mẫu hợp đồng cho thuê xe

Cho thuê xe là một giao dịch rất phổ biến giữa các cá nhân với nhau hoặc giữa cá nhân với tổ chức (doanh nghiệp). Xem hợp đồng thuê xe mẫu tại đây.

1. Cho thuê xe hợp đồng số 1

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

hợp đồng thuê xe

Hôm nay, một ngày … tháng … . năm …………………………………………. …

Lãnh đạo (sau đây gọi là Bên A)

ông nội: … … … … … … … … … … … … … . Nơi sinh: …………..

Số CMND / CCCD:…

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………

Bà:… … … … … … … … … … … … … . Nơi sinh: …………..

Số CMND / CCCD: …………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………

TENDER (sau đây gọi là Bên B)

ông nội: … … … … … … … … … … … … … . Nơi sinh: …………..

Số CMND / CCCD: …………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………

Hai bên đã đồng ý ký kết hợp đồng thuê xe ô tô với một số điều kiện sau:

Điều 1. Đặc điểm và điều khoản thuê xe

1. Bên A là chủ sở hữu, chủ xe có biển số xe theo số đăng ký xe. Lần đầu tiên. Tên đầu ngày … ….. …………………………………………………………………………………………

Đặc điểm của những chiếc xe nói trên được ghi lại cụ thể như sau:

Nhãn hiệu: …………… Số: …………………………

Loại xe: …………… Màu sơn: …………..

số điện thoại : … … … … … … . Số khung: ……………

Số chỗ: …………………………. Thời hạn đăng ký xe: ………. …. …………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận kiểm định số ………….., số do trung tâm đăng kiểm xe ………….. cấp.

– Bên A cam kết đối với Xe ô tô nêu trên trước khi ký kết Hợp đồng này:

+ Không có tranh chấp về quyền sở hữu / quyền.

+ Không bị ràng buộc bởi hợp đồng thuê xe hợp lệ.

– Bên B thực hiện như sau: Bên B là lớp… .. lấy bằng lái xe số.

2. Theo hợp đồng này, A đồng ý cho B thuê lại chiếc xe trên.

3. Bên B đồng ý cho Bên A thuê lại chiếc xe trên.

Điều 2. thời gian thuê

Thời gian thuê kể từ ngày hợp đồng được ký kết… … (…) tháng.

Điều 3. Mục đích cho thuê

Bên B sử dụng tài sản cho thuê nêu trên vào mục đích.

Điều 4: Thuê và Phương thức Thanh toán

1. Giá cho thuê tài sản trên như sau. (Lời: ……… mỗi đồng ………) Hiện tại, bạn phải thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

2. Phương thức thanh toán:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ?

3. Hai bên có trách nhiệm tự mình đưa và nhận số tiền, vật có giá trị nêu trên.

Điều 5 Phương thức giao và trả tài sản thuê

Hết thời hạn thuê trên, Bên B phải trả lại cho Bên A chiếc xe trên.

Điều 6 Nhiệm vụ và Quyền của Bên A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chuyển nhượng tài sản cho thuê theo quy định trong hợp đồng;

b) Bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản cho thuê.

c) bảo đảm quyền sử dụng tài sản của Bên B;

2. Bên A có quyền:

) để nhận toàn bộ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thoả thuận.

b) Trả lại tài sản thuê khi kết thúc hợp đồng.

c) Bên B có một trong các hành vi sau đây thì đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Không trả tiền thuê nhà từ …. tháng liên tục;

Sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích Mục đích của tài sản;

– mất mát hoặc hư hỏng tài sản cho thuê;

– Sửa chữa, đổi, cho người khác thuê lại mà không được sự đồng ý của bên A

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền theo hợp đồng

1. Bên B có nghĩa vụ:

A) Giữ tài sản thuê là của riêng bạn, không được thay đổi tình trạng tài sản, không được cho thuê lại tài sản khi chưa được sự đồng ý của Bên A.

b) Sử dụng tài sản thuê đúng mục đích.

c) Trả đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thoả thuận.

d) Trả lại tài sản thuê đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận.

e) Bạn chịu mọi chi phí liên quan đến xe trong quá trình thuê xe. Nếu bên B để xảy ra tai nạn, hư hỏng xe trong quá trình thuê xe thì bên B thông báo ngay cho bên A và có trách nhiệm sửa chữa, khôi phục lại tình trạng xe cho bên A.

2. Bên B có quyền:

) nhận tài sản cho thuê theo thỏa thuận.

b) Sử dụng tài sản cho thuê đúng mục đích, mục đích.

c) Trong các trường hợp sau đây, chúng tôi đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng thuê bất động sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Bên A gây thiệt hại cho Bên B do chậm giao tài sản theo thỏa thuận của Bên A;

– Bên A đã giao tài sản thuê không đúng địa điểm và điều kiện như quy định tại khoản 1 của hợp đồng.

Điều 8: Lời hứa của các bên

Bên A và Bên B phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời hứa của mình:

1. Bên A thực hiện các việc sau:

– Thông tin về người này, thông tin về xe nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

– Không bỏ sót việc thành viên có cùng quyền sở hữu đối với xe cơ giới ký vào Hợp đồng này. Trong trường hợp không hài lòng của Thành viên có cùng chức danh đối với phương tiện cơ giới nêu trên, Bên A, ký / chỉ đạo Hợp đồng này sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, bao gồm cả việc phải mang tài sản chung của mình để đảm bảo trách nhiệm đó. ;

– Chiếc xe nêu trên hiện đang thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp và không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức nào trong giao dịch hiện có với: Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hạn chế quyền định đoạt của Bên A hoặc cho vay doanh nghiệp, góp vốn

– Việc giao kết Thỏa thuận này là hoàn toàn tự nguyện và mang tính kết luận, không có sự lừa dối hay ép buộc.

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận được quy định trong Hợp đồng này;

2. Bên B thực hiện các việc sau:

tất cả. Thông tin pháp lý và cá nhân được quy định trong Thỏa thuận này là đúng sự thật.

cơn mưa. Hãy xem xét cẩn thận và làm quen với các tài sản cho thuê.

Hạt giống. Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không có sự lừa dối, ép buộc.

D. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận được quy định trong Thỏa thuận này;

3. Cả hai bên cam kết:

– Các bên cam kết rằng tất cả các giấy tờ tùy thân và tài sản là giấy tờ có thật do cơ quan có thẩm quyền cấp, có hiệu lực pháp luật và không bị xóa, sửa. Nếu sai, các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả việc đem tài sản công, tư để bảo đảm cho những lời hứa trên.

– Trong trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, kiện tụng dẫn đến hợp đồng vô hiệu (kể cả một số trường hợp vô hiệu) thì các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Tại thời điểm ký kết, các bên cam kết hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, đủ năng lực hành vi dân sự, biết rõ danh tính và thông tin của những người được quy định trong Hợp đồng này.

Điều 9: Điều kiện cuối cùng

1. Nếu một trong các bên có ý định chấm dứt hợp đồng trước vì lý do không thể khắc phục được thì phải thông báo trước cho bên kia. tháng.

2. ….. (…….) Một tháng trước khi Hợp đồng này hết hiệu lực, hai bên phải thảo luận về việc thanh lý Hợp đồng. Nếu hai bên có nhu cầu tiếp tục thuê xe thì cùng ký hợp đồng mới hoặc ký phụ lục gia hạn hợp đồng.

3. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi các bên ký kết. Mọi sửa đổi, bổ sung phải có sự đồng ý của hai bên bằng văn bản.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau. Trong trường hợp giải quyết không thành, một trong hai bên có quyền khởi kiện và yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

5. Cả hai bên

Tôi đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Thỏa thuận này và tôi đã hiểu và chấp nhận toàn bộ nội dung quy định trong Thỏa thuận mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bên A và Bên B đã tự nguyện ký / đóng dấu / chỉ đạo vào Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành các bản …… (……) có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ …. phiên bản thư.

bên cho thuê

(Ký tên và ghi tên của bạn)

người cho thuê

(Ký tên và ghi tên của bạn)

2. Cho thuê xe hợp đồng số 2

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

hợp đồng thuê xe

Tại Văn phòng Công chứng số ….. Thành phố Hồ Chí Minh (Nếu công chứng ngoài trụ sở chính thì vào địa điểm công chứng, văn phòng công chứng), [Địa điểm các bạn có thể thay đổi linh hoạt] Chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Tên tổ chức: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

trụ sở chính: ……………………………………….. . …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………………

Quyết định thành lập Số: …………… Ngày … tháng … năm … năm …

Số đăng ký kinh doanh: …………… Ngày …………… tháng ……… năm…

Số fax: ……………………………………….. ……………………………. ………. số điện thoại: … ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ….

Tên và địa chỉ của người đại diện: …………………………………….. . …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………

địa điểm: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

TÔI: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Cấp

Giấy ủy quyền (cho người đại diện theo ủy quyền) Theo số:…

Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):

Tên tổ chức: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

trụ sở chính: ……………………………………….. . …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………………

Số Quyết định thành lập: …………………………. Ngày ……. tháng… năm …

Giấy phép kinh doanh số: …………… Ngày …………… tháng ……… năm…

Số Fax: ……………………………. Điện thoại: .. ……………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………………

Tên người đại diện và địa chỉ: ……………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………………………….

địa điểm: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

TÔI: … … … … … … … … … … … … … … … … ban hành ngày

Giấy ủy quyền (cho người đại diện theo ủy quyền) Theo số:…

Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý cho thuê ô tô (sau đây gọi là “Tài sản cho thuê”) theo thỏa thuận sau.

Điều 1
Đặc điểm, tình trạng xe

Bản mô tả chi tiết nhãn hiệu, kiểu xe, màu sơn, biển số xe, số km hiện tại và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của Bên A

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

Điều 2
thời gian thuê

Thời gian cho thuê nói trên là của: ….

Điều 3
mục đích cho thuê

Bên B sử dụng tài sản cho thuê nêu trên vào các mục đích sau:

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

Điều 4
Thuê và phương thức thanh toán

1. Giá cho thuê các tài sản nêu trên như sau:

(chữ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..)

2. Phương thức thanh toán như sau.

3. Hai bên có trách nhiệm tự mình đưa và nhận số tiền, vật có giá trị nêu trên.

Điều 5
Cách thức giao và trả tài sản cho thuê

Lập hợp đồng giao và trả tài sản cho thuê và mọi yêu cầu bồi thường (nếu có) trong trường hợp tài sản cho thuê giảm giá trị. Trường hợp trả lại tài sản cho thuê, nếu tài sản cho thuê; Điều kiện nếu Bên B trả chậm tài sản thuê …

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

Điều 6
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chuyển nhượng tài sản cho thuê theo quy định trong hợp đồng;

b) Bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản cho thuê.

c) bảo đảm quyền sử dụng tài sản của Bên B;

d) Các thỏa thuận khác…

2. Bên A có quyền:

) để nhận toàn bộ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thoả thuận.

b) Trả lại tài sản thuê khi kết thúc hợp đồng.

c) Bên B có một trong các hành vi sau đây thì đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Không thanh toán tiền thuê nhà trong 3 tháng liên tục

Sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích Mục đích của tài sản;

– mất mát hoặc hư hỏng tài sản cho thuê;

– Sửa chữa, đổi, cho người khác thuê lại mà không được sự đồng ý của bên A

d) Các thỏa thuận khác…

Mời độc giả tải bản DOC hoặc PDF để có đầy đủ nội dung thông tin.

Đọc và tham khảo phần Thỏa thuận – Chấp nhận – Thanh lý trong phần Biểu mẫu.

  • Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe
  • Hợp đồng cho thuê ô tô và xe máy
  • hợp đồng mua bán ô tô
Back to top button