Hỏi Đáp

Hướng dẫn tiến hóa Eevee thành Pokemon mà bạn muốn trong Pokemon GO

Chắc các bạn cũng đã biết rằng Eevee có thể tiến hóa thành 1 trong 3 Pokemon là Vaporeon, Jolteon và Flareon. Vậy làm thế nào để Eevee tiến hóa thành pokemon mà bạn muốn? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn nhé.

Pokemon GO.

Chọn vào Pokemon Ball.Chọn vào Pokemon Ball.

Chọn Pokemon.Chọn Pokemon.

Chọn Eevee mà bạn muốn tiến hóa.Chọn Eevee mà bạn muốn tiến hóa.

Chọn vào icon cây bút chì bên cạnh tên Pokemon.Chọn vào icon cây bút chì bên cạnh tên Pokemon.

Bạn thay đổi tên Eevee thành 1 trong 3 tên sau:

Rainer: Nếu bạn muốn Eevee tiến hóa thành Vaporeon.

Pyro: Nếu bạn muốn Evee tiến hóa thành Flareon.

Spatky: Nếu bạn muốn Eevee tiến hóa thành Jolteon.

Tên Eevee sau khi đổi.Tên Eevee sau khi đổi.

Chọn Evelove để tiến hóa Eevee nếu bạn đã có đủ Eevee candy.Chọn Evelove để tiến hóa Eevee nếu bạn đã có đủ Eevee candy.

Các Pokemon mà Eevee tiến hóa thành.Các Pokemon mà Eevee tiến hóa thành.

Back to top button
You cannot copy content of this page