Khi giáo viên không đạt chuẩn và không cần thiết phải nâng chuẩn

Các trường hợp mà giáo viên không cần thực hiện tiêu chuẩn hóa

Tại Nghị định 71/2020 / NĐ-CP, Chính phủ đã đưa ra lộ trình nâng chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Theo Nghị định 71 về việc nâng chuẩn giáo viên có hiệu lực thi hành, có thể thấy có những trường hợp không cần thiết phải nâng chuẩn cho giáo viên dù chưa đạt chuẩn.

  • Lộ trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
  • Biên chế năm 2021 Chấp hành viên, công chức, viên chức

Giáo viên bộ môn phải thực hiện ấn tượng chuẩn.

Theo Nghị định thi hành này, giáo dục được giới hạn cho các đối tượng đã nâng cao các tiêu chuẩn sau đây.

– Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, giáo viên mầm non không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên chỉ phải công tác đủ 07 năm (84 tháng) cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân tiểu học đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định: 08 tuổi (96 tháng) đối với giáo viên trung cấp và 07 năm (84) tháng đối với trình độ cao đẳng. giáo viên).

– Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đối với giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân làm giáo viên thì thời gian còn lại đến khi đủ tuổi nghỉ hưu là 07 năm (84 tháng).

Do đó, giáo viên không đạt chuẩn trình độ theo quy định nhưng có thời gian công tác dưới 07 năm (giáo viên mẫu giáo, giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng nghề trở lên, giáo viên trung học cơ sở không có bằng cử nhân) và các nghề năm 2008 (trường hợp giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp) vẫn là Bạn không cần phải đi học nâng cao trình độ theo yêu cầu.

Nghị định cưỡng chế có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2020.

Xem các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Công chức, Viên chức của Blog Tiền Điện Tử VN.

.

Back to top button