Biểu Mẫu

Mẫu 10-HG: Thông báo hoãn cuộc họp để ghi kết quả hòa giải

Mẫu 10-HG: Thông báo hoãn họp ghi kết quả hòa giải được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020 / TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động của Tòa án nhân dân. Đối thoại tại tòa án. Xin vui lòng tham khảo.

1. Thông báo hoãn phiên họp để ghi kết quả hòa giải.

tòa án nhân dân …… (Ngày thứ nhất)
tòa án nhân dân …… (2)
————

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

con số: … … / 20… ./TB-HG

… … … … , ngày … … tháng … … 20…

Sự thông báo
Quay lại cuộc họp để nhận kết quả phương pháp

đến: (số ba) …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:(4)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Số điện thoại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ; Số fax: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………(nếu có).

Địa chỉ email: ………………………………………………………………………………………… (nếu có).

Những người tham gia cuộc họp để ghi kết quả hòa giải là:đúng:

– Người điều hành: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………

– Nguyên đơn / Nguyên đơn:(5)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ:(6)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

Người nộp đơn / Người đại diện hợp pháp của Người nộp đơn:(7)…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:(số 8)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– bị cáo: (9) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………

Địa chỉ: (mười)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Người đại diện hợp pháp của bị đơn:(11)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Địa chỉ:(Ngày thứ nhất2) …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………… …….

Những người có Quyền và Trách nhiệm Liên quan:(13) ………………………………………………………………………………………………………… ………

Địa chỉ:(Ngày thứ nhất4) …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………………… …….

Người đại diện theo pháp luật của công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây.(15) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ:(16)…………………………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………

– người dịch:(Ngày thứ nhất7) …………………………………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………………………………………… …. …

Địa chỉ:(Ngày thứ nhấtsố 8) …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………

– Các giám khảo tham gia phiên họp:(19) …………………………………………………………………………………………

Theo dự kiến ​​ngày … tháng … năm … ghi kết quả hoà giải tại cuộc họp. (20)………………………………………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … tổ chức tại Tòa án nhân dân … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tuy nhiên, hãy cân nhắc(21)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

Cơ sở (22)…………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………………… …….

Điều phối viên đã hoãn cuộc họp để ghi lại kết quả hòa giải nói trên. Thời gian nối lại cuộc họp ghi kết quả điều chỉnh sẽ được thông báo sau.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với người điều hành.gì?chuẩn rồiNSNS … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … để có đượcsự khác biệtbài giải.

người nhận:
– với tư cách là người nhận;
– cứu: VT.

trọng tài
(Ký, họ tên)n)

2. Cách điền vào mẫu 10-HG

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh nhất định.chậm chạpu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân địa phương (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hà Nội “.”; n ế là toà án nhân dân thì ghi “Toà án nhân dân cấp trên”.

(2) Ghi tên Toà án nhân dân đã ra thông báo, nếu là Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, tỉnh thì ghi tên Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, tỉnh. . Bất kỳ thành phố trung tâm nào (ví dụ: TÒA ÁN NHỎ)NSN gười dân Huyện Thường Tín); Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).

(3) và (4) nữchậm chạpNếu bạn là cá nhân, vui lòng ghi tên và địa chỉ của bạn. vị trí nơi ở và làm việc; Nếu đó là một cơ quan hoặc tổ chức, hãy viết tên và địa chỉ của bạn.Phụ thuộc Đối với các cơ sở hoặc tổ chức, điều quan trọng cần lưu ý là các cá nhân viết Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước họ và tên của họ, tùy thuộc vào độ tuổi của họ (ví dụ: Mr.

(5), (6), (9), (10), (13), (14), (17) và (18) NSđiểm (3) và điểm (4).

(7), (8), (11), (12), (15) và (16) kênhPhụ thuộc Nếu có đại diện hợp pháp của nguyên đơn / người yêu cầu bồi thường, thì bị đơn, các bên quan tâm có liên quan và người có nghĩa vụ, hãy điền tên và địa chỉ cư trú của họ. Chỉ định bạn là người đại diện theo pháp luật hay người đại diện theo pháp luật lệ phí luật lệđúngn Người khởi kiện / người yêu cầu bồi thường, người bị kiện và bất kỳ người nào có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; Nếu bạn là người đại diện hợp pháp của mình,gì?Ghi chú trong n ngoặc NSMối quan hệ giữa người đó và người thỉnh cầu / người yêugì?u, người bị kiện, người có quyềnđúngLỢI ÍCH VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUANNSN; Nếu bạn là đại diện được ủy quyền lệ phí Quyền phải được viết trong ngoặc đơn.cô ấyn lệ phí luật lệđúngn ngày… tháng… năm… ”.

Ví dụ 1: Mr. Nguyễn Văn A; Người cư trú là người đại diện theo pháp luật của đương đơn (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Ms. Lê Thị B; sống ở… là đại diện của lệ phí Quyền của người nộp đơn (tài liệu lệ phí đúng ngày … tháng… năm… ).

(19) Nhập tên của trợ lý trọng tài NSThẩm phán hòa giải, đàm thoại hoặc thẩm phán khác do chủ tọa phiên tòa cử tham gia phiên họp để ghi kết quả hòa giải.

(20) Ghi tên người khiếu nại / người yêu cầu bồi thường theo hướng dẫn trong tiểu mục (3).

(21) Nêu lý do hoãn cuộc họp kết quảcô ấy Trường hợp hòa giải viên thuộc một trường hợp cụ thể theo Điều 29 Đoạn 1 của Đạo luật Hòa giải và Đối thoại của Tòa án (ví dụ: xét thấy hòa giải viên đã thông báo thích đáng cho bị đơn, oátTôi phải vào bệnh viện cấp cứu, mặt đỏ bừng vì tai nạn lao động …).

(22) Cho điểm các mục, khoản, quy định tương ứng tại Điều 29 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo từng trường hợp cụ thể.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn xin vui lòng.

.

Back to top button
You cannot copy content of this page