Hướng dẫn tìm hiểu về địa lý địa phương môn Địa Lý 9 năm 2021

Ban chỉnh sửa Blog Tiền Điện Tử xin gửi đến các em tài liệu Chỉ dẫn học tập môn Địa Lí 9 5 2021 gồm phần chỉ dẫn lý thuyết và bài tập tham khảo giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến ​​thức. giúp sẵn sàng cho kỳ thi sắp đến. Mời các bạn cùng theo dõi!

HƯỚNG DẪN HỌC ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG

MỘT LÝ THUYẾT

I. Địa điểm địa lý, khuôn khổ cương vực và sự phân chia hành chính

1. Địa điểm và cương vực

– Bờ cõi. Diện tích.

– Ý nghĩa của địa điểm địa lí đối với sự tăng trưởng kinh tế – xã hội.

2. Khối hành chính

– Quá trình tạo nên tình (thành).

– Các đơn vị hành chính.

II. Điều kiện thiên nhiên và khoáng sản tự nhiên

1. Địa hình

– Các đặc điểm chính của địa hình.

– Tác động của địa hình tới sự phân bố dân cư và tăng trưởng kinh tế – xã hội.

2. Khí hậu

– Đặc điểm của khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, sự dị biệt giữa các mùa, …).

– Tác động của khí hậu tới sản xuất (đặc thù là sản xuất nông nghiệp) và đời sống.

3. Thủy văn

– Màng lưới sông.

Đặc điểm chính của sông (hướng chảy, cơ chế nước, …).

Vai trò của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất.

– Hồ: Các hồ bự. Vai trò của hồ.

– Nước ngầm: Nguồn nước dưới đất. Khả năng khai thác. Chất lượng nước sinh hoạt và sản xuất.

4. Đất

– Các loại đất. Đặc điểm của đất. Sự phân bố của đất.

– Ý nghĩa của đất đối với sản xuất.

– Hiện trạng sử dụng đất.

5. Khoáng sản sinh vật

– Hiện trạng thảm thực vật thiên nhiên (đặc thù chú tâm tới độ che phủ của rừng).

– Các loại động vật hoang dại và trị giá của chúng.

– Công viên non sông.

6. Khoáng sản

– Các loại tài nguyên chính và sự phân bố của chúng.

– Tầm quan trọng của tài nguyên đối với sự tăng trưởng của các cấp kinh tế.

Kết luận: nhận xét chung về đặc điểm thiên nhiên và ý nghĩa của cảnh ngộ thiên nhiên đối với đời sống, kinh tế – xã hội.

III. Dân số và lao động (tuỳ từng địa phương, HS theo dàn ý bên dưới)

1. Gia tăng dân số địa phương

– Dân số.

– Tỷ lệ tăng thêm thiên nhiên của dân số qua các 5.

– Tăng mạnh cơ giới hóa.

– Nguyên nhân chính của sự chỉnh sửa dân số.

– Tác động của tăng thêm dân số tới đời sống và sản xuất.

2. Phù hợp với dân số địa phương

– Đặc điểm cơ cấu dân số: cơ cấu dân số theo giới tính, cơ cấu dân số theo độ tuổi, cơ cấu dân số theo lao động, cơ cấu dân tộc.

– Tác động của cơ cấu dân số tới sự tăng trưởng kinh tế – xã hội.

3. Sự phân bố dân cư

– Mật độ dân số

– Sự phân bố dân cư. Sự chuyển đổi trong phân bố dân cư.

– Các loại hình trú ngụ chính.

4. Sự tăng trưởng của văn hoá, giáo dục và y tế

– Các loại hình văn hóa dân gian. Các hoạt động văn hóa truyền thống, …

– Tình hình tăng trưởng giáo dục: số trường, lớp, học trò, … qua các 5; Chất lượng giáo dục,..

– Tình hình tăng trưởng y tế: số lượng bệnh viện, phòng khám, viên chức y tế, … qua các 5; hoạt động y tế của tỉnh (thành thị), …

IV. Nên kinh tê

1. Đặc điểm chung

– Tình hình tăng trưởng kinh tế trong những 5 vừa qua, đặc thù là trong giai đoạn Đổi mới.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ)

– Thế mạnh kinh tế của tỉnh (thành thị).

– Nhận xét chung về trình độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (thành thị) so với cả nước.

2. Các thành phần kinh tế (tùy từng địa phương, sinh viên theo dõi dàn ý bên dưới)

a) Công nghiệp (bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp)

– Địa điểm của ngành trong nền kinh tế của tỉnh (thành thị).

– Cơ cấu ngành:

+ Cơ cấu theo vẻ ngoài sở hữu.

+ Cơ cấu theo ngành (chú tâm các cấp công nghiệp trọng tâm).

– Phân bố công nghiệp (chú tâm các khu công nghiệp tập hợp).

– Thành phầm công nghiệp chính yếu.

– Hướng tăng trưởng công nghiệp.

b) Nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp và thủy sản)

– Địa điểm của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành thị).

– Cơ cấu ngành nông nghiệp.

+ Ngành trồng trọt

Tỷ trọng sản xuất trồng trọt trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Sự tăng trưởng và phân bố các loại cây trồng chính.

+ Ngành chăn nuôi

Sự tăng trưởng và phân bố của ngành chăn nuôi.

+ Ngành nuôi trồng thủy sản

Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản (thành phầm, cung ứng, …).

+ Ngành lâm nghiệp

Khai thác rừng.

Bảo vệ rừng và trồng rừng.

– Phương hướng tăng trưởng nông nghiệp.

c) Dịch vụ

– Địa điểm của dịch vụ trong nền kinh tế của tỉnh (thành thị).

– Giao thông vận chuyển: Các loại hình vận chuyển. Các tuyến giao thông chính. Giao thông vận chuyển tăng trưởng.

– Bưu chính viễn thông.

– Thương mại: Nội thương. Hoạt động xuất du nhập.

– Du lịch: Các trung tâm du hý. Sự tăng trưởng của ngành du hý.

– Hoạt động đầu cơ nước ngoài.

3. Sự phân chia kinh tế theo cương vực

V. Bảo vệ khoáng sản và môi trường

a) Tín hiệu giảm sút khoáng sản và ô nhiễm môi trường trên khu vực tỉnh (thành thị)

b) Các giải pháp bảo vệ khoáng sản và môi trường.

B. BÀI TẬP THAM KHẢO

Bài 1: Bình chọn ý nghĩa của địa điểm địa lý đối với sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh (thành thị).

Gợi ý:

Ý nghĩa của địa điểm địa lý:

– Nêu rõ đặc điểm thời tiết, khí hậu bất biến, bất thường, có ảnh hưởng thuận tiện hay ko thuận tiện tới hoạt động kinh tế – xã hội của tỉnh (thành thị).

– Nằm gần hoặc xa nguồn cung ứng nhiên liệu và thị phần tiêu thụ.

– Nằm trong khu vực giao thông tăng trưởng, giáp biển, đơn giản giao lưu với các vùng phụ cận và nước ngoài, hoặc có thể là cầu nối, cửa ngõ kinh tế của các tỉnh phụ cận. Ngược lại, địa bàn nằm ở nơi heo hút, đồi núi hiểm trở, ko giáp biển nên gieo neo cho việc giao lưu kinh tế – xã hội.

– Tiếp giáp biển: thuận tiện trong tăng trưởng kinh tế mở, các cấp kinh tế biển (giao thông vận chuyển, du hý, thủy sản, khai thác tài nguyên biển).

Bài 2: Theo anh / chị, thành phần thiên nhiên nào có ảnh hưởng trực tiếp nhất, mạnh nhất tới sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh (thành thị)?

Gợi ý

Điều kiện thiên nhiên là cơ sở để tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh (thành thị). Các thành phần thiên nhiên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, mỗi thành phần có vai trò và ảnh hưởng trực tiếp, mạnh bạo tới sự tăng trưởng kinh tế – xã hội trên các bình diện không giống nhau.

Bài 3: Nhận xét về tình trạng sử dụng đất. Tỉ dụ về dân số Hà Nội

Gợi ý

Nhận xét:

Cơ cấu sử dụng đất có sự dị biệt bự:

– Diện tích đất sử dụng vào hoạt động phi nông nghiệp nhiều nhất (50,7%).

– Tiếp theo là đất phi nông nghiệp (48,9%).

– Diện tích đất chưa sử dụng chỉ chiếm 1,4%.

⟹ Cho thấy Hà Nội là 1 trung tâm kinh tế tăng trưởng mạnh, hoạt động kinh tế phi nông nghiệp tăng trưởng mạnh, thành thị đã và đang khai thác hiệu quả quỹ đất để tăng trưởng kinh tế (đất chưa sử dụng chỉ chiếm 1,4% diện tích đất). ).

Bài 4: Nhận xét về tình hình tăng thêm dân số của tỉnh (thành thị). Gia tăng dân số có tác động gì tới đời sống kinh tế – xã hội?

Gợi ý

Đề cương gợi ý: Thành phố Hà Nội

* Gia tăng dân số ở Hà Nội:

– Dân số thành thị Hà Nội 5 2017 là 7.654,8 ngàn người. Trong đấy, dân số thành phố 3.764,1 ngàn người, chiếm 49,2% và tăng 1,7% so với 5 2016; dân số nông thôn 3.890,7 ngàn người, chiếm 50,8% và tăng 1,8%.

– Gia tăng dân số thiên nhiên có xu thế giảm, từ 2,1% (5 2015) xuống 1,9% (5 2017).

– Mật độ dân số trung bình 2.279 người / km2. Dân cư phân bố ko đều, tập hợp chính yếu ở 12 quận nội ô, trong đấy cao nhất là quận Đống Đa, 42.171 người / km.2thấp nhất là quận Long Biên 4.840 người / km2).

* Tác động của tăng thêm dân số ở Hà Nội:

– Hăng hái:

+ Mang lại nguồn lao động dồi dào cho sự tăng trưởng của các cấp kinh tế.

+ Lao động nhập cư có trình độ cao, năng động (chính yếu là sinh viên, cử nhân, kỹ sư …)

+ Thị trường tiêu thụ bao la.

– Hăng hái:

+ Gây sức ép về nhà ở, việc làm, học hành …

+ Ô nhiễm môi trường, hết sạch khoáng sản.

+ Tệ nạn xã hội, tai nạn và ùn tắc giao thông …

Bài 5: Nêu nói chung về đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành thị).

Gợi ý

Nhận xét:

– Trong cơ cấu kinh tế của Hà Nội:

+ Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất (60,67%).

+ Tiếp theo là công nghiệp – xây dựng (41,1%).

+ Khu vực nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất.

⟹ Cơ cấu kinh tế trên đề đạt trình độ tăng trưởng kinh tế khá cao của Hà Nội hiện tại, trình bày vai trò là trung tâm kinh tế bự thứ 2 cả nước (sau Thành phố Hồ Chí Minh), là đầu tàu kinh tế của vùng. khu vực phía bắc.

—(Hoàn thành)—

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Chỉ dẫn mày mò Địa lí địa phương lớp 9 5 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu bổ ích, các em vui lòng đăng nhập hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

.


Thông tin thêm về Hướng dẫn tìm hiểu về địa lý địa phương môn Địa Lý 9 năm 2021

Ban chỉnh sửa Blog Tiền Điện Tử xin gửi đến các em tài liệu Chỉ dẫn học tập môn Địa Lí 9 5 2021 gồm phần chỉ dẫn lý thuyết và bài tập tham khảo giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến ​​thức. giúp sẵn sàng cho kỳ thi sắp đến. Mời các bạn cùng theo dõi!

HƯỚNG DẪN HỌC ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG

MỘT LÝ THUYẾT

I. Địa điểm địa lý, khuôn khổ cương vực và sự phân chia hành chính

1. Địa điểm và cương vực

– Bờ cõi. Diện tích.

– Ý nghĩa của địa điểm địa lí đối với sự tăng trưởng kinh tế – xã hội.

2. Khối hành chính

– Quá trình tạo nên tình (thành).

– Các đơn vị hành chính.

II. Điều kiện thiên nhiên và khoáng sản tự nhiên

1. Địa hình

– Các đặc điểm chính của địa hình.

– Tác động của địa hình tới sự phân bố dân cư và tăng trưởng kinh tế – xã hội.

2. Khí hậu

– Đặc điểm của khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, sự dị biệt giữa các mùa, …).

– Tác động của khí hậu tới sản xuất (đặc thù là sản xuất nông nghiệp) và đời sống.

3. Thủy văn

– Màng lưới sông.

Đặc điểm chính của sông (hướng chảy, cơ chế nước, …).

Vai trò của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất.

– Hồ: Các hồ bự. Vai trò của hồ.

– Nước ngầm: Nguồn nước dưới đất. Khả năng khai thác. Chất lượng nước sinh hoạt và sản xuất.

4. Đất

– Các loại đất. Đặc điểm của đất. Sự phân bố của đất.

– Ý nghĩa của đất đối với sản xuất.

– Hiện trạng sử dụng đất.

5. Khoáng sản sinh vật

– Hiện trạng thảm thực vật thiên nhiên (đặc thù chú tâm tới độ che phủ của rừng).

– Các loại động vật hoang dại và trị giá của chúng.

– Công viên non sông.

6. Khoáng sản

– Các loại tài nguyên chính và sự phân bố của chúng.

– Tầm quan trọng của tài nguyên đối với sự tăng trưởng của các cấp kinh tế.

Kết luận: nhận xét chung về đặc điểm thiên nhiên và ý nghĩa của cảnh ngộ thiên nhiên đối với đời sống, kinh tế – xã hội.

III. Dân số và lao động (tuỳ từng địa phương, HS theo dàn ý bên dưới)

1. Gia tăng dân số địa phương

– Dân số.

– Tỷ lệ tăng thêm thiên nhiên của dân số qua các 5.

– Tăng mạnh cơ giới hóa.

– Nguyên nhân chính của sự chỉnh sửa dân số.

– Tác động của tăng thêm dân số tới đời sống và sản xuất.

2. Phù hợp với dân số địa phương

– Đặc điểm cơ cấu dân số: cơ cấu dân số theo giới tính, cơ cấu dân số theo độ tuổi, cơ cấu dân số theo lao động, cơ cấu dân tộc.

– Tác động của cơ cấu dân số tới sự tăng trưởng kinh tế – xã hội.

3. Sự phân bố dân cư

– Mật độ dân số

– Sự phân bố dân cư. Sự chuyển đổi trong phân bố dân cư.

– Các loại hình trú ngụ chính.

4. Sự tăng trưởng của văn hoá, giáo dục và y tế

– Các loại hình văn hóa dân gian. Các hoạt động văn hóa truyền thống, …

– Tình hình tăng trưởng giáo dục: số trường, lớp, học trò, … qua các 5; Chất lượng giáo dục,..

– Tình hình tăng trưởng y tế: số lượng bệnh viện, phòng khám, viên chức y tế, … qua các 5; hoạt động y tế của tỉnh (thành thị), …

IV. Nên kinh tê

1. Đặc điểm chung

– Tình hình tăng trưởng kinh tế trong những 5 vừa qua, đặc thù là trong giai đoạn Đổi mới.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ)

– Thế mạnh kinh tế của tỉnh (thành thị).

– Nhận xét chung về trình độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (thành thị) so với cả nước.

2. Các thành phần kinh tế (tùy từng địa phương, sinh viên theo dõi dàn ý bên dưới)

a) Công nghiệp (bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp)

– Địa điểm của ngành trong nền kinh tế của tỉnh (thành thị).

– Cơ cấu ngành:

+ Cơ cấu theo vẻ ngoài sở hữu.

+ Cơ cấu theo ngành (chú tâm các cấp công nghiệp trọng tâm).

– Phân bố công nghiệp (chú tâm các khu công nghiệp tập hợp).

– Thành phầm công nghiệp chính yếu.

– Hướng tăng trưởng công nghiệp.

b) Nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp và thủy sản)

– Địa điểm của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành thị).

– Cơ cấu ngành nông nghiệp.

+ Ngành trồng trọt

Tỷ trọng sản xuất trồng trọt trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Sự tăng trưởng và phân bố các loại cây trồng chính.

+ Ngành chăn nuôi

Sự tăng trưởng và phân bố của ngành chăn nuôi.

+ Ngành nuôi trồng thủy sản

Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản (thành phầm, cung ứng, …).

+ Ngành lâm nghiệp

Khai thác rừng.

Bảo vệ rừng và trồng rừng.

– Phương hướng tăng trưởng nông nghiệp.

c) Dịch vụ

– Địa điểm của dịch vụ trong nền kinh tế của tỉnh (thành thị).

– Giao thông vận chuyển: Các loại hình vận chuyển. Các tuyến giao thông chính. Giao thông vận chuyển tăng trưởng.

– Bưu chính viễn thông.

– Thương mại: Nội thương. Hoạt động xuất du nhập.

– Du lịch: Các trung tâm du hý. Sự tăng trưởng của ngành du hý.

– Hoạt động đầu cơ nước ngoài.

3. Sự phân chia kinh tế theo cương vực

V. Bảo vệ khoáng sản và môi trường

a) Tín hiệu giảm sút khoáng sản và ô nhiễm môi trường trên khu vực tỉnh (thành thị)

b) Các giải pháp bảo vệ khoáng sản và môi trường.

B. BÀI TẬP THAM KHẢO

Bài 1: Bình chọn ý nghĩa của địa điểm địa lý đối với sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh (thành thị).

Gợi ý:

Ý nghĩa của địa điểm địa lý:

– Nêu rõ đặc điểm thời tiết, khí hậu bất biến, bất thường, có ảnh hưởng thuận tiện hay ko thuận tiện tới hoạt động kinh tế – xã hội của tỉnh (thành thị).

– Nằm gần hoặc xa nguồn cung ứng nhiên liệu và thị phần tiêu thụ.

– Nằm trong khu vực giao thông tăng trưởng, giáp biển, đơn giản giao lưu với các vùng phụ cận và nước ngoài, hoặc có thể là cầu nối, cửa ngõ kinh tế của các tỉnh phụ cận. Ngược lại, địa bàn nằm ở nơi heo hút, đồi núi hiểm trở, ko giáp biển nên gieo neo cho việc giao lưu kinh tế – xã hội.

– Tiếp giáp biển: thuận tiện trong tăng trưởng kinh tế mở, các cấp kinh tế biển (giao thông vận chuyển, du hý, thủy sản, khai thác tài nguyên biển).

Bài 2: Theo anh / chị, thành phần thiên nhiên nào có ảnh hưởng trực tiếp nhất, mạnh nhất tới sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh (thành thị)?

Gợi ý

Điều kiện thiên nhiên là cơ sở để tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh (thành thị). Các thành phần thiên nhiên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, mỗi thành phần có vai trò và ảnh hưởng trực tiếp, mạnh bạo tới sự tăng trưởng kinh tế – xã hội trên các bình diện không giống nhau.

Bài 3: Nhận xét về tình trạng sử dụng đất. Tỉ dụ về dân số Hà Nội

Gợi ý

Nhận xét:

Cơ cấu sử dụng đất có sự dị biệt bự:

– Diện tích đất sử dụng vào hoạt động phi nông nghiệp nhiều nhất (50,7%).

– Tiếp theo là đất phi nông nghiệp (48,9%).

– Diện tích đất chưa sử dụng chỉ chiếm 1,4%.

⟹ Cho thấy Hà Nội là 1 trung tâm kinh tế tăng trưởng mạnh, hoạt động kinh tế phi nông nghiệp tăng trưởng mạnh, thành thị đã và đang khai thác hiệu quả quỹ đất để tăng trưởng kinh tế (đất chưa sử dụng chỉ chiếm 1,4% diện tích đất). ).

Bài 4: Nhận xét về tình hình tăng thêm dân số của tỉnh (thành thị). Gia tăng dân số có tác động gì tới đời sống kinh tế – xã hội?

Gợi ý

Đề cương gợi ý: Thành phố Hà Nội

* Gia tăng dân số ở Hà Nội:

– Dân số thành thị Hà Nội 5 2017 là 7.654,8 ngàn người. Trong đấy, dân số thành phố 3.764,1 ngàn người, chiếm 49,2% và tăng 1,7% so với 5 2016; dân số nông thôn 3.890,7 ngàn người, chiếm 50,8% và tăng 1,8%.

– Gia tăng dân số thiên nhiên có xu thế giảm, từ 2,1% (5 2015) xuống 1,9% (5 2017).

– Mật độ dân số trung bình 2.279 người / km2. Dân cư phân bố ko đều, tập hợp chính yếu ở 12 quận nội ô, trong đấy cao nhất là quận Đống Đa, 42.171 người / km.2thấp nhất là quận Long Biên 4.840 người / km2).

* Tác động của tăng thêm dân số ở Hà Nội:

– Hăng hái:

+ Mang lại nguồn lao động dồi dào cho sự tăng trưởng của các cấp kinh tế.

+ Lao động nhập cư có trình độ cao, năng động (chính yếu là sinh viên, cử nhân, kỹ sư …)

+ Thị trường tiêu thụ bao la.

– Hăng hái:

+ Gây sức ép về nhà ở, việc làm, học hành …

+ Ô nhiễm môi trường, hết sạch khoáng sản.

+ Tệ nạn xã hội, tai nạn và ùn tắc giao thông …

Bài 5: Nêu nói chung về đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành thị).

Gợi ý

Nhận xét:

– Trong cơ cấu kinh tế của Hà Nội:

+ Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất (60,67%).

+ Tiếp theo là công nghiệp – xây dựng (41,1%).

+ Khu vực nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất.

⟹ Cơ cấu kinh tế trên đề đạt trình độ tăng trưởng kinh tế khá cao của Hà Nội hiện tại, trình bày vai trò là trung tâm kinh tế bự thứ 2 cả nước (sau Thành phố Hồ Chí Minh), là đầu tàu kinh tế của vùng. khu vực phía bắc.

—(Hoàn thành)—

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Chỉ dẫn mày mò Địa lí địa phương lớp 9 5 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu bổ ích, các em vui lòng đăng nhập hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

.

#Hướng #dẫn #tìm #hiểu #về #địa #lý #địa #phương #môn #Địa #Lý #5


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Hướng #dẫn #tìm #hiểu #về #địa #lý #địa #phương #môn #Địa #Lý #5
Back to top button