Pháp Luật

Hướng dẫn đánh giá giáo viên theo Chuẩn năm học 2021-2022

Hướng dẫn đánh giá giáo viên theo Chuẩn mới nhất

Mới đây Bộ giáo dục và đào tạo đã có Công văn số 3556/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn, năm học 2021-2022.

  • Không còn học sinh tiên tiến ở cấp 2, cấp 3 từ 5/9/2021
  • Xem xét cho giáo viên không đảm bảo giảng dạy nghỉ hưu sớm

Nhằm đảm bảo các chính sách, chế độ cho đội ngũ giáo viên dựa trên kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, Bộ giáo dục đã ban hành Công văn số 3556 nhằm hướng dẫn thực hiện đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong năm học 2021-2022 như sau:

– Tiếp tục triển khai công tác đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đã đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 và nhập kết quả đánh giá lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

Trong đó, Chuẩn giáo viên được quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 như sau:

Điều 72. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

c) Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

d) Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.”

– Tạm dừng việc đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 đến khi có quy định mới được ban hành.

Công văn này thay thế Công văn 2440/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết công văn mời các bạn xem trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử VN.

Back to top button
You cannot copy content of this page