Mẫu báo cáo sau khai giảng năm học mới

Mẫu báo cáo sau khai giảng năm học mới là biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện lễ khai giảng năm học mới, số đại biểu, học sinh và giáo viên tham dự lễ khai giảng. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

 • Kịch bản chương trình lễ khai giảng năm học mới
 • Tổng hợp các bài phát biểu khai giảng đầu năm học mới

1. Báo cáo sau khai giảng năm học 2021 – 2022

UBND HUYỆN……………
TRƯỜNG………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:….. /BC- ……., ngày…… tháng….. năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức các hoạt động đầu năm học và tình hình sau khai giảng năm học 2021 – 2022

Căn cứ Công văn ……../PGDĐT ngày …. của Phòng Giáo dục và Đào tạo ……. V/v báo cáo tình hình đầu năm học 2021 – 2022

Trường……………………. báo cáo như sau:

I. Công tác chuẩn bị năm học 2021 – 2022

a. Các văn bản chỉ đạo đã ban hành:

b. Việc chuẩn bị sửa chữa, nâng cấp trường lớp phục vụ cho năm học mới:

– Nêu tên các công trình …..

– Tổng kinh phí đầu tư……..

c. Công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể chăm lo, hỗ trợ học sinh khó khăn trong dịp đầu năm học mới (sách vở, quần áo, …)

d. Kết quả tổ chức các hoạt động đầu năm học 2021 – 2022

e. Công tác tựu trường và tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022

II. Tình hình trường lớp, học sinh đầu năm học 2021 – 2022

1. Tình hình chung (Số liệu tính đến ngày 05/9/2021)

2. Tình hình huy động học sinh dịp đầu năm học 2021 – 2022

2.1. Kết quả huy động trẻ mầm non, mẫu giáo:

-Tổng số trẻ trên địa bàn/Tổng số trẻ huy động ra lóp :

+ Từ 0-2 tuổi: …………trẻ trong độ tuổi /………trẻ ra lớp

+ 3-5 tuổi: …………trẻ trong độ tuổi /………trẻ ra lớp

+ 5 tuổi: …………trẻ trong độ tuổi /………trẻ ra lớp

2.2. Kết quả huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1

-Tổng số trẻ trên địa bàn/Tổng số trẻ huy động ra lớp : …………trẻ trong độ tuổi /………trẻ ra lớp

2.3. Kết quả tuyển sinh lớp 6:

-Tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn/Tổng số học sinh vào học lớp 6:

2.4. Số lượng trẻ em Việt kiều Campuchia về nước và kết quả huy động số trẻ này đến trường vào đầu năm học 2020-2021:

– MN: …….trẻ về mước/ ………trẻ tra lớp

– TH: …….trẻ về mước/ ………trẻ tra lớp

– THCS: …….trẻ về mước/ ………trẻ tra lớp

Tình hình học sinh bỏ học trong hè:

– Tiểu học: ………/…….. hoc sinh chiếm tỷ lệ: ….. %

– THCS: ………/…….. hoc sinh chiếm tỷ lệ: ……. %

– Nguyên nhân bỏ học: ………………………

– Các giải pháp vận động học sinh tiếp tục đi học đã thực hiện: …………

…………………………………………………….

3. Tình hình đội ngũ giáo viên

Lưu ý: Các biểu mẫu các trường tải về đề vàn hập trên Excel, không được thay đổi biểu mẫu.

III . Những khó khăn vướng mắc và Kiến nghị, đề xuất

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT;

– Lưu: VT.

2. Báo cáo sau khai giảng năm học mới trường Mầm non

PHÒNG GD&ĐT ……
TRƯỜNG MN …….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——
Số:…. /BC ……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
CÔNG TÁC TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ” NĂM HỌC 20…20….

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo…….. về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học ………- ……..

Căn cứ vào tình hình thực tế. Trường Mầm non ……………… báo cáo công tác tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học ………- …….như sau:

I. Công tác chuẩn bị:

– Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn, ngày hội được diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi phấn khởi, gần gũi với trẻ, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

– Tổ chức tuyên truyền, cổ động về ngày khai giảng năm học mới bằng các hình thức: khẩu hiệu, băng rôn, bảng tin, phát thanh.

+ Nhiệt liệt chào mừng năm học mới.

– Trang trí sân trường, lớp học.

– Các tiết mục văn nghệ.

II. Thời gian: 7 giờ 30 phút sáng ngày …/…/….

III. Thành phần:

– Khách mời:

+ ĐU – HĐND – UBND – Các ban ngành đoàn thể trong xã.

+ Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các thôn.

+ Đại diện hội phụ huynh các thôn.

– Toàn thể các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

IV. Địa điểm: ……………………………

V. Nội dung:

– Từ 7h đến 7h 30 phút: Đón trẻ, ổn định chỗ ngồi cho trẻ.

– Từ 7h 30 phút đến 8h: Đón tiếp đại biểu.

– Từ 8h đến 8h 50: Tổ chức buổi khai giảng với các nội dung sau:

1. Lễ đón học sinh: Tập thể CB-GV-NV trong trường đón trẻ.

2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

3. Đ/c…………….- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường lên trò chuyện với các bé yêu đầu năm học mới và đánh trống khai trường.

4. Giới thiệu các đoàn tặng hoa, tặng quà chúc mừng nhà trường.

5. Đ/c ………… – PCT UBND xã thay mặt các đ/c lãnh đạo ĐU – HĐND – UBND- MTTQ xã phát biểu ý kiến chỉ đạo nhà trường.

6. Một số tiết mục văn nghệ do cô và trẻ biểu diễn.

Kết thúc buổi lễ, BGH gặp mặt các vị ĐB tại hội trường.

VI. Kết quả:

– Tổng số CB, GV, NV có mặt: …/ ….đ/c.

– Tổng số học sinh đến trường: 320 trẻ. Trong đó:

+ Nhà trẻ: ………… cháu.

+ Mẫu giáo: ………… cháu.

“Ngày hội đến trường của bé” Năm học ………- …….của Trường mầm non ………… đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD&ĐT; (b/c)
– UBND thị trấn

3. Báo cáo sau khai giảng năm học mới mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG Mầm non ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Số: …………..

………, ngày … tháng … năm ……

BÁO CÁO
Tình hình tổ chức khai giảng năm học mới

Kính gửi: Phòng GDĐT ………………………….

Thực hiện Công văn số ……………………….. ngày ……………. của phòng GD&ĐT …………………….. về việc báo cáo tình hình chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học mới, trường mầm non ………………….. báo cáo như sau:

1. Tình hình huy động trẻ đến trường, lớp.

Nhà trường đã giao sĩ số trẻ phải huy động cho từng đ/c giáo viên, đồng thời phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các đoàn thể ở thôn xóm vận động trẻ ra lớp. Số trẻ trong độ tuổi huy động trẻ ra lớp tại thời điểm chuẩn bị khai giảng là:

 • Tổng số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: …….. Trong đó nhà trẻ có 3 nhóm; Mẫu giáo: ……… lớp.
 • Số Trẻ nhà trẻ ra lớp: ……./…….; đạt tỷ lệ: ………%
 • Số Trẻ mẫu giáo ra lớp: ……./…….; đạt tỷ lệ: ………%

2. Việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp; mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập, vui chơi và nuôi ăn bán trú cho trẻ.

 • Nhà trường đã xây dựng kế hoạch xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới và tham mưu với lãnh đạo địa phương về quy mô nhóm, lớp, cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác CSGD trẻ trong năm học …….-………
 • Huy động phụ huynh đóng góp kinh phí mua tài liệu, học phẩm cho trẻ

* Tổng số kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm: …………….đ

Trong đó:

 • Ngân sách Nhà nước cấp: …….đ
 • Ngân sách địa phương: …….đ
 • Cha mẹ học sinh đóng góp: …….đ

3. Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

Tổng số CB-GV-NV: ……. người. Trong đó CBQL: ……..; GV trược tiếp đứng lớp: ……….; Kế toán: ………..; Nhân viên nấu ăn: ……………

Tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở- phòng GD tổ chức.

4. Tình hình tổ chức ngày tựu trường, xây dựng kế hoạch khai giảng năm học mới.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và báo cáo kế hoạch khai giảng năm học mới, tham mưu với lãnh đạo UBND xã về dự và chỉ đạo.

5. Kết quả việc tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Nhà trường tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường đúng hướng dẫn của ngành.

100% cán bộ, GV, NV có mặt đầy đủ; có …….. cháu ở các lớp 5 tuổi, 4 tuổi và 3 tuồi đi dự lễ khai giảng năm học mới. Với không khí của ngày Hội đến trường, và được các đại biểu và phụ huynh đánh giá cao.

6. Tổng kinh phí đầu tư cho việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị: …….đ

Trên đây là báo cáo cáo tình hình chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học mới của nhà trường. Trường Mầm non xã Công Lý trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
– Lưu VT;

Hiệu trưởng

4. Báo cáo sau khai giảng năm học mới mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT ………

TRƯỜNG TH ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: /BC

………, ngày … tháng … năm ……

BÁO CÁO
SAU KHAI GIẢNG – NĂM HỌC …..-…..

Thực hiện công văn số …………. ngày …………….. của Phòng GD&ĐT ……………. về hướng dẫn khai giảng năm học …..-…..

Trường Tiểu học ………………….. đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt ngày khai giảng năm học. Sau khi tổ chức thành công ngày khai giảng năm học …..-….. nhà trường xin báo cáo như sau:

1. Chuẩn bị cho ngày khai giảng:

 • Nhà trường huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến dự ngày khai trường.
 • Hiệu trưởng tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã về nội dung, kế hoạch, hình thức tuyên truyền, hình thức tổ chức Lễ Khai giảng và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
 • Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh lao động vệ sinh trường, lớp; tu bổ cảnh quan nhà trường; chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị, sách giáo khoa, các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ hoạt động dạy học.
 • Trang trí: Trang nghiêm, đúng quy định.

2. Tổ chức Lễ Khai giảng:

 • Thời gian: Từ 7h30 phút đến 9 giờ ngày …../…../……..
 • Chương trình Lễ khai giảng: Gồm 2 phần:

Phần lễ: Như hướng dẫn của PGD&ĐT.

Phần hội: Các tiết mục văn nghệ, trò chơi của giáo viên và học sinh.

Phần toạ đàm: Sau lễ khai giảng nhà trường Tổ chức toạ đàm gặp gỡ, giao lưu giữa đại biểu và tập thể giáo viên nhà trường.

Tạo được không khí phấn khởi, vui vẻ khi bước vào năm học mới.

 • Đại biểu:

1. …………………………………………………………………………………

2. Đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương: 5 người.

3. Đại biểu các cơ quan trên địa bàn: 5 người.

4. Đại biểu đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn: 5 người.

5. Hội CMHS: 2 người.

 • Tổng số Cán bộ GV tham gia: ……. người.
 • Tổng số học sinh tham gia: ……/…… em.
 • Buổi lễ khai giảng đã diễn ra an toàn, tạo không khí phấn khởi, gây ấn tượng tốt đối với đại biểu, giáo viên và học sinh.

Trên đây là báo cáo về việc tổ chức ngày khai giảng năm học …..-….. của trường Tiểu học …………….

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT;
– Lưu.

Hiệu trưởng

5. Báo cáo sau khai giảng năm học mới mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Số: …………..

………, ngày … tháng … năm ……

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI GIẢNG
Năm học ……

Phần 1: Tình hình chung: (Thuận lợi, khó khăn và có đối chiếu năm học trước)

……………………………………………

……………………………………………

Phần 2: Tổ chức khai giảng

+ Thời gian………………………………

+ Thành phần tham dự:

……………………………………………………

…………………………………………………….

+ Nội dung buổi lễ:

……………………………………………………..

………………………………………………………

………………………………………………………

+ Khung cảnh của trường và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất:

…………………………………………………….

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Phần 3: Tình hình học sinh, giáo viên

a./Học sinh

Tổng số lớp: …………. Tổng số học sinh:…………

Tổng số học sinh học 2 buổi có bán trú: ……………

Tổng số lớp học một buổi:………(Nếu không có thì để trống)

Tổng số học sinh học 1 buổi:………

Tổng số lớp học bán trú:……. Tổng số học sinh học bán trú ………

Tổng số học sinh so với dự kiến:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

So năm học trước:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

Tổng số lớp đầu cấp:………….. Tổng số học sinh đầu cấp:…………..…………………..

Tổng số lớp đầu cấp so với dự kiến:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

So năm học trước:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

Tổng số học sinh đầu cấp so với dự kiến:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

So năm học trước:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

b./ Giáo viên:

Tổng số Giáo viên:……..

Thừa:……….Thiếu: ……..…

Môn: ……………………………………

Đề xuất giải quyết cấp bách:

…………………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………..

(Ghi chú: Gửi bảng báo cáo cho cán bộ dự khai giảng)

CÁN BỘ DỰ KHAI GIẢNG

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu báo cáo sau khai giảng năm học mới

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button