Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 5

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp chi tiết lịch Công giáo tháng 5 năm 2021 để bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu dễ dàng tra cứu hơn, cùng theo dõi ngay nhé!

Lịch Công giáo tháng 5 năm 2021

Tháng 5 Công giáo – Tháng Hoa kính Đức Mẹ

Lịch Công giáo (hay lịch Phụng vụ Công giáo) có vai trò rất quan trọng đối với người theo đạo Kitô giáo, diễn tả đầy đủ chu kỳ một năm Phụng vụ với các Thánh lễ, nghi thức đặc biệt của cộng đồng Kitô hữu. Các Thánh lễ, nghi thức này được tổ chức theo sát diễn tiến nội dung Kinh Thánh, nhằm ca tụng công trình cứu độ của Thiên Chúa và mừng các biến cố trọng đại cuộc đời Chúa Giêsu, Đức Maria cũng như các Thánh. 

Đối với các Giáo hội Công giáo, tháng Năm còn có một ý nghĩa đặc biệt bởi vì đây là thời điểm được dành riêng để bày tỏ lòng tôn kính Mẹ Chúa Trời, được gọi là tháng Hoa kính Đức Mẹ. 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA
 
Ý cầu nguyện chung: Cầu nguyện cho lĩnh vực tài chính.
 
Chúng ta hãy cầu nguyện rằng những người phụ trách tài chính sẽ làm việc với các chính phủ để điều chỉnh lĩnh vực tài chính và bảo vệ công dân khỏi những nguy biến trong lĩnh vực này.
 
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
 
Đức Maria là Mẹ của Giáo hội bởi vì chẳng những là Mẹ của Đức Giêsu Kitô và cộng tác mật thiết trong chương trình cứu độ “khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính từ Mẹ để qua các mầu nhiệm của xác phàm mà giải thoát loài người khỏi tội” (LG 55) nhưng bởi vì Mẹ “sáng ngời như gương mẫu của các nhân đức cho toàn thể tập đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG 65). Như các bà mẹ trần gian không giới hạn vai trò hiền mẫu của mình trong việc sinh ra những con người mới nhưng tiếp tục vai trò đó bằng việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Maria cũng vậy. Sau khi chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi chúng ta Đức Maria đã không chỉ xứng đáng được gọi là Mẹ của Gioan nhưng còn là Mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn tất vai trò hiền mẫu của mình trong sự góp phần vào việc sinh ra và gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn của tất cả những ai được cứu chuộc.
 
Trong tháng này, để kính Đức Mẹ các tín hữu sẽ đọc kinh Cầu Đức Mẹ, kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ.

Lịch Công giáo tháng 5 năm 2021

Chu kỳ một năm Phụng vụ được tính từ Chúa nhật I Mùa Vọng và kết thúc với tuần cuối cùng của mùa Thường niên sau lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Năm Phụng vụ 2020 – 2021 sẽ bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 29/11/2020 và kết thúc vào thứ Bảy ngày 27/11/2021 theo Dương lịch. 

>> Cách xem lịch Công giáo 2021: Lịch Công giáo & Cách xem lịch Phụng vụ Công giáo

Ngày Loại Áo lễ Lễ

Thứ Bảy
1/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B
Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục sinh
Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14

Chúa Nhật
2/5

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục sinh
Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8

Thứ Hai
3/5

Lễ Kính
Mùa Phục sinh
Năm B

Đ

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26

Thứ Ba
4/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục sinh
Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31

Thứ Tư
5/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục sinh
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8

Thứ Năm
6/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục sinh
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11

Thứ Sáu
7/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục sinh
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17

Thứ Bảy
8/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục sinh
Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21

Chúa Nhật
9/5

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục sinh
Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17

Thứ Hai
10/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục sinh
Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616

Thứ Ba
11/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục sinh
Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11

Thứ Tư
12/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15

Thứ Năm
13/5

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr Lễ Chúa thăng thiên

Thứ Sáu
14/5

Lễ Kính
Mùa Phục sinh
Năm B

Đ

Thánh Matthia, Tông Đồ
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23

Thứ Bảy
15/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28

Chúa Nhật
16/5

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục sinh
Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19

Thứ Hai
17/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục sinh
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33

Thứ Ba
18/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Phục sinh
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

Thứ Tư
19/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục sinh
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19

Thứ Năm
20/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26

Thứ Sáu
21/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Phục sinh
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19

Thứ Bảy
22/5

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25

Chúa Nhật
23/5

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Đ

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2;Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27

Thứ Hai
24/5

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh năm
Hc 17:19-27; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 10:17-27

Thứ Hai
24/5

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh năm
Hc 35:1-12; Tv 50:5-6,7-8,14,23; Mc 10:28-31

Thứ Tư
26/5

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr

Thánh Philip Neri, Lm
Hc 36:1,5-6,10-17; Tv 79:8,9,11,13; Mc 10:32-45

Thứ Năm
27/5

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Năm trong tuần thứ Tám Mùa Quanh năm
Hc 42:15-25; Tv 33:2-3,4-5,6-7,8-9; Mc 10:46-52

Thứ Sáu
28/5

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Sáu trong tuần thứ Tám Mùa Quanh năm
Hc 44:1,9-13; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mc 11:11-26

Thứ Bảy
29/5

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Tám Mùa Quanh năm
Hc 51:12-20; Tv 19:8,9,10,11; Mc 11:27-33

Chúa Nhật
30/5

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Tr 

Lễ Chúa Ba Ngôi
Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20

Thứ Hai
31/5

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Tr

Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12

Lưu ý về lịch Công Giáo

  • Linh mục hoặc một giáo dân sẽ đọc lịch Phụng vụ Công giáo trong tuần tại nhà thờ của mình vào mỗi Chúa Nhật. 
  • Lịch Công giáo không rao trong Thánh lễ (sau bài Phúc Âm, hay sau bài giảng) mà phải rao trước Thánh lễ hoặc sau lời nguyện hiệp lễ (IM các số 123, 139).

Trên đây là lịch Phụng vụ Công giáo tháng 5 năm 2021 đã được chúng tôi tổng hợp và trình bày rõ ràng trong bài viết. Hy vọng rằng những chia sẻ của blogtiendientu.vn sẽ giúp bạn tìm kiếm và tra cứu lịch Công giáo tháng 5 thuận tiện, nhanh chóng hơn. Đừng quên truy cập blogtiendientu.vn để đọc thêm nhiều bài viết khác với chủ đề thú vị, gần gũi với cuộc sống nhé!

>> Xem thêm bài viết liên quan: 

  • Cách đọc kinh Truyền Tin, kinh Kính Mừng Công giáo
  • Mùa Phục sinh bắt đầu và kết thúc khi nào? Ý nghĩa, thánh lễ Mùa Phục sinh
  • Các ngày lễ trọng trong năm của người Công giáo
  • Lịch Công giáo 2021: Lịch Công giáo tháng 6 năm 2021
  • Thánh lễ trực tuyến của các Tổng giáo phận, Giáo phận

—end—

Back to top button