Giáo Dục

Mẫu PowerPoint chào đón học sinh lớp 1 năm 2021 – 2022

Mẫu PowerPoint chào đón học sinh lớp 1 năm 2021 – 2022, với những hiệu ứng đẹp mắt, giúp thầy cô giáo tham khảo, chỉnh sửa cho phù hợp với lớp học của mình để chào đón các em học sinh lớp 1.

Năm học 2021 – 2022, do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp nên ngay từ đầu năm rất nhiều địa phương phải khai giảng online, dạy học trực tuyến. Vì vậy, trong buổi gặp mặt đầu năm thầy cô nên có một file trình chiếu giới thiệu, chào đón các em. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm mẫu PowerPoint gặp mặt đầu năm cho những lớp lớn hơn.

Mẫu PowerPoint chào đón học sinh lớp 1 năm 2021 – 2022

 PowerPoint chào đón học sinh lớp 1

 PowerPoint chào đón học sinh lớp 1

Mẫu PowerPoint chào đón học sinh lớp 1 năm 2021 – 2022, với những hiệu ứng đẹp mắt, giúp thầy cô giáo tham khảo, chỉnh sửa cho phù hợp với lớp học của mình để chào đón các em học sinh lớp 1.

Năm học 2021 – 2022, do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp nên ngay từ đầu năm rất nhiều địa phương phải khai giảng online, dạy học trực tuyến. Vì vậy, trong buổi gặp mặt đầu năm thầy cô nên có một file trình chiếu giới thiệu, chào đón các em. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm mẫu PowerPoint gặp mặt đầu năm cho những lớp lớn hơn.

Mẫu PowerPoint chào đón học sinh lớp 1 năm 2021 – 2022

 PowerPoint chào đón học sinh lớp 1

 PowerPoint chào đón học sinh lớp 1

Back to top button
You cannot copy content of this page