Kiểm thử phần mềm

Kiểm thử hệ thống là gì?

Kiểm thử hệ thống là gì?

Kiểm thử hệ thống là cấp độ kiểm thử xác nhận sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh và được tích hợp đầy đủ. Mục đích của kiểm thử hệ thống là để đánh giá các thông số kỹ thuật của hệ thống end-to-end. Thông thường, phần mềm chỉ là một phần tử của hệ thống dựa trên máy tính lớn hơn. Cuối cùng, phần mềm được giao diện với các hệ thống phần mềm / phần cứng khác. Kiểm thử Hệ thống thực sự là một loạt các bài kiểm thử khác nhau với mục đích duy nhất là thực hiện toàn bộ hệ thống dựa trên máy tính.

Hai hạng mục kiểm thử phần mềm

 • Kiểm thử hộp đen
 • Kiểm thử hộp trắng

Kiểm thử hệ thống thuộc danh mục kiểm thử hộp đen của kiểm thử phần mềm.

Kiểm thử hộp trắng là kiểm thử hoạt động bên trong hoặc code của một ứng dụng phần mềm. Còn black box hay System Testing thì ngược lại. Kiểm thử hệ thống liên quan đến các hoạt động bên ngoài của phần mềm từ quan điểm của người dùng.

Bạn xác minh điều gì trong Kiểm thử hệ thống?

Kiểm thử hệ thống liên quan đến việc kiểm thử code phần mềm để theo dõi

 • Kiểm thử các ứng dụng được tích hợp đầy đủ bao gồm các thiết bị ngoại vi bên ngoài để kiểm thử cách các thành phần tương tác với nhau và với toàn bộ hệ thống. Đây cũng được gọi là kịch bản kiểm thử End to End.
 • Xác minh kiểm thử kỹ lưỡng mọi đầu vào trong ứng dụng để kiểm thử kết quả đầu ra mong muốn.
 • Kiểm thử trải nghiệm của người dùng với ứng dụng.

Đó là mô tả rất cơ bản về những gì liên quan đến kiểm thử hệ thống. Bạn cần xây dựng các trường hợp kiểm thử chi tiết và bộ kiểm thử kiểm thử từng khía cạnh của ứng dụng khi nhìn từ bên ngoài mà không cần nhìn vào code nguồn thực tế.

Hệ thống phân cấp kiểm thử phần mềm

Như với hầu hết mọi quy trình kỹ thuật phần mềm, kiểm thử phần mềm có một thứ tự quy định để thực hiện mọi thứ. Sau đây là danh sách các hạng mục kiểm thử phần mềm được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Đây là các bước được thực hiện để kiểm thử hoàn toàn phần mềm mới nhằm chuẩn bị cho việc tiếp thị nó:

 • Kiểm thử đơn vị được thực hiện trên mỗi mô-đun hoặc khối code trong quá trình phát triển. Unit Testing thường được thực hiện bởi lập trình viên viết code.
 • Kiểm thử tích hợp được thực hiện trước, trong và sau khi tích hợp mô-đun mới vào gói phần mềm chính. Điều này liên quan đến việc kiểm thử từng mô-đun code riêng lẻ. Một phần mềm có thể chứa một số mô-đun thường được tạo ra bởi một số lập trình viên khác nhau. Điều quan trọng là phải kiểm thử hiệu ứng của từng mô-đun trên toàn bộ mô hình chương trình.
 • Kiểm thử hệ thống được thực hiện bởi một đại lý kiểm thử chuyên nghiệp trên sản phẩm phần mềm đã hoàn thiện trước khi nó được đưa ra thị trường.
 • Kiểm thử chấp nhận – kiểm thử beta của sản phẩm được thực hiện bởi người dùng cuối thực tế.

Các loại kiểm thử hệ thống khác nhau

Có hơn 50 loại Kiểm thử Hệ thống. Để có danh sách đầy đủ các loại kiểm thử phần mềm, hãy nhấp vào đây . Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê các loại kiểm thử hệ thống mà một công ty phát triển phần mềm lớn thường sử dụng

 • Kiểm thử khả năng sử dụng – chủ yếu tập trung vào việc người dùng dễ sử dụng ứng dụng, tính linh hoạt trong việc xử lý các điều khiển và khả năng của hệ thống để đáp ứng các mục tiêu của nó
 •  Kiểm thử tải – cần thiết để biết rằng một giải pháp phần mềm sẽ hoạt động dưới tải trong đời thực.
 • Kiểm thử hồi quy – liên quan đến việc kiểm thử được thực hiện để đảm bảo không có thay đổi nào được thực hiện trong suốt quá trình phát triển gây ra lỗi mới. Nó cũng đảm bảo không có lỗi cũ xuất hiện từ việc bổ sung các mô-đun phần mềm mới theo thời gian.
 • Kiểm thử khôi phục – được thực hiện để chứng minh một giải pháp phần mềm là đáng tin cậy, đáng tin cậy và có thể khôi phục thành công từ các sự cố có thể xảy ra.
 • Kiểm thử di chuyển- được thực hiện để đảm bảo rằng phần mềm có thể được di chuyển từ cơ sở hạ tầng hệ thống cũ hơn sang cơ sở hạ tầng hệ thống hiện tại mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
 • Kiểm thử chức năng – Còn được gọi là kiểm thử tính hoàn chỉnh của chức năng, Kiểm thử chức năng liên quan đến việc cố gắng nghĩ về bất kỳ chức năng nào có thể bị thiếu. Người kiểm thử có thể lập danh sách các chức năng bổ sung mà một sản phẩm có thể phải cải thiện trong quá trình kiểm thử chức năng.

Kiểm thử Phần cứng / Phần mềm – IBM gọi kiểm thử Phần cứng / Phần mềm là “Kiểm thử HW / SW”. Đây là lúc người kiểm thử tập trung sự chú ý của mình vào các tương tác giữa phần cứng và phần mềm trong quá trình kiểm thử hệ thống.

Người kiểm thử nên sử dụng những loại kiểm thử hệ thống nào?

Có hơn 50 loại kiểm thử hệ thống khác nhau. Các loại cụ thể được người kiểm thử sử dụng phụ thuộc vào một số biến. Các biến đó bao gồm:

 • Người kiểm thử làm việc cho ai – Đây là một yếu tố chính trong việc xác định các loại kiểm thử hệ thống mà người kiểm thử sẽ sử dụng. Các phương pháp được sử dụng bởi các công ty lớn khác với các phương pháp được sử dụng bởi các công ty vừa và nhỏ.
 • Thời gian có sẵn để kiểm thử – Cuối cùng, tất cả 50 loại kiểm thử có thể được sử dụng. Thời gian thường là thứ giới hạn chúng ta chỉ sử dụng những loại phù hợp nhất cho dự án phần mềm.
 • Các tài nguyên có sẵn cho người kiểm thử – Tất nhiên một số người kiểm thử sẽ không có các nguồn lực cần thiết để tiến hành một kiểu kiểm thử. Ví dụ: nếu bạn là một kiểm thử viên làm việc cho một công ty phát triển phần mềm lớn, bạn có thể có phần mềm kiểm thử tự động đắt tiền không có sẵn cho những người khác.
 • Software Tester- Có sẵn một đường hướng học tập nhất định cho từng loại kiểm thử phần mềm. Để sử dụng một số phần mềm liên quan, người kiểm thử phải học cách sử dụng nó.
 • Ngân sách kiểm thử – Tiền trở thành một yếu tố không chỉ đối với các công ty nhỏ hơn và các nhà phát triển phần mềm cá nhân mà cả các công ty lớn.

Blog Tiền Điện Tử

Blog tiền điện tử công thông tin tổng hợp uy tín nhất tất cả các mảng xã hội, giáo dục , công nghệ số. Với khả năng số hóa mạnh mẽ hy vọng sẽ mang lại cho quý bạn đọc những thông tin chính xác nhất 24/24
Back to top button