Mẫu số 01 và mẫu 02 đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022 (file Word)

Cuối tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà ở cho người lao động. Họ đây rồi Mẫu số 01 và Mẫu số 02 yêu cầu hỗ trợ tiền thuê năm 2022 mà Blog Tiền Điện Tử muốn chia sẻ với bạn!

Mẫu số 01 yêu cầu hỗ trợ cho thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

KHUYẾN CÁO HỌ BỌN TRẺ CHO THUÊ NHÀ NHỎ

Tháng…… Vào năm 2022

1. Họ và tên: ………………………………………………………… 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày:… /… ./…… 4. Số thẻ BHXH (nếu có): …………………….

5. Số CCCD / CMND: …………………… Ngày cấp…. /…. /… .. Nơi cấp ……………………

6. Nơi thường trú: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

7. Hợp đồng lao động và thông tin nơi làm việc:

– Tên công ty / hợp tác xã / công ty trong nước: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ làm việc: ……………………………………………………………………………………………….

– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn

– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..

8. Thông tin cho thuê nhà trọ, nhà trọ tháng …………. vào năm 2022:

– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: ……………………………………………………. Số CCCD / CMND: ………… ..

– Địa chỉ nhàĐầu tiên: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

– Thời gian cho thuê và ở: Từ ngày…. /…. /…. Đến ngày…. /…. /….

9. Trong thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, tôi không nhận tiền cấp dưỡng tháng…. và nhận được không quá 3 tháng. Căn cứ Quyết định số…. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng… … năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng hai :

□ Nhân viên đang làm việc tại công ty 3

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động 4

nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị nhận tiền dưới hình thức 5 sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……………………., Số tài khoản: ……………………

trong ngân hàng ……………………………………………………………………………………)

Sống

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU PHÒNG BAN
CHO THUÊ, CHO TRẺ EM

(Ký, họ tên, số điện thoại)

…., ngày …. tháng…. 2022
ĐẤU THẦU
( Dấu hiệu Họ và tên)

_________________

Đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thị trấn, xã / khu phố / thành phố, quận / huyện, tỉnh / thành phố.

hai Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.

3 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trước ngày 01/04/2022.

4 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.

5 Nhân viên làm việc tại công ty tích lũy (X) vào □ và ghi lại thông tin Tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, nhà kinh doanh chọn và điền (X) vào □ tương ứng với việc chọn và ghi thông tin.

Mẫu số 01

Mẫu 02 để được hỗ trợ thuê

Mẫu số 02

TÊN CÔNG TY
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC TUYỂN DỤNG HỖ TRỢ CHO THUÊ NHỎ

Tháng …. 2022

(Dành cho nhân viên làm việc trong công ty)

Kính gửi: UBND Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố …………. …..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty: ………………………………………………………………………………………………… ..

2. Số đăng ký thương mại: …………………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

4. Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………… E-mail: ……………………

5. Tài khoản: Số tài khoản ………………………. ……. trong ngân hàng………………………………….

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ MÔN ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TIỀN THUÊ

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………….)

III. DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ MÔN ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CHO VIỆC THUÊ

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: ……………………….)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Đối với Mục II)

(Đã ký và đóng dấu)

…., ngày…. tháng…. 2022
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Đã ký và đóng dấu)

_________________

Đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / khu phố / đô thị, quận / huyện, tỉnh / thành phố.

mẫu 2

Người lao động cần làm gì để được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Theo Quyết định 08, để được hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động phải làm đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 nêu trên và nộp cho Tổng công ty.

Theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ để được hỗ trợ thu nhập, người lao động phải có đơn đề nghị hỗ trợ thu nhập theo mẫu 01 để được hỗ trợ thu nhập cho người lao động.

Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên, các công ty phải lập danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ theo Mẫu 02 để được hỗ trợ tiền thuê. Nếu có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, công ty sẽ xác minh đối tượng và điều kiện hỗ trợ chính xác trong vòng 2 ngày làm việc.

Sau đó công ty gửi cơ quan BHXH danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ thu nhập để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

Sau đó, công ty gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8/2022).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ra quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo việc chi trả tiền hỗ trợ. Nếu không được chấp thuận phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Công ty thanh toán khoản viện trợ cho người lao động sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khoản viện trợ.

>>> Xem thêm các bài viết khác

  • Cách đơn giản để hợp nhất các tệp PDF từ 2 hoặc nhiều tệp PDF
  • 5 phần mềm tốt nhất để chuyển PDF sang Word mà không bị lỗi phông chữ
  • Cách hợp nhất tệp PDF, hợp nhất tệp PDF trực tuyến mà không cần tải xuống phần mềm
  • 4 cách để giảm kích thước tệp PDF theo ý muốn một cách nhanh chóng và hiệu quả
  • Cách đánh số trang từ trang 2 để xóa trang đầu tiên trong Word

Trên đây là mẫu số 01 yêu cầu hỗ trợ thuê và mẫu số 02 đề nghị hỗ trợ thuê mà chúng tôi muốn chia sẻ. Cảm ơn đã theo dõi bài viết này. Hy vọng bài viết của chúng tôi hữu ích!

Quý khách có nhu cầu đặt mua các thiết bị kỹ thuật số, đồng hồ, giày thể thao… vui lòng truy cập website Blog Tiền Điện Tử hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh chóng.

Thông tin thêm về Mẫu số 01 và mẫu 02 đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022 (file Word)

Mẫu số 01 và mẫu 02 đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022 (file Word)

Vào cuối tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Dưới đây là mẫu số 01 và mẫu 02 đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022 mà Blog Tiền Điện Tử xin chia sẻ cho các bạn!

Mẫu số 01 đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ
Tháng……năm 2022
1. Họ và tên:……………………………………………………… 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Ngày, tháng, năm sinh:…/… ./…… 4. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):…………………….
5. Số CCCD/CMND: ………………… Ngày cấp…./…./ ….. Nơi cấp …………………………
6. Nơi đăng ký thường trú:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc:
– Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ làm việc:………………………………………………………………………………………………… .
– Loại hợp đồng lao động: □ Không xác định thời hạn □ Xác định thời hạn
– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày ………./………/………..
– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày ………./………/………..
8. Thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng ………. năm 2022:
– Tên chủ cơ sở cho thuê, trọ:……………………………………………. Số CCCD/CMND:………..
– Địa chỉ1:…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
– Thời gian ở thuê, ở trọ: Bắt đầu từ ngày…./…./…. đến ngày …./…./….
9. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, Tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng …. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số…./2022/QĐ-TTg, Tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng… .. . năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng 2 :
□ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp 3
□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động 4
Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị được nhận tiền qua hình thức 5 sau:
□ Tài khoản (Tên tài khoản: ………………………..….. , Số tài khoản: ……………………
tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………)
□ Trực tiếp
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 

XÁC NHẬN CỦA CHỦ CƠ SỞCHO THUÊ, CHO TRỌ(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)
 

…., ngày …. tháng…. năm 2022NGƯỜI ĐỀ NGHỊ( Ký , ghi rõ họ tên)

___________________
1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.
2 Lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với nội dung.
3 Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.
4 Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.
5 Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.
 
Mẫu 02 hỗ trợ tiền thuê nhà
Mẫu số 02

TÊN DOANH NGHIỆP——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ
Tháng … …. năm 2022
(Dành cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố ………. …..
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………..
2. Số đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………………………………
3. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….
4. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………… E-mail:……………………………
5. Tài khoản: Số tài khoản ………………….……. tại Ngân hàng………………………………….
II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ
(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: …………………………………………………………………………. )
III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ
(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ………………………………………………………………………..)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI(Đối với mục II)(Ký tên và đóng dấu)

…., ngày…. tháng…. năm 2022ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP(Ký tên và đóng dấu)

____________________
1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố , thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

Người lao động cần làm gì để nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà
Căn cứ theo Quyết định 08, để được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động phải làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 như trên và gửi cho doanh nghiệp tổng hợp.
Theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ ban hành để nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động phải làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu 01 hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Dựa vào cơ sở đề nghị của người lao động, các doanh nghiệp cần tổng hợp danh sách nhân viên đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 02 hỗ trợ tiền thuê nhà. Nếu có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ trong vòng 02 ngày làm việc.
Tiếp đến, doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Sau đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022).
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo chi trả tiền hỗ trợ. Nếu không phê duyệt, phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
Doanh nghiệp chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động sau 02 ngày làm việc nhận được kinh phí hỗ trợ.
>>> Tham khảo thêm những bài viết khác
Cách gộp file PDF đơn giản từ 2 hay nhiều file PDF
5 phần mềm chuyển PDF sang Word không lỗi font tốt nhất
Cách nối file PDF, ghép file PDF online không cần tải phần mềm
4 cách giảm dung lượng file PDF theo ý muốn nhanh và hiệu quả
Cách đánh số trang từ trang 2 bỏ trang đầu trong Word
Trên đây là mẫu số 01 đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và mẫu 02 hỗ trợ tiền thuê nhà mà chúng tôi muốn chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này. Hy vọng bài viết của chúng tôi là bổ ích!
Nếu có nhu cầu đặt mua các sản phẩm thiết bị số, đồng hồ, giày thể thao…, bạn hãy truy cập website Blog Tiền Điện Tử hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh chóng.

#Mẫu #số #và #mẫu #đề #nghị #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #file #Word


#Mẫu #số #và #mẫu #đề #nghị #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #file #Word

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button