Pháp Luật

Kế hoạch 103/KH-CĐN về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo

Kế hoạch số 103 về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo

Kế hoạch số 103/KH-CĐN ngày 02/4/2019 của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung Kế hoạch 103/KH-CĐN

Căn cứ Quy chế phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam ban hành ngày 30/8/2013 theo Quyết định số 3406/QĐ-BGDĐT; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về việc giao cho CĐGD Việt Nam triển khai các giải pháp tăng cường năng lực ứng xử sự phạm, đạo đức nhà giáo; Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

I. Mục tiêu

– Góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức và năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ NGNLĐ hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử và đạo đức nhà giáo và không vi phạm các quy chế, quy định của Ngành, chính sách pháp luật của Nhà nước,

– Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ NGNLĐ hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm đội ngũ NGNLĐ.

…………………………

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 103/KH-CĐN mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Blog Tiền Điện Tử VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button
You cannot copy content of this page