Mẫu đơn xin khiếu nại 2022

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường (có hướng dẫn) là mẫu văn bản dữ liệu lớn gửi đến các bạn tham khảo. Biểu mẫu khiếu nại được sử dụng để gửi khiếu nại của bạn đến các cơ quan có thẩm quyền của Organs để xem xét và giải quyết, đồng thời cung cấp hướng dẫn về một số vấn đề giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Mẫu đơn khiếu nại do Blog Tiền Điện Tử cung cấp kèm theo hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại. Tham khảo ý kiến.

  • Khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai
  • Giấy ủy quyền để khiếu nại
  • Đơn khiếu nại hoặc đơn khiếu nại
  • Khiếu nại về quá trình cạnh tranh

Mẫu đơn khiếu nại Văn bản này cũng có những hướng dẫn cụ thể giúp công dân, cá nhân … hiểu rõ nội dung khiếu nại, trình bày nguyện vọng, các bộ phận của đơn khiếu nại, kể cả tên người khiếu nại, đối tượng khiếu nại. đơn khiếu nại, tóm tắt nội dung vụ việc khiếu nại, quyền và lợi ích hợp pháp kèm theo, thủ tục và các tài liệu kèm theo trong quá trình giải quyết hồ sơ, giúp bạn có cái nhìn tổng thể và cụ thể nhất.

1. Mẫu đơn yêu cầu hiện tại

Đơn khiếu nại là biểu mẫu được lập ra để gửi đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trình bày nội dung khiếu nại, kiến ​​nghị giải quyết những sự việc oan, trái pháp luật. Căn cứ vào nội dung trình bày trong đơn, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, điều tra. Mẫu đơn khiếu nại mới nhất được ban hành theo Nghị định 124/2020 / NĐ-CP nhằm thi hành Luật Khiếu nại. Tham khảo và tải về.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–

…, ngày tháng năm…

THƯ KHIẾU NẠI

Đến 1)

Họ và tên người yêu cầu bồi thường: ……………………………………………………………………………………………;

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………………………………. (hai);

Số Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu / Thẻ công dân ……………………. , ngày cấp ………… .., nơi cấp: ……………………. (3).

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: …………………… ..;

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………………………………. (4);

Khiếu nại về: ……………………………………………………. (5);

Nội dung khiếu nại: ……………………………………………………………………………………………… (6).

(Các tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

CẰM

(Chữ ký hoặc con trỏ)

Họ và tên

2. Mẫu đơn khiếu nại số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THƯ KHIẾU NẠI

(Trên…………………..)

Thân mến:…………. ………… (Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)

Tên tôi là:……………………………. sinh năm ………… .tháng …………. ………… ..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………. ……………………… ..

Số ID………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………

Hiện tại (bạn đang làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………………………………………

Khiếu nại hành vi hành chính của: …………………… .. (ghi tên người khiếu nại)

Giải thích về trường hợp được yêu cầu bồi thường:

– Tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra, ngắn gọn và đủ chi tiết.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

Yêu cầu thẩm tra, xác minh (có thể đưa ra tài liệu, chứng cứ, nhân chứng, v.v.)

– Giải quyết đúng chính sách pháp luật và quyền lợi chính đáng.

Tôi cam đoan nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại.

Kính mong Quý cơ quan sớm xem xét, giải quyết để bảo vệ quyền lợi của ……………………

…………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

………….., ngày…. Có thể….

Ứng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn khiếu nại số 2

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——- *** ———-

Hà Nội, ngày… tháng… năm ……

YÊU CẦU KHIẾU NẠI

Kính gửi: (Đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết)

1. Người yêu cầu bồi thường: ……………………………………………………………………………………………….

2. Khiếu nại: ………………………………………………………………………………………….

3. Nội dung khiếu nại: ……………………………………………………… ..

Tóm tắt vụ việc khiếu nại: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. Quy trình Khiếu nại và Giải quyết Khiếu nại: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

5. Yêu cầu của người khiếu nại: ……………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………………

6. Cam kết của người khiếu nại: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

7. Hồ sơ nộp theo yêu cầu: ……………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………….

người yêu cầu bồi thường

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Tên đầy đủ và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu là đại diện của cơ quan, tổ chức khiếu nại thì nêu rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện;

– Người có thẩm quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

(3) Trường hợp người khiếu nại không có Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân thì ghi thông tin phù hợp với giấy tờ tùy thân.

(4) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc khiếu nại lần hai).

(6) Viết tóm tắt nội dung khiếu nại; chỉ rõ căn cứ khiếu nại; yêu cầu giải quyết.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục Sự sắp xếp Làm hài lòng.

Thông tin thêm về Mẫu đơn xin khiếu nại 2022

Mẫu đơn xin khiếu nại 2022

Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn) là biểu mẫu văn bản Blog Tiền Điện Tử gửi tới các bạn tham khảo. Đơn khiếu nại được dùng để gửi khiếu nại của mình tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Mẫu đơn xin khiếu nại được Blog Tiền Điện Tử cung cấp kèm cả hướng dẫn viết đơn xin khiếu nại. Mời các bạn tham khảo.
Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai
Giấy ủy quyền khiếu nại
Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo
Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh
Mẫu đơn xin khiếu nại này còn có các hướng dẫn cụ thể giúp các công dân, cá nhân… nắm được nội dung của một đơn khiếu nại, trình bày nguyện vọng của mình, các phần của đơn xin khiếu nại bao gồm tên người khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, nội dung tóm tắt vụ việc khiếu nại, quyền, lợi ích hợp pháp đi kèm, các thủ tục, giấy tờ đi kèm trong quá trình làm đơn, giúp mang lại cho các bạn cái nhìn bao quát và cụ thể nhất.
1. Mẫu Đơn khiếu nại mới nhất hiện nay
Đơn khiếu nại là là mẫu lập ra để gửi cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm trình bày các nội dụng khiếu nại và kiến nghị giải quyết những sự việc bất công, không đúng quy định của pháp luật. Dựa vào những nội dung được trình bày trong đơn mà cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, điều tra. Mẫu đơn khiếu nại mới nhất ban hành theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Mời các bạn tham khảo và tải về.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–
…, ngày… tháng … năm…
ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi: ………………………………….(1)
Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………… ;
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: …………………….(3).
Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:………………………………………………….. ;
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);
Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………. (5);
Nội dung khiếu nại:………………………………………………………………………………… (6).
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên

2. Đơn xin khiếu nại số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về việc…………………..)
Kính gửi:……………. ………(Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)
Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm……………
Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..
Số CMND………………………………………………………………………………..
Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………
Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………
Khiếu nại về hành vi hành chính của: …………………….. (Ghi tên người bị khiếu nại)
Giải trình vụ việc cần khiếu nại:
– Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
Yêu cầu giải quyết khiếu nại:
– Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)
– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.
Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.
Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho …………………
………………………………………………………………………………………………
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.
………….., ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin khiếu nại số 2
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-***——-
Hà Nội, ngày … tháng … năm……
ĐƠN XIN KHIẾU NẠI
Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)
1. Người khiếu nại:………………………………………………………………………………………..
2. Đối tượng bị khiếu nại: ……………………………………………………………………………….
3. Nội dung khiếu nại:……………………………………………………………………………………..
Tóm tắt vụ việc khiếu nại:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại:………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Những yêu cầu của người khiếu nại:………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Cam kết của người khiếu nại:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
7. Tài liệu gửi theo đơn:……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Người khiếu nại
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn cách viết đơn xin khiếu nại
(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:
– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;
– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.
(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.
(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.
(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).
(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại


#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button