Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 27 Mẫu học bạ mới theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 27 giúp quý thầy cô tham khảo cách viết nhận xét, được đánh giá trong học bạ theo quy định mới của Thông tư 27 về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

Năm học 2021-2022, sinh viên năm 1 và năm 2 được đánh giá theo Thông tư 27, còn sinh viên năm 3, 4 và 5 tiếp tục được đánh giá theo Thông tư 22. Thông tư 27/2020 / TT-BGDĐT thay thế Thông tư 30/2014 / TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016 / TT-BGDĐT. Vì vậy, mời quý thầy cô tham khảo một cách khách quan cho từng học sinh.

Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 27

Học bạ dùng để ghi kết quả đánh giá cuối năm của học sinh. Khi ghi học bạ, các giáo sư cần nghiên cứu kỹ lưỡng Thông tư số.7/2Ngày 020 / TT-BGDĐTNgày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá học sinh tiểu học.

1. Trang 3, thông tin ghi trên giấy khai sinh của học sinh.

2. Mục “1. Các tài liệu và hoạt động giáo dục ”

– Trong cột “mức độ phê duyệtTôi không thểc ”: Ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức“ Hoàn thành tốt ”; H nếu học sinh ở “Hoàn thành” hoặc C nếu học sinh ở “Chưa hoàn thành”.

– Trong cột “DĐiểm KTK”Đối với môn Kiểm tra định kỳ: ghi điểm của bài kiểm tra cuối năm; Đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm kiểm tra cuối cùng.

– Trong cột “NHỎHởnxet“: Ghi lại những điểm nổi bật về sự tiến bộ, năng khiếu, hứng thú học tập các môn học và hoạt động giáo dục của học sinh; Những nội dung, kĩ năng chưa hoàn thiện trong từng ngành học và hoạt động giáo dục cần được khắc phục và giúp đỡ (nếu có).

3. Mục “2. Các phẩm chất chính ”và phần“ 3. Năng lực cốt lõi”

– Trong cột “đạt đến mứcc.

– Trong cột “NHỎĐúng xet”tương ứng với nội dung đánh giá chất lượng: ghi những biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế hoặc kiến ​​nghị (nếu có) về việc hình thành và phát triển một số phẩm chất chủ yếu của học sinh.

Ví dụ: Đi học đầy đủ, đúng giờ, mạnh dạn phát biểu ý kiến ​​cá nhân; biết giữ lời hứa; tôn trọng và giúp đỡ mọi người;

– Trong cột “Đánh giát “tương ứng vớiđánh giá nội dung năng lực lực lượng: ghi những biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế hoặc kiến ​​nghị (nếu có) về việc hình thành và phát triển một số năng lực chung và riêng của học sinh.

Ví dụ: Biết vệ sinh thân thể, ăn mặc đẹp; tích cực và hợp tác trong học tập; có khả năng tự học; …; sử dụng thành thạo ngôn ngữ trong cuộc sống và học tập, biết cách tư duy, lập luận và giải một số bài toán quen thuộc;…

4. Mục “4. Đánh giá kết quả giáo dục ”

Ghi lại một trong bốn cấp độ: “Hoàn thành xuất sắc”, “Hoàn thành tốt”, “Hoàn thành hoặc“ Chưa hoàn thành ”.

5. Mục “5. Tặng kem”

Ghi lại những thành tích mà học sinh đã được khen thưởng trong năm học.

Ví dụ: Đạt danh hiệu Học sinh giỏi; Anh đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; Đạt giải Nhì Hội Giao lưu ATGT cấp huyện;…

6. Phần “6. Hoàn thành lớp học / chương trình giảng dạy chính ”.

Hồ sơ Hoàn thành chương trình lớp…… /tiểu học hoặc không hoàn thành chương trình tiểu học …./chương trình tiểu học; Được thăng chức hay không được thăng chức.

Ví dụ: – Hoàn thành chương trình năm thứ 2; Được lên lớp 3.

– Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

hồ sơ trường học Dkinh quáCNha tdài baban quản lý và những đứa trẻnó trả lại cho học sinh khi học sinh cHuhyên tRuong, HĐƯỢC RỒIg chương tRinh đi tiểu học.

Nhận xét học bạ đối với học sinh tiểu học theo Thông tư 27

  • Biểu mẫu nhận xét cho các vấn đề theo Thông tư 27
  • Phiếu đánh giá năng lực, phẩm chất theo Thông tư 27
  • Cách ghi học bạ lớp 1 theo Thông tư 27
  • Nhận xét học bạ lớp 2 theo Thông tư 27

Phương pháp đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27

Một số phương pháp đánh giá thường được sử dụng trong đánh giá học sinh bao gồm:

a) Phương pháp quan sát: Giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong quá trình dạy học trên lớp, dùng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, sổ ghi chép những biểu hiện của học sinh để làm bằng chứng đánh giá quá trình học tập và hình thành của học sinh.

b) Phương pháp đánh giá thông qua hồ sơ học tập, sản phẩm và hoạt động của học sinh: Giáo viên đưa ra nhận xét, đánh giá về sản phẩm, kết quả hoạt động của học sinh, từ đó đánh giá việc học tập của học sinh theo từng nội dung đánh giá phù hợp.

c) Phương pháp hỏi đáp: Giáo viên trao đổi với học sinh thông qua các câu hỏi và câu trả lời để thu thập thông tin nhằm đưa ra những nhận xét và biện pháp hữu ích kịp thời.

d) Hình thức kiểm tra viết: Giáo viên sử dụng bài kiểm tra gồm các câu hỏi và bài tập được thiết kế theo mức độ và yêu cầu của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp trắc nghiệm, rút ​​kinh nghiệm và tự luận để đánh giá mức độ thực hiện. trong nội dung giáo dục cần đánh giá.

Một số thang điểm khi đánh giá học sinh tiểu học

a) Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đạt yêu cầu và thể hiện được các kỹ năng đặc thù của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với chương trình dạy học.

b) Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, kỹ năng của học sinh thông qua các phẩm chất và năng lực cần thiết sau:

– Phẩm chất chính: yêu nước, nhân hậu, cần cù, trung thực, trách nhiệm.

– Các năng lực cần thiết:

  • Các kỹ năng chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo;
  • Năng lực cụ thể: ngôn ngữ, tin học, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

Thông tin thêm về Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 27 Mẫu học bạ mới theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 27 Mẫu học bạ mới theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 27 giúp thầy cô tham khảo để biết cách ghi lời nhận xét, đánh giá vào sổ học bạ theo đúng quy định mới trong Thông tư 27 về đánh giá học sinh Tiểu học.

Năm học 2021 – 2022, học sinh lớp 1 và lớp 2 đánh giá theo Thông tư 27, còn học sinh lớp 3, 4, 5 vẫn đánh giá theo Thông tư 22. Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Vậy mời thầy cô tham khảo để nhận xét từng học sinh thật khách quan.
Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 27
Học bạ dùng để ghi kết quả tổng hợp đánh giá cuối năm học của học sinh. Khi ghi Học bạ, giáo viên cần nghiên cứu kĩ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.
1. Trang 3, thông tin ghi theo giấy khai sinh của học sinh.
2. Mục “1. Các môn học và hoạt động giáo dục”
– Trong cột “Mức đạt được”: Ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành tốt”; H nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành” hoặc C nếu học sinh ở mức “Chưa hoàn thành”.
– Trong cột “Điểm KTĐK” đối với các môn học có Bài kiểm tra định kì: ghi điểm số của bài kiểm tra cuối năm học; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối.
– Trong cột “Nhận xét“: Ghi những điểm nổi bật về sự tiến bộ, năng khiếu, hứng thú học tập đối với các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh; nội dung, kĩ năng chưa hoàn thành trong từng môn học, hoạt động giáo dục cần được khắc phục, giúp đỡ (nếu có).
3. Mục “2. Những phẩm chất chủ yếu” và mục “3. Những năng lực cốt lõi”
– Trong cột “Mức đạt được” tương ứng với từng nội dung đánh giá về phẩm chất, năng lực: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Tốt”, Đ nếu học sinh đạt mức “Đạt” hoặc C nếu học sinh ở mức “Cần cố gắng”.
– Trong cột “Nhận xét” tương ứng với nội dung đánh giá về phẩm chất: ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế hoặc khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số phẩm chất chủ yếu của học sinh.
Ví dụ: Đi học đầy đủ, đúng giờ, mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân; biết giữ lời hứa; tôn trọng và biết giúp đỡ mọi người;..
– Trong cột “Nhận xét” tương ứng với nội dung đánh giá về năng lực: ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế hoặc khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số năng lực chung, năng lực đặc thù của học sinh.
Ví dụ: Biết vệ sinh thân thể, ăn mặc gọn gàng; chủ động, phối hợp trong học tập; có khả năng tự học; …; sử dụng ngôn ngữ lưu loát trong cuộc sống và học tập, biết tư duy, lập luận và giải quyết được một số vấn đề toán học quen thuộc;…
4. Mục “4. Đánh giá kết quả giáo dục”
Ghi một trong bốn mức: “Hoàn thành xuất sắc”, “Hoàn thành tốt”, “Hoàn thành hoặc “Chưa hoàn thành”.
5. Mục “5. Khen thưởng”
Ghi những thành tích mà học sinh được khen thưởng trong năm học.
Ví dụ: Đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc; Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện; Đạt giải Nhì hội giao lưu An toàn giao thông cấp huyện;…
6. Mục “6. Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học”.
Ghi Hoàn thành chương trình lớp……/chương trình tiểu học hoặc Chưa hoàn thành chương trình lớp……/chương trình tiểu học; Được lên lớp hoặc Chưa được lên lớp.
Ví dụ: – Hoàn thành chương trình lớp 2; Được lên lớp 3.
– Hoàn thành chương trình tiểu học.
Học bạ được nhà trường bảo quản và trả lại cho học sinh khi học sinh chuyển trường, học xong chương trình tiểu học.
Lời nhận xét học bạ cho học sinh Tiểu học theo Thông tư 27
Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 27
Mẫu nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 27
Cách ghi nhận xét học bạ lớp 1 theo Thông tư 27
Nhận xét học bạ lớp 2 theo Thông tư 27
Phương pháp đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 27
Một số phương pháp đánh giá thường được sử dụng trong quá trình đánh giá học sinh gồm:
a) Phương pháp quan sát: Giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại các biểu hiện của học sinh để sử dụng làm minh chứng đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.
b) Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của học sinh: Giáo viên đưa ra các nhận xét, đánh giá về các sản phẩm, kết quả hoạt động của học sinh, từ đó đánh giá học sinh theo từng nội dung đánh giá có liên quan.
c) Phương pháp vấn đáp: Giáo viên trao đổi với học sinh thông qua việc hỏi-đáp để thu thập thông tin nhằm đưa ra những nhận xét, biện pháp giúp đỡ kịp thời.
d) Phương pháp kiểm tra viết: Giáo viên sử dụng các bài kiểm tra gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo mức độ, yêu cầu cần đạt của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp trắc nghiệm và tự luận để đánh giá mức đạt được về các nội dung giáo dục cần đánh giá.
Một số lưu ý khi đánh giá học sinh Tiểu học
a) Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
b) Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua những phẩm chất chủ yếu và những năng lực cốt lõi như sau:
– Những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
– Những năng lực cốt lõi:
Những năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo;
Những năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mĩ, thể chất.

#Hướng #dẫn #ghi #học #bạ #theo #Thông #tư #Mẫu #học #bạ #mới #theo #Thông #tư #272020TTBGDĐT


#Hướng #dẫn #ghi #học #bạ #theo #Thông #tư #Mẫu #học #bạ #mới #theo #Thông #tư #272020TTBGDĐT

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button