Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án 2022

Mẫu # 19 / PTHA: Lệnh Thực thi là gì? Nội dung đơn yêu cầu thi hành án là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm nhé.

Thi hành án là việc tổ chức thi hành án. Đơn yêu cầu thi hành án là mẫu do Tòa án quy định, do đương sự nộp cho Cơ quan thi hành án dân sự để yêu cầu thi hành bản án của Tòa án. Đơn yêu cầu thi hành án phải được lập sao cho đảm bảo đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật. Sau đây là nội dung mẫu đơn yêu cầu thi hành án mới nhất hiện nay, các bạn có thể tải về để tiện theo dõi.

1. Định nghĩa Mẫu # 19 / PTHA: Lệnh Thực thi là gì?

Mẫu số 19 / PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án là mẫu đơn được lập để yêu cầu thi hành án. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đơn, thông tin về việc thi hành án v.v. Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016 / TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Đơn yêu cầu thi hành án dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự (Chi cục)

Họ, tên người yêu cầu thi hành án (trong trường hợp được ủy quyền, giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) ……… ………. Hộ khẩu: …………………………………………………….

Họ, tên người yêu cầu tư pháp …………………………………………………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………………..

Họ, tên người yêu cầu tư pháp …………………………………………………….

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………..

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện hoạt động của con nợ (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Tài liệu đính kèm

– Bản án, Bản án số ……………… ngày… tháng… .. năm ……. của ……………………..

– Các tài liệu, thông tin về tài sản của con nợ hoặc điều kiện thực hiện (nếu có).

– Các tài liệu khác có liên quan ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………

…………. ngày …. tháng …. 20 của ……

Người yêu cầu thi hành án

(Chữ ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

3. Mẫu số 19 / PTHA: Yêu cầu Thi hành án theo Thông tư 96

Mẫu số 19 / PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

Kính gửi: Cục Thi hành án …………………….

Họ và tên người yêu cầu thi hành án: …………………………………………………………. có mặt. ủy quyền.Nếu đại diện pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).

Địa chỉ nhà:

Họ và tên của người bị câu

Địa chỉ nhà:

Tên đầy đủ của người ghi nợ

Địa chỉ nhà:

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện hoạt động của con nợ

3. Các tài liệu đính kèm:

– Bản án, Quyết định số …………. ngày tháng ……. năm của …………..

Thông tin về tài sản hoặc điều kiện hoạt động của con nợ.

– Các tài liệu liên quan khác

…………., ngày tháng năm…

KIỂM TOÁN THỰC HIỆN
(TRIỆU)ý tưởngHọ và tên)

4. Mẫu số 06 / THA: Yêu cầu Thi hành án Thông tư 130

Số hiệu: 06 / TEST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

Kính gửi: Cơ quan Thi hành án ……………………

Họ, tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải cung cấp giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện pháp nhân thì ghi rõ chức vụ).

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………………………………

Họ, tên người yêu cầu tư pháp …………………………………………………….

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên Người Nợ ………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………………………………

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện hoạt động của con nợ

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

3. Các tài liệu đính kèm:

– Bản án, Quyết định số …… ngày ……. tháng ……………

Thông tin về tài sản hoặc điều kiện hoạt động của con nợ.

– Các tài liệu liên quan khác …………………………………………………….

……, ngày tháng năm……..
KIỂM TOÁN THỰC HIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây, Blog Tiền Điện Tử đã gửi tới bạn Mẫu số 19 / PTHA: Yêu cầu thi hành án.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục Sự sắp xếp Làm hài lòng.

Thông tin thêm về Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án 2022

Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án 2022

Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án là gì? Mẫu đơn yêu cầu thi hành án gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
Thi hành án là việc tổ chức thi hành bản án. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án là mẫu theo quy định của tòa án là do người yêu cầu nộp cho cơ quan thi hành án dân để yêu cầu thi hành bản án của Tòa. Đơn yêu cầu thi hành án phải được soạn thảo đảm bảo đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật. Sau đây là nội dung Mẫu đơn yêu cầu thi hành án mới nhất hiện nay, các bạn có thể tải về để tiện sử dụng.
1. Định nghĩa Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án là gì?
Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin thi hành án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
2. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………
Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) …………………………………..địa chỉ: ………………………………………….
Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
Họ và tên người phải thi hành án ……………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..
1. Nội dung yêu cầu thi hành án:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Các tài liệu kèm theo
– Bản án, Quyết định số ………………ngày …tháng …..năm ……. của ……………………..
– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).
– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………. ngày …. tháng …. năm 20……

Người yêu cầu thi hành án
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

3. Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án theo Thông tư 96
Mẫu số 19/PTHA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Phòng Thi hành án ……………………………….
Họ và tên người yêu cầu thi hành án: ……………………………………………………….(trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).
Địa chỉ:
Họ và tên người được thi hành án
Địa chỉ:
Họ và tên người phải thi hành án
Địa chỉ:
1. Nội dung yêu cầu thi hành án:
2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án
3. Các tài liệu kèm theo:
– Bản án, Quyết định số ………. ngày …… tháng ……. năm ……… của …………..
– Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.
– Tài liệu có liên quan khác

…………., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI YÊU CẦU THI HÀNH ÁN(Ký, ghi rõ họ, tên)

4. Mẫu số 06/THA: Đơn yêu cầu thi hành án Thông tư 130
Mẫu số: 06/THA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Cơ quan Thi hành án……………………………………
Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người được thi hành án ………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người phải thi hành án………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
1. Nội dung yêu cầu thi hành án:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Các tài liệu kèm theo:
– Bản án, Quyết định số…… ngày……. tháng…… năm…… của…………………………
– Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.
– Tài liệu có liên quan khác……………………………………………………………………….

……, ngày….. tháng…… năm……..NGƯỜI YÊU CẦU THI HÀNH ÁN(Ký, ghi rõ họ, tên)

Trên đây Blog Tiền Điện Tử đã gửi tới các bạn Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #19PTHA #Đơn #yêu #cầu #thi #hành #án


#Mẫu #số #19PTHA #Đơn #yêu #cầu #thi #hành #án

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button