Lương và Phụ cấp của Công tố viên năm 2020

Nói thêm về sự phân chia tiền lương của ngành tòa án dữ liệu lớn của Việt Nam đã được chúng tôi chia sẻ trong một bài viết trước. Đây là Bảng lương của Thống đốc năm 2020.

  • Năm 2020 tiền lương công chức, viên chức
  • Mức lương tối thiểu địa phương 2020

bản ghi nhớNgày 12/11/2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 86/2019 / QH14 về dự toán ngân sách quốc gia năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình COVID-19 còn nhiều khó khăn nên việc tăng lương cơ sở đã chính thức bị hoãn lại từ ngày 7/1/2020. . Do đó, kể từ ngày 1/7/2020, mức lương cơ bản 1,49 triệu đồng hiện có sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Chính phủ ban hành hướng dẫn mới về việc tăng lương cơ bản.

Căn cứ:

Luật Tổ chức Công tố nhân dân năm 2014;

Nghị định 38/2019 / NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 38) quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2019;

Nghị quyết 86 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Nghị quyết 730/2004 / NQ-UBTVQH11 (gọi tắt là Nghị quyết 730) về bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ công chức nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ Tòa án, Kiểm sát viên;

Nghị quyết 973/2015 / UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 730.

Theo quy định tại Điều 40 Luật Tổ chức Công tố năm 2014, hệ thống khám nghiệm bao gồm:

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

– Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.

– Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp Trung ương (sau đây viết tắt là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh).

– Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố và tương đương (sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân khẩn cấp).

– Kiểm tra quân sự các cấp.

Bài viết này hướng dẫn chi tiết về việc xếp lương các chức vụ trong Viện kiểm sát tối cao, cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện.

Do đó, các chức vụ của Viện kiểm sát hiện nay vẫn được xếp theo công thức:

Mức lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Ở đó:

Hệ số dựa trên các chức vụ, chức danh và ngạch công chức.

Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng / tháng và từ ngày 1/7/2020 là 1,6 triệu đồng / tháng.

Theo đó, tiền lương của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát năm 2020 được chia thành hai giai đoạn từ nay đến ngày 30/6/2020 và từ ngày 01/7/2020.

1 / Chánh Văn phòng Công tố nhân dân tối cao

Hiện nay, theo Nghị quyết 730, Viện kiểm sát nhân dân tối cao là lãnh đạo có hai mức lương với hệ số 10,4 và 11,0. Như vậy, mức lương cụ thể của chức danh này vào năm 2020 là:

Đơn vị: VND / tháng

Hệ số

giá trị

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Từ ngày 7 tháng 1 năm 2020

10.4

15.496.000 won

16,640,000 won

11.0

16.390.000 vnđ

17.600.000 đồng

2 / Danh sách các mức lương chuyên nghiệp và chuyên nghiệp cho các ngành được giám sát

3 / Cho phép các chức danh trong ngạch Kiểm sát

Dưới sự lãnh đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đơn vị: VND / tháng

lâu đài

chức danh lãnh đạo

Hệ số

chấp nhận mức

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Từ ngày 7 tháng 1 năm 2020

Ngày thứ nhất

Phó Tổng Thống

1,3

KRW 1.937.000

2.080.000 vnđ

2

Giám đốc ban thư ký chuyên ngành, trưởng viện nghiên cứu chuyên ngành, trưởng phòng điều tra

1,05

1.564.500

1.680.000 vnđ

ba

Phó Vụ trưởng Vụ Chuyên ngành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chuyên ngành, Giám đốc Khối Điều tra

0,85

1.266.500

136 triệu won

Với chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

Đơn vị: VND / tháng

lâu đài

chức danh lãnh đạo

Hệ số

chấp nhận mức

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Từ ngày 7 tháng 1 năm 2020

Ngày thứ nhất

hiệu trưởng

1,2

1.788.000 won

KRW 1.920.000

2

Phó Tổng Thống

1,0

1,490,000 vnđ

1.600.000 vnđ

ba

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chuyên nghiệp

0,9

1.341.000 won

KRW 1.440.000

4

Sở chỉ huy và các Phó chỉ huy trưởng tương đương

0,85

1.266.500

136 triệu won

5

Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chuyên nghiệp

0,7

KRW 1.043.000

1.120.000 won

6

Phó Tổng Tư lệnh và Tổng Tư lệnh tương ứng của Đơn vị

0,65

968.500

KRW 1.040.000

7

Viện trưởng viện nghiên cứu chuyên ngành

0,55

819.500 won

88 triệu won

số 8

Trưởng phòng và tương đương cấp phòng và đơn vị tương đương cấp đó

0,5

745.000 won

80 triệu won

9

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chuyên ngành

0,45

670.500

72 triệu won

mười

Trưởng phòng và tương đương các phòng, ban

0,4

596,000 won

64 triệu won

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Chức vụ lãnh đạo

Đơn vị: VND / tháng

lâu đài

chức vụ

thành phố. Hà nội

thành phố. Hồ Chí Minh

Đô thị loại I, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại

Hệ số

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Từ ngày 7 tháng 1 năm 2020

Hệ số

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

Từ ngày 7 tháng 1 năm 2020

Ngày thứ nhất

hiệu trưởng

1,05

1.564.500

1.680.000 vnđ

0,95

1.415.500

1.520.000 won

2

Phó Tổng Thống

0,9

1.341.000 won

KRW 1.440.000

0,8

1.192.000 won

1.280.000 won

ba

trưởng phòng nghiệp vụ

0,75

1.117.500

KRW 1.200.000

0,65

968.500

KRW 1.040.000

4

Phó giám đốc điều hành

0,6

894,000 won

96 triệu won

0,5

745.000 won

80 triệu won

Viện kiểm sát nhân dân khẩn cấp Chức vụ lãnh đạo

Đơn vị: VND / tháng

lâu đài

Tiêu chuẩn

Thành phố thuộc tỉnh là thành phố loại 1 và loại 2.

Thành phố trực thuộc tỉnh là trung tâm của đô thị loại III, là huyện thuộc Hà Nội, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Quận, Thị trấn và Phần còn lại của Hạt

Ngày thứ nhất

hiệu trưởng

hệ số lương

0,65

0,6

0,55

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

968.500

894,000 won

819.500 won

Từ ngày 7 tháng 1 năm 2020

KRW 1.040.000

96 triệu won

88 triệu won

2

Phó Tổng Thống

hệ số lương

0,5

0,45

0,4

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

745.000 won

67 triệu won

596,000 won

Từ ngày 7 tháng 1 năm 2020

80 triệu won

72 triệu won

64 triệu won

ba

người quản lý

hệ số lương

0,4

0,35

0,3

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

596,000 won

521.500

447,000 won

Từ ngày 7 tháng 1 năm 2020

64 triệu won

56 triệu won

48 triệu won

4

Phó Giám đốc

hệ số lương

0,3

0,25

0,2

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

447,000 won

372.500

298.000 won

Từ ngày 7 tháng 1 năm 2020

48 triệu won

40 triệu won

32 triệu won

ở trên là Chi tiết về bảng lương và quyền lợi của Viện kiểm sát năm 2020 Đây là lần tăng lương cơ bản gần đây nhất lên 1,6 triệu đồng / tháng.

Xem phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Blog Tiền Điện Tử VN để biết thêm thông tin hữu ích khác.

.

Back to top button