Làm di chúc hết bao nhiêu tiền?

Chi phí lập di chúc gần đây nhất

Lập di chúc là một cách để lại tài sản của bạn cho những người thừa kế. Việc lập di chúc sẽ giúp đảm bảo tính pháp lý, giúp những người thừa kế được hưởng tài sản theo quy định của pháp luật, hạn chế tranh chấp. Vậy chi phí lập di chúc bao nhiêu? Chi phí để lập di chúc là bao nhiêu? Trong bài viết này, Blog Tiền Điện Tử xin chia sẻ với các bạn một số quy định hiện hành của pháp luật về chi phí lập di chúc, cùng tham khảo nhé.

  • Chính sách lớn mới có hiệu lực vào tháng 5 năm 2022

1. Bạn sẽ phải nộp lệ phí như thế nào để lập di chúc?

Theo quy định tại các điều 627 và 628 BLDS thì hiện nay có hai cách lập di chúc là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Còn di chúc bằng văn bản thì có người làm chứng, không có người làm chứng thì chứng thực, chứng thực.

Trong đó, di chúc có người làm chứng và di chúc không có người làm chứng, nhìn chung người lập di chúc tự lập, tự mình lập và không cần chứng thực của tổ chức, cá nhân nào. Vì vậy, trong những trường hợp này, việc lập di chúc không mất tiền.

Đối với di chúc được chứng thực và chứng thực bằng di chúc thì người lập di chúc phải đến tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu các tổ chức này chứng thực tính hợp pháp của di chúc.

Ngoài ra, di chúc miệng là sự thể hiện ý chí của người bị đe dọa tính mạng và điều kiện để lập di chúc miệng hợp pháp là việc trình bày ý chí trước ít nhất 02 người làm chứng và trong thời hạn 05 ngày làm việc. Di chúc phải được cơ quan công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Như vậy, căn cứ vào phân tích trên, việc lập di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực và lập di chúc miệng sẽ phải nộp lệ phí công chứng, chứng thực. Còn việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng và không có người làm chứng thì không mất tiền oan.

2. Chi phí công chứng di chúc bao nhiêu?

Để đảm bảo tính hợp pháp và tính pháp lý cao, hiện nay hầu hết các trường hợp lập di chúc đều lựa chọn công chứng di chúc. Như vậy, theo quy định của Luật Công chứng thì người lập di chúc bị mất các giá trị sau đây:

2.1 Phí công chứng

Theo quy định tại khoản 66 Điều 66 Luật Công chứng năm 2014 thì lệ phí đăng ký di chúc bao gồm lệ phí đăng ký lập di chúc, lệ phí lưu ký và lệ phí công bố di chúc. Trong đó, lệ phí đăng ký di chúc theo quy định tại Điều 3 Thông tư 257/2016 / TT-BTC như sau:

– Phí công nhận chữ ký: 50.000 đồng / di chúc.

– Phí duy trì di chúc: 100.000đ / di chúc.

– Phí xuất bản di chúc: Hiện chưa có quy định cụ thể về phí xuất bản di chúc.

2.2 Thù lao của công chứng viên

2.2.1 Trong trường hợp bình thường

Khi tổ chức công chứng chuẩn bị, đánh máy, sao y, dịch thuật các tài liệu, hồ sơ … liên quan đến việc đăng ký di chúc thì người lập di chúc phải trả thù lao theo thỏa thuận của các bên với Phòng / Công chứng viên.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 67 Điều 67 Luật Công chứng, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quy định hạn mức tối đa thù lao của công chứng viên. Công chứng viên không được vượt quá giới hạn này.

Ví dụ:

+ Tại Hà Nội: Mức thù lao lập di chúc tối đa là 1 triệu đồng (theo Quyết định 10/2016 / QĐ-UBND).

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: Mức phí soạn thảo di chúc tối đa là 70.000 đồng / trường hợp đối với trường hợp đơn giản và 300.000 đồng / trường hợp đối với trường hợp phức tạp; đánh máy và in ấn là 15.000 đồng / trang đối với tất cả các trường hợp… (Căn cứ Quyết định 08/2016 / QĐ-UBND).

2.2.2 Trường hợp công chứng ngoài trụ sở

Khi công chứng ngoài trụ sở chính, người yêu cầu công chứng phải trả thêm chi phí. Mức thù lao do các bên thoả thuận.

Tuy nhiên, một số tỉnh như TP. Hồ Chí Minh có quy định về mức trần công chứng ngoài trụ sở tại Quyết định số 08/2016 / QĐ-UBND như sau:

– Tại thành phố: cách trụ sở tổ chức hành nghề công chứng dưới 05 km mức trần 500.000 đồng / giờ; từ 05 km trở lên, thù lao của công chứng viên ngoài cơ quan đăng kiểm là 500.000 đồng + 30.000 đồng / km vượt km thứ năm, nhưng tối đa là 1,2 triệu đồng / giờ.

– Ngoại thành: Về trong buổi, mức thù lao 1,5 triệu đồng / giờ; Nếu bạn đi hoặc về trong ngày làm việc thì mức tối đa là 2 triệu đồng / giờ, còn nếu bạn đi hoặc về trong ngày làm việc thì mức tối đa là 2,5 triệu đồng / giờ.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tiết lộ pháp lý dữ liệu lớn.

Thông tin thêm về Làm di chúc hết bao nhiêu tiền?

Làm di chúc hết bao nhiêu tiền?

Chi phí làm di chúc mới nhất
Làm di chúc là một hình thức để lại tài sản của mình cho người thừa kế. Việc lập di chúc sẽ giúp đảm bảo tính pháp lý giúp người thừa kế được hưởng tài sản theo đúng quy định của pháp luật và hạn chế xảy ra tranh chấp. Vậy làm di chúc hết bao nhiêu tiền? Chi phí làm di chúc hiện nay là bao nhiêu? Trong bài viết này Blog Tiền Điện Tử xin chia sẻ đến bạn đọc một số quy định hiện hành của pháp luật về chi phí làm di chúc, mời các bạn cùng tham khảo.
Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022
1. Lập di chúc bằng hình thức nào sẽ phải nộp phí?
Theo quy định tại Điều 627, Điều 628 Bộ luật Dân sự, hiện có hai hình thức lập di chúc là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Về di chúc bằng văn bản thì có người làm chứng, không có người làm chứng, có công chứng và có chứng thực.
Trong đó, di chúc có người làm chứng và di chúc không có người làm chứng thì thường người lập di chúc tự lập di chúc, tự lưu giữ và không cần xin xác nhận của bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào. Do đó, trong các trường hợp này, lập di chúc sẽ không tốn tiền.
Riêng di chúc có công chứng và di chúc có chứng thực thì người lập di chúc phải đến tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã và yêu cầu những tổ chức này xác nhận sự hợp pháp của di chúc.
Bên cạnh đó, di chúc miệng là sự thể hiện ý chí của người đang bị đe doạ tính mạng và điều kiện để di chúc miệng hợp pháp là thể hiện ý chí trước mặt ít nhất 02 người làm chứng và trong 05 ngày làm việc, di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
Như vậy, căn cứ các phân tích ở trên, lập di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực và lập di chúc miệng sẽ phải nộp phí công chứng hoặc chứng thực. Còn lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng và không có người làm chứng thì không mất tiền.
2. Công chứng di chúc hết bao nhiêu tiền?
Để đảm bảo tính hợp pháp và tính pháp lý cao, đa số người lập di chúc hiện nay lựa chọn công chứng di chúc. Theo đó, căn cứ Luật Công chứng, người lập di chúc sẽ bị mất những khoản tiền sau đây:
2.1 Phí công chứng
Theo khoản 1 Điều 66 Luật Công chứng năm 2014, phí công chứng di chúc gồm phí công chứng di chúc, phí lưu giữ và phí công bố di chúc. Trong đó, mức phí liên quan đến công chứng di chúc được nêu tại Điều 3 Thông tư 257/2016/TT-BTC như sau:
– Phí công chứng di chúc: 50.000 đồng/di chúc.
– Phí lưu giữ di chúc: 100.000 đồng/di chúc.
– Phí công bố di chúc: Hiện không có quy định cụ thể về phí công bố di chúc.
2.2 Thù lao công chứng
2.2.1 Trong trường hợp thông thường
Khi tổ chức hành nghề công chứng soạn thảo, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản… liên quan đến công chứng di chúc thì người lập di chúc phải nộp thù lao theo thoả thuận với các bên với Văn phòng/Phòng công chứng.
Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Công chứng, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ quy định mức trần thù lao công chứng. Các tổ chức hành nghề công chứng không được vượt quá mức trần này.
Ví dụ:
+ Tại Hà Nội: Thù lao soạn thảo di chúc tối đa là 01 triệu đồng (theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND).
+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Mức trần thù lao soạn thảo di chúc là 70.000 đồng/trường hợp với trường hợp đơn giản và là 300.000 đồng/trường hợp với trường hợp phức tạp; đánh máy, in ấn di chúc là 15.000 đồng/trang cho mọi trường hợp… (Căn cứ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND).
2.2.2 Trong trường hợp công chứng ngoài trụ sở
Khi thực hiện công chứng ngoài trụ sở, người yêu cầu công chứng phải trả thêm chi phí để thực hiện việc này. Mức thù lao do các bên thoả thuận.
Tuy nhiên, một số tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh có quy định mức trần công chứng ngoài trụ sở tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND như sau:
– Trong Thành phố: Cách trụ sở tổ chức hành nghề công chứng dưới 05 km thì mức trần là 500.000 đồng/lần; từ 05 km trở lên thì thù lao công chứng ngoài trụ sở là 500.000 đồng + 30.000 đồng/km vượt quá km thứ năm nhưng tối đa là 1,2 triệu đồng/lần.
– Ngoài phạm vi Thành phố: Đi về trong buổi thì mức thù lao là 1,5 triệu đồng/lần; đi, về trong ngày làm việc thì mức trần thù lao là 02 triệu đồng/lần và nếu đi, về không trong ngày làm việc thì mức trần thu lao này là 2,5 triệu đồng/lần.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử.

#Làm #chúc #hết #bao #nhiêu #tiền


#Làm #chúc #hết #bao #nhiêu #tiền

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button