Biểu Mẫu

Mẫu 11-HG: Biên bản kết quả đối chiếu

Mẫu 11-HG: Biên bản kết quả hòa giải thành ban hành kèm theo Thông tư 02/2020 / TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân đối với hoạt động hòa giải, hội thoại tại Tòa án. Xin vui lòng tham khảo.

1. Biên bản kết quả hòa giải

tòa án nhân dân …… (Ngày thứ nhất)
tòa án nhân dân …… (2)
————

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

bản báo cáo
Ghi nhận kết quả nghiên cứu

Hôm nay, ờ … giờ … . phút, ngày … tháng … . 20 năm…

tại tòa án nhân dân (số ba)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………

I. Đối tượng tham gia:

– Người điều hành: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………

– Nguyên đơn / Nguyên đơn:(4)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Địa chỉ:(5) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

Người nộp đơn / Người đại diện hợp pháp của Người nộp đơn: ………………………………………………………………………………………………………………

(6) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

Địa chỉ:(7)…………………………………………………………………………………………

– bị cáo:(số 8)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Địa chỉ:(9)…………………………………………………………………………………………

Người đại diện hợp pháp của bị đơn:(mười)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Địa chỉ:(11) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Những người có Quyền và Trách nhiệm Liên quan:(thứ mười hai)………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:(13)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật của công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây.(Ngày thứ nhất4) ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:(15)…………………………………………………………………………………………

– người dịch:(Ngày thứ nhất6) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………

Địa chỉ: (17)…………………………………………………………………………………………

– Các giám khảo tham gia phiên họp:(Ngày thứ nhấtsố 8) …………………………………………………………………………………………

Hòa giải được thực hiện để các bên đạt được thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp / yêu cầu. (19) …………………………………………………………………………………………

II. Kết quả điều chỉnh:

Phiên hòa giải của Tòa án được tiến hành đúng quy định trên tinh thần chủ động và tự nguyện.NămMọi ngườiđúng Không vi phạm bất kỳ luật nào mà các bên nghiêm cấm, vi phạm đạo đức xã hội hoặc trốn tránh nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Các kết quả cụ thể của trọng tài là:

2.1. Nội dung các bên đồng ý và đồng ý:(20)

(Ngày thứ nhất) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

(2) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

(số ba) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

2.2. Những gì các bên không thể đồng ý:(2Ngày thứ nhất)

(Ngày thứ nhất) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

(2) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

(số ba) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

III. Ý kiến ​​của các bên yêu cầu Tòa án cấp kết quả hòa giải thành;

– lời yêu cầu

– Không cần thiết

Phút kết thúc vào. giờ … . Phút Ngày …. Tháng… . được thành lập tại …. Copy, mỗi bên, Phần 01, Tòa án nhân dân (22)……………………………………………………………………………………………………………… 01 Lưu một bản sao.

bên hòa giải
(Ký tên và ghi tên hoặc địa chỉ của bạn)Phụ thuộc)

thẩm phán tham dự cuộc họp
(GIẾT)ý kiến và viết tên của bạn)

trọng tài
(Ký tên và viết tên của bạn,đúngký hiệu ng)

2. Làm thế nào để làm cho một mẫu 11-HG

(1) Trường hợp Tòa án nhân dân ghi kết quả hòa giải là Tòa án nhân dân trước đây (ví dụ: Tòa án nhân dân ghi kết quả hòa giải) thì ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh tại tỉnh đó. NSNếu là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thì ghi “Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội”. Nếu Tòa án nhân dân ghi kết quả hòa giải là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi “Tòa án nhân dân cấp trên”.

(2), (3), (22) Trường hợp Tòa án nhân dân ghi kết quả giải quyết là Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thì ghi tên.Năm Nếu thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯƠNG TÍN). nchậm chạpNếu là toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi là toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).

(4) và (5) cho cChâu Á Vui lòng viết tên và địa chỉ của bạnPhụ thuộc nơi ở và làm việc; Nếu đó là một tổ chức hoặc tổ chức, hãy cung cấp tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cơ sở đó. Đối với cá nhân thì ghi Ông hoặc Bà, Anh, Chị trước khi điền họ tên theo tuổi (ví dụ: anh Trần Văn B). Đối với việc hòa giải yêu cầu ly hôn không bị kháng nghị, hãy liệt kê cả tên và địa chỉ của vợ và chồng.

Chỉ (6), (7), (10), (11), (14) và (15)Phụ thuộc Nếu có đại diện hợp pháp của nguyên đơn / người yêu cầu bồi thường, thì bị đơn, các bên quan tâm có liên quan và người có nghĩa vụ, hãy điền tên và địa chỉ cư trú của họ. Ghi rõ người đại diện theo pháp luật hay nNSđại diện theo lệ phí Quyền của nguyên đơn / người tại saoyêu quýgì?u, người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nếu bạn là người đại diện theo pháp luật;gì?n Cho biết trong ngoặc đơn mối quan hệ giữa người đó với người khởi kiện / người yêu cầu bồi thường, người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nếu bạn là đại diện được ủy quyền lệ phí Quyền phải được ghi rõ trong ngoặc đơn: “Văn bản lệ phí luật lệđúngn ngày… tháng… năm… ”.

Ví dụ 1: Mr. Nguyễn Văn A; Người cư trú là người đại diện theo pháp luật của đương đơn (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Ms. Lê Thị B; sống ở… là đại diện của lệ phí Quyền của người nộp đơn (tài liệu lệ phí đúng ngày … tháng… năm… ).

(8) và (9) nhập là phương hướng Trong các trường hợp nêu tại (4) và (5), điều này sẽ không được ghi lại trừ khi việc hòa giải yêu cầu phải có sự đồng ý ly hôn.

Ghi theo hướng dẫn (12), (13), (16), (17) (4) và (5).

(18) Ghi tên thẩm phán chịu trách nhiệm hòa giải, đối thoại hoặc một thẩm phán khác do chủ tọa phiên tòa cử tham gia phiên họp để ghi kết quả hòa giải.

(19) Nhập mối quan hệ của tranh chấp / khiếu nại mà người khởi kiện / người yêu cầu bồi thường muốn duy trì.cửa quyết định.

(20) Các bên lần lượt thỏa thuận và ghi rõ nội dung đã thỏa thuận. Nếu các bên thuận tình ly hôn thì bản thỏa thuận của các bên phải bao gồm đầy đủ các nội dung về việc ly hôn, phân chia tài sản, quyền nuôi con, quyền nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên và con đã thành niên. không thể làm việc hoặc NSkiêu ngạo và bất tàicô ấyn tự nuôi mình trên cơ sở bảo đảm lợi ích hợp pháp của vợ, chồng và con theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải của các bên liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người khác mà người đó không tham gia phiên hòa giải thì phải ghi rõ vào biên bản.

(21) Lần lượt nêu rõ những điều mà các bên không thể đồng ý.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn xin vui lòng.

.

Back to top button
You cannot copy content of this page