường mà thí sinh đang theo học. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tranh vẽ Vững tin Việt Nam. Mời các em cùng tham khảo 15 mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em trong bài viết dưới đây để có thêm nhiều ý tưởng mới:

Mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em

Tranh vẽ Công viên xanh trường em
Tải tranh vẽ Công viên xanh trường em
Tải tranh vẽ Công viên xanh trường em
Tranh vẽ Công viên xanh trường em đẹp
Tranh vẽ Công viên xanh trường em đẹp
Dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2021
Dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2021
Tranh vẽ Công viên xanh trong lòng thành phố
Tranh vẽ Công viên xanh trong lòng thành phố
Khuôn viên trường học của em
Khuôn viên trường học của em
Vui chơi trên sân trường, dưới tán cây
Vui chơi trên sân trường, dưới tán cây
Cây xanh trong trường học có vai trò quan trọng, giúp các em thỏa sức vui chơi, học tập
Cây xanh trong trường học có vai trò quan trọng, giúp các em thỏa sức vui chơi, học tập
Vui chơi trên sân trường
Vui chơi trên sân trường
Trồng cây xanh tạo cho các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường
Trồng cây xanh tạo cho các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường
Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Công viên xanh trường em”
Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Công viên xanh trường em”
Cuộc thi vẽ tranh Công viên xanh trường em năm 2021
Cuộc thi vẽ tranh Công viên xanh trường em năm 2021
Mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em
Mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em
Tải tranh vẽ Công viên xanh trường em
Tải tranh vẽ Công viên xanh trường em
Download mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em
Download mẫu tranh vẽ Công viên xanh trường em

Back to top button