Mẫu giấy giới thiệu 2022

Tải về Mẫu thư xin việc 2022 dành cho cá nhân, mẫu thư xin việc dự thảo ngân hàng, mẫu thư xin việc công ty, mẫu thư giới thiệu doanh nghiệp dành cho tổ chức, công ty hỗ trợ giải quyết công việc khi mong muốn. liên hệ với các cơ quan hành chính hoặc tổ chức kinh doanh khác.

Giấy giới thiệu sẽ giúp họ giao dịch với đối tác dễ dàng hơn. Mẫu giấy giới thiệu miễn phí do Blog Tiền Điện Tử trình bày sẽ giúp bạn dễ dàng xử lý công việc được giao.

Giấy tham khảo là mẫu được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Các mẫu thư giới thiệu được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là: thư giới thiệu việc làm, thư giới thiệu sinh viên thực tập, thư giới thiệu hối phiếu ngân hàng, thư giới thiệu đăng ký xe ô tô, thư giới thiệu chuyển trường, giấy giới thiệu việc làm. để sử dụng.

1. Giấy giới thiệu là gì?

Mẫu đơn đề cử là biểu mẫu hành chính phổ biến được các công ty, tổ chức áp dụng trong trường hợp cần giới thiệu nhân viên, sinh viên hoặc những người có liên quan đến liên hệ công tác, tìm kiếm việc làm hoặc thực tập tại một đơn vị, doanh nghiệp hoặc cơ sở cụ thể khác – giúp ứng viên được nhiều hơn thuận tiện để liên hệ công việc, nhanh chóng vào cuộc, nhận việc và giải quyết công việc được giao.

Một cá nhân, đơn vị, công ty muốn giới thiệu một cá nhân phù hợp để làm việc hoặc liên hệ với một công ty / trường đại học cụ thể như trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề muốn giới thiệu học viên. / sinh viên phù hợp thực tập tại công ty, chi nhánh, văn phòng thì cần có mẫu tham khảo.

Người được giới thiệu mang thư xin việc có xác nhận (theo mẫu) – có đóng dấu của người gửi đến địa điểm báo cáo để được xem xét chấp nhận và phân công công việc thích hợp.

2. Vai trò của biểu mẫu tham chiếu

Giúp các công ty xác nhận đúng người mà đơn vị của họ sẽ nhận; tránh nhầm lẫn, giả mạo gây ra những hậu quả không lường trước được

Hợp thức hóa các vấn đề, thủ tục pháp lý như ký biên bản bàn giao, hồ sơ, tài liệu …

Giúp người được đề cử xây dựng lòng tin, nhận được sự hỗ trợ từ công ty nổi bật trong thời gian bạn làm việc tại đó.

3. Ý nghĩa của phần giới thiệu

Thư giới thiệu là hình thức đơn vị / cá nhân, tổ chức giới thiệu một cá nhân để thay mặt cá nhân / tổ chức đó thực hiện công việc, địa điểm làm việc.

Trước khi giới thiệu cá nhân vào làm việc, các đơn vị, cơ quan phải thống nhất với nhau về công việc. Thư giới thiệu có tác dụng đảm bảo rằng cá nhân có thể được hưởng những lợi ích nhất định khi làm việc tại địa điểm nói trên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc xác định người đến giải quyết công việc, tránh nhầm lẫn.

4. Các loại mẫu giấy giới thiệu:

 • Ví dụ về thư xin việc cho hối phiếu ngân hàng
 • Giấy giới thiệu 2 bản
 • Cách viết thư giới thiệu
 • Thư giới thiệu chuyển trường
 • Giới thiệu về đăng ký xe máy
 • Vai trò giới thiệu người vào Đảng
 • Thư xin việc chuyển hồ sơ chờ lĩnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng
 • Tài liệu trình bày công ty
 • Tài liệu giới thiệu cho các hoạt động của đảng
 • Giấy đăng ký kết hôn
 • thư xin việc ngân hàng
 • Thư xin việc đăng ký cư trú
 • Giấy giới thiệu chuyển nghĩa vụ quân sự
 • Thư giới thiệu giám định y khoa
 • Thư xin việc như một con tem
 • Thư giới thiệu mua hồ sơ mời thầu

4.1. Mẫu thư xin việc # 1

CÔNG TY …………..

Không ………… / GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

~~~~ o0o ~~~~

Thành phố …………, ngày …… tháng …… 20 ……

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Thân mến: ………………………………………

Công ty chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: …………………………………………………………

Ông bà): ……………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………….

Gửi đến: ……………………………………………………..

Về: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………

Kính mong Quý cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Mr. nhiệm vụ hoàn thành.

Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày …… / …… / 20 ……

GIÁM ĐỐC / TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã được ký và đóng dấu)

Nguyễn Văn A

4.2. Mẫu thư xin việc số 2

TÊN CƠ QUAN, HÀNH CHÍNH CTV (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: / GGT-…. (3)… .. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

……………………(hai)………………. trân trọng giới thiệu:

Ông bà):………………………………. (5) ………………………… ..

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Gửi đến: …………… (6) …………………… ..

Trên:………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để Mr. (Bà) ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Chứng chỉ này có giá trị đến hết ngày …………………….

Người nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN VÀ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

Quan sát:

(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp tài liệu tham khảo).

(3) Tên viết tắt của tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa điểm

(5) Họ, tên, chức danh và đơn vị công tác của người được cử.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu đến làm việc.

4.3. Mẫu thư xin việc số 3

TÊN CƠ QUAN, HÀNH CHÍNH CTV (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số 3)/…


V :……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

………… (4), ngày …… .tháng… ..năm 20.… ..

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Thân mến:…………………………………………………….

…………………………………(hai)…………………………………………………………………………….

Giới thiệu Ông bà (5): ……………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..

Đã gửi cho (6): ……………………………………………………… ..

Về: …………………………………………………………………………………………………

Mong …………………… giúp đỡ Ông, Bà. …………………… để hoàn thành nhiệm vụ.

Việc chuyển tiếp có hiệu lực cho đến khi kết thúc năm ……………………………

Giám đốc / Trưởng đơn vị

(Đã được ký và đóng dấu)

5. Một số mẫu giấy giới thiệu phổ biến

5.1. Mẫu thư giới thiệu dành cho sinh viên thực tập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường học……………………………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————
Con số:……. ……………….., ngày tháng năm………..

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Thân mến:…………………………………………………………………….

Để giúp đỡ học sinh từ …………………. Có kiến ​​thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và làm khóa luận tốt nghiệp. Nay Khoa ……………………, Trường ……………………. giới thiệu:

Sinh viên: …………… .. MSSV: …………………… .. Lớp: ……………………. Khóa:……………………..

Về: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………………………………………

Trên:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Trân trọng ……………………. Hô trợ học sinh……………………………………………………. nhiệm vụ hoàn thành.

Chứng chỉ này có giá trị đến cuối ngày

…… / …… ../ …………

TL HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ QUỐC TẾ

……………………… ..

……………………… ..

……………………… ..

……………………… ..

(Đã ký và đóng dấu)

5.2. Ví dụ về thư xin việc để rút tiền từ ngân hàng

Tên cơ quan, tổ chức (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số:…./…

… .Ngày… ..tháng… ..năm 20…

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Giới thiệu Ông bà: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Kế toán

Gửi về: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Về: Rút tiền

Kính mong ngân hàng giúp đỡ Mr. và Mrs. Nguyễn Văn A để hoàn thành nhiệm vụ.

Thẩm quyền giải quyết

Có giá trị đến hết ngày ………….

TRƯỞNG ĐẠI LÝ

(Ký tên và đóng dấu)

5.3. Mẫu Thư chuyển trường Giới thiệu

VAI TRÒ THAM KHẢO CỦA TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT ………………………….….

Hiệu trưởng …………………………………………………………….………………….……..

TÔI:…………………………………………………….…………….………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………….……

Nơi sinh:………………………………………….…………………………………………………………

Anh là học sinh lớp …………. …………. …………… năm học ………………… .. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển sang trường THPT …………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Ban giám hiệu xem xét cho em ……………………… .. ………… .. được học tại trường của anh / chị.

Lý do: Theo nguyện vọng của gia đình.

…………, ngày …… .tháng …… .năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

5.4. Giấy tham chiếu đăng ký xe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Kính gửi: Công an huyện …………………………………………………….

TRƯỜNG ĐẠI HỌC……………………………………….

Trân trọng giới thiệu

Anh chị em) …………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………. / ………… .. …… ../ …………. …… .Sex: Nam / Nữ

Số chứng minh nhân dân: ……………………. Ngày và nơi cấp:…………………………..

Hiện đang là học sinh khối …………. Phòng: ………………………………..

Khóa …………… hệ đào tạo ……………………

Vui lòng liên hệ: tại Công an Quận …………………… để làm thủ tục đăng ký xe ………….

Chờ đợi sự giúp đỡ của: Công an huyện ………… ..để học sinh: …………………… ..để hoàn thành nhiệm vụ.

…………, ngày ……. Có thể …….

HIỆU TRƯỞNG

6. Cách viết thư giới thiệu

Mẫu viết thư giới thiệu được sử dụng trong các trường hợp: thư giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, thư giới thiệu của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác, v.v. như thế nào, theo cách nào, chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của người đó, đồng thời là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (nơi ban hành văn bản giới thiệu) hoặc người trình văn bản.

(3) Tên viết tắt của tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Tên địa điểm.

(5) Họ, tên, chức danh và đơn vị công tác của người được cử.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được xuất trình.

7. Sự khác biệt giữa thư xin việc và giấy ủy quyền là gì?

Nội hàm của hai khái niệm này có những điểm giống nhau, nhưng chúng có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Đầu tiên, Tài liệu tham khảo thường được sử dụng với mục đích liên hệ, đại diện cho các tổ chức, đơn vị, công ty để làm việc, làm rõ và thực hiện một công việc cụ thể. Trong khi đó, giấy ủy quyền được sử dụng trong trường hợp người ủy quyền giao quyền thực hiện (quyền riêng) cho người được ủy quyền thay mặt mình thực hiện một công việc cụ thể. Người được ủy quyền có thể thay mặt bên giao đại lý thực hiện công việc trong phạm vi công việc được ủy quyền.

Thứ hai, Từ quan điểm pháp lý, một tài liệu tham khảo ít hợp pháp hơn một giấy ủy quyền. Vì: Theo giấy ủy quyền, người được ủy quyền có quyền sử dụng mọi phương tiện hợp pháp để thực hiện công việc được ủy quyền. Trường hợp, người được ủy quyền có thể nhân danh khởi kiện, báo cáo, giải trình, thực hiện công việc khác hợp pháp, không trái pháp luật. Người được giới thiệu chỉ thực hiện những mục đích nhỏ hoặc chung chung hơn như tiếp nhận thông tin, làm rõ thông tin chứ không thể thay mặt bên giới thiệu quyết định về nội dung của tài liệu tham khảo.

Thứ baThư xin việc là văn bản đối ngoại (chào hỏi, trao đổi, tương tác) của tổ chức, đơn vị, công ty, còn giấy ủy quyền là văn bản pháp lý đại diện, thay mặt, thực hiện, đưa ra phương án bảo vệ người được ủy quyền (Ví dụ về trường hợp thẩm quyền cho luật sư) trong phạm vi ủy quyền rộng hơn nhiều. Tức là người được ủy quyền có thể chủ động đưa ra quyết định, còn người giới thiệu về bản chất là người thực hiện theo hướng dẫn.

Trên đây, Blog Tiền Điện Tử đã được gửi đến các bạn mẫu thư xin việc với hướng dẫn chi tiết về cách viết.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục Sự sắp xếp Làm hài lòng.

Thông tin thêm về Mẫu giấy giới thiệu 2022

Mẫu giấy giới thiệu 2022

Tải Mẫu giấy giới thiệu 2022 dành cho cá nhân, mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng, mẫu giấy giới thiệu công ty, mẫu giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giải quyết công việc khi muốn liên hệ với các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp khác.
Giấy giới thiệu sẽ giúp họ dễ dàng hơn khi giải quyết công việc với đối tác hơn. Mẫu giấy giới thiệu miễn phí mà Blog Tiền Điện Tử giới thiệu sẽ giúp bạn giải quyết thuận lợi công việc mà mình được giao phó.
Giấy giới thiệu là mẫu được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Các mẫu giới thiệu thường dùng hiện nay là: Giấy giới thiệu việc làm, giấy giới thiệu dành cho sinh viên thực tập, giấy giới thiệu đi rút tiền ngân hàng, giấy giới thiệu đăng ký xe, giấy giới thiệu chuyển trường, giấy giới thiệu đi làm việc… Mời các bạn tham khảo và tải về để sử dụng cho mục đích cá nhân của mình.
1. Giấy giới thiệu là gì?
Mẫu giấy giới thiệu là một biểu mẫu hành chính thông dụng được các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng trong trường hợp cần giới thiệu cán bộ nhân viên, sinh viên hay người có liên quan đi liên hệ công tác, tìm việc hoặc thực tập tại một đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở cụ thể khác – giúp người được giới thiệu đến thuận lợi hơn trong việc liên hệ công tác, nhanh chóng hòa nhập, nhận việc và giải quyết công việc được giao phó.
Một cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp muốn giới thiệu một cá nhân phù hợp đến làm việc hoặc liên hệ công tác tại/công ty nào đó như Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, dạy nghề muốn giới thiệu sinh viên/ học viên phù hợp đến thực tập tại công ty, chi nhánh, văn phòng thì sẽ cần một mẫu giấy giới thiệu.
Người được giới thiệu mang theo giấy giới thiệu (theo mẫu) có xác nhận – đóng dấu của bên giới thiệu đến nơi được giới thiệu để được xem xét tiếp nhận và bố trí nhiệm vụ công việc phù hợp.
2. Vai trò của mẫu giấy giới thiệu
Giúp doanh nghiệp xác nhận đúng người mà đơn vị mình sẽ tiếp nhận; tránh trường hợp nhầm lẫn hoặc giả mạo gây hậu quả khôn lường
Hợp thức hóa các vấn đề, thủ tục liên quan đến pháp lý, như: ký biên bản bàn giao, chứng từ, hồ sơ…
Giúp người được giới thiệu tạo được sự tin tưởng, nhận được sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp được giới thiệu trong suốt thời gian làm việc tại đó.
3. Ý nghĩa của Giấy giới thiệu
Giấy giới thiệu là cách thức một đơn vị/cá nhân hay tổ chức giới thiệu một cá nhân đi thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó thay mặt cho cá nhân/tổ chức của mình.
Trước khi giới thiệu cá nhân đến làm việc, các đơn vị, cơ quan đã phải thống nhất với nhau về công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân có thể có các quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc nhận diện người đến giải quyết công việc, tránh nhầm lẫn.
4. Các loại mẫu giấy giới thiệu:
Mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng
Giấy giới thiệu bản 2 liên
Cách viết giấy giới thiệu
Giấy giới thiệu chuyển trường
Giấy giới thiệu đăng ký xe máy
Giấy giới thiệu người vào Đảng
Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Giấy giới thiệu công ty
Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng
Giấy giới thiệu đăng ký kết hôn
Giấy giới thiệu ngân hàng
Giấy giới thiệu làm hộ khẩu
Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự
Giấy giới thiệu giám định y khoa
Giấy giới thiệu làm con dấu
Giấy giới thiệu mua hồ sơ mời thầu
4.1. Mẫu giấy giới thiệu số 1

CÔNG TY …………..
Số………/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
~~~~o0o~~~~
Tp…………, ngày …… tháng …… năm 20……

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: ………………………………………
Công Ty chúng tôi trân trọng giới thiệu:……………………………………………………
Ông (bà): ……………………………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………………………….
Được cử đến: ………………………………………………………………………………..
Về việc: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Rất mong Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà)…………………………………. hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày ……/……/20……
GIÁM ĐỐC/ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)
Nguyễn Văn A
4.2. Mẫu giấy giới thiệu số 2
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /GGT- …. (3)…..
…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…
GIẤY GIỚI THIỆU
……………………(2)……………………… trân trọng giới thiệu:
Ông (bà):………………………………. (5)………………………………………..
Chức vụ:………………………………………………………………………………
Được cử đến: …………………………(6)………………………………………..
Về việc:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.Giấy này có giá trị đến hết ngày……………………./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(4) Địa danh
(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.
4.3. Mẫu giấy giới thiệu số 3

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)Số: …(3)/…
Vv:……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————–
…………(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi:…………………………………………………….
…………………………………(2)…………………………………………………………………………….
Giới thiệu ông, bà (5): …………………….…………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………..……………………………..
Được cử đến (6): ……………………………………………………………………………………..
Về việc: …………………………………………………………………………………………………
Mong …………………………… giúp đỡ ông, bà …………………………………..….. hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày……………………
Giám đốc/Thủ trưởng đơn vị
(Ký đóng dấu)

5. Một số mẫu giấy giới thiệu thường gặp
5.1. Mẫu giấy giới thiệu cho sinh viên thực tập
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường……………………………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
Số:…….
……………….., ngày……tháng…….năm………..
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi:…………………………………………………………………….
Nhằm giúp cho sinh viên trường……………………………………….. có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học. Nay Khoa……………………………, Trường…………………………. giới thiệu:
Sinh viên:…………….. MSSV:…………………….. Lớp:………………. Khóa:……………………..
Được giới thiệu đến:………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………
Về việc:………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Kính mong………………………………. giúp đỡ cho sinh viên………………………………………. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày
……/……../………

TL. HIỆU TRƯỞNGTRƯỞNG KHOA
Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Ký tên và đóng dấu)
5.2. Mẫu Giấy giới thiệu đi rút tiền ngân hàng

Tên cơ quan, tổ chức (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./…

….ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam
Giới thiệu ông, bà: Nguyễn Văn A
Chức vụ: Kế toán
Được cử đến: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam
Về việc: Rút tiền mặt
Mong ngân hàng giúp đỡ ông, bà Nguyễn Văn A hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

5.3. Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường
GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ……………….….
Hiệu trưởng Trường …………………………………………………………….………………….……..
Em:………………………………………………….………………………….……………………………
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………….……
Nơi sinh:………………………………………….…………………………………………………………
Là học sinh lớp ………..…………………….…………… năm học ……………..………. của Trường chúng tôi.
Nay chuyển đến Trường THPT ………………………..……………………………………………….
Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ………………..………………………………………….. được học tại Quý trường.
Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

…………, ngày …….tháng …….năm 20…
HIỆU TRƯỞNG

5.4. Giấy giới thiệu đi đăng ký xe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Công an quận …………………………………………….
ĐẠI HỌC……………………………………….
Trân trọng giới thiệu
Anh (chị) …………………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………./…………..……../………..…….Giới tính: Nam/Nữ
CMND số:…………………………. ngày cấp ……/……./……… Nơi cấp:…………………………..
Hiện là sinh viên năm lớp ………. Khoa: ……………………………..
Khóa học…………………………hệ đào tạo ………………………………………
Đến liên hệ: tại Công an Quận …………………để làm thủ tục đăng ký xe……….
Rất mong sự giúp đỡ của: Qúy Công an Quận ……………….để sinh viên:…………………..hoàn thành nhiệm vụ.

…………, ngày ……. tháng ……… năm …….
HIỆU TRƯỞNG

6. Cách viết giấy giới thiệu
Cách viết giấy giới thiệu được dùng trong các trường hợp sau: Giấy giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, giấy giới thiệu của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác… Vậy cách viết giấy giấy giới thiệu như thế nào, hình thức ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(4) Địa danh.
(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.
7. Giấy giới thiệu khác biệt như thế nào so với giấy ủy quyền?
Nội hàm của hai khái niệm này có những điểm tương đồng nhưng nó có những điểm khác biệt cơ bản sau:
Thứ nhất, Giấy giới thiệu thường được sử dụng với mục đích liên hệ, đại diện cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để làm việc, làm rõ, thực thi một công việc cụ thể. Trong khi đó giấy ủy quyền được sử dụng trong trường hợp bên ủy quyền trao quyền thực hiện (quyền của chính mình) cho người được ủy quyền thay mặt mình để thực hiện một công việc cụ thể. Người được ủy quyền có thể nhân danh người ủy quyền để thực hiện công việc trong phạm vi công việc đã được ủy quyền.
Thứ hai, Dưới góc độ pháp lý giấy giới thiệu có tính pháp lý thấp hơn giấy ủy quyền. Bởi lẽ: Theo giấy ủy quyền thì người được ủy quyền có quyền dùng mọi biện pháp hợp pháp để thực hiện công việc được ủy quyền. Trong đó, người được ủy quyền có thể thay mặt để khởi kiện, tố cáo, giải trình, thực hiện các công việc khác một cách hợp pháp, không trái luật. Còn người được giới thiệu chỉ thực hiện các phạm vi nhỏ hoặc chung chung hơn như tiếp nhận thông tin, làm rõ thông tin không thể thay mặt bên giới thiệu để quyết định vấn đề trong nội dung giới thiệu.
Thứ ba, Giấy giới thiệu là văn bản mang tính đối ngoại (chào hỏi, trao đổi, tương tác) của tổ chức, đơn vị hoặc công ty, còn giấy ủy quyền là một văn bản mang tính pháp lý được đại diện, thay mặt, thực hiện, đưa ra phương án bảo vệ người được ủy quyền (Ví dụ trường hợp uy quyền cho luật sư) trong một phạm vi ủy quyền rộng lớn hơn nhiều. Tức là, người được ủy quyền có thể chủ động đưa ra quyết định, còn người giới thiệu bản chất là người làm theo hướng dẫn.
Trên đây Blog Tiền Điện Tử đã gửi tới các bạn Mẫu giấy giới thiệu cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #giấy #giới #thiệu


#Mẫu #giấy #giới #thiệu

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button