Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất

Để sử dụng các dịch vụ của Microsoft như OneDrive, Office 365, Outlook, Xbox live hoặc đăng nhập vào windows an toàn hơn, khách hàng cần sử dụng account Microsoft. Nếu bạn chưa có account Microsoft, hãy tuân theo chỉ dẫn cách đăng ký account Microsoft của tip.com.vn dưới đây để tạo account Microsoft cho bản thân.

Chỉ dẫn cách tạo account Microsoft dễ dãi và mau chóng

Bước 1: Trước tiên, hãy truy cập kết hợp bên dưới để đăng ký account Microsoft

https://signup.live.com/?lic=1

Bước 2: Nhập email của bạn (tốt nhất là sử dụng gmail) rồi nhấn tiếp theo

Bước 3: Gõ vào mật khẩu bạn muốn sử dụng cho account Microsoft của mình của bạn và sau đấy tiếp diễn nhấn tiếp theo.

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất 2

Bước 4: Nhập tên hiển thị của account Microsoft => sau đấy nhấn tiếp theo tiếp theo.

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất 3

Bước 5: Khai báo đầy đủ thông tin cho account của bạn. Nên khai báo thật thà để sau này đơn giản khôi phục account lúc gặp sự cố.

Bước 6: Sau lúc khai báo xong, tất cả chúng ta sẽ được hỏi mã công nhận từ email dùng để đăng ký. Vui lòng mở email đã đăng ký ở trên để lấy mã công nhận gồm 4 chữ số

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất 4

Bước 7: Nhập mã công nhận vào form đăng ký => và nhấn Tiếp theo.

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất 5

Bước 8: Nhập mã thành công của giai đoạn Đăng ký account Microsoft thành công sẽ có giao diện như sau:

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất 6

Trên trang này, bạn có thể xem lại thông tin về account bạn vừa tạo hoặc biên tập nó.

Đăng ký account Microsoft thành công Từ hiện giờ, bạn sẽ có thể đơn giản sử dụng account này để tải Windows, sử dụng hòm thư Live Mail, đăng nhập nói chuyện Skype, tải phần mềm trong Windows Store …

Phần kết.

Trên đây là Cách đăng ký account Microsoft cho những người nào chưa biết. Nếu gặp bất cứ lỗi nào dẫn tới giai đoạn đăng ký account ko thành công, vui lòng comment bên dưới. Chúc may mắn!

.


Thông tin thêm về Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất

Để sử dụng các dịch vụ của Microsoft như OneDrive, Office 365, Outlook, Xbox live hoặc đăng nhập vào windows an toàn hơn, khách hàng cần sử dụng account Microsoft. Nếu bạn chưa có account Microsoft, hãy tuân theo chỉ dẫn cách đăng ký account Microsoft của tip.com.vn dưới đây để tạo account Microsoft cho bản thân.

Chỉ dẫn cách tạo account Microsoft dễ dãi và mau chóng

Bước 1: Trước tiên, hãy truy cập kết hợp bên dưới để đăng ký account Microsoft

https://signup.live.com/?lic=1

Bước 2: Nhập email của bạn (tốt nhất là sử dụng gmail) rồi nhấn tiếp theo

Bước 3: Gõ vào mật khẩu bạn muốn sử dụng cho account Microsoft của mình của bạn và sau đấy tiếp diễn nhấn tiếp theo.

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất 2

Bước 4: Nhập tên hiển thị của account Microsoft => sau đấy nhấn tiếp theo tiếp theo.

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất 3

Bước 5: Khai báo đầy đủ thông tin cho account của bạn. Nên khai báo thật thà để sau này đơn giản khôi phục account lúc gặp sự cố.

Bước 6: Sau lúc khai báo xong, tất cả chúng ta sẽ được hỏi mã công nhận từ email dùng để đăng ký. Vui lòng mở email đã đăng ký ở trên để lấy mã công nhận gồm 4 chữ số

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất 4

Bước 7: Nhập mã công nhận vào form đăng ký => và nhấn Tiếp theo.

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất 5

Bước 8: Nhập mã thành công của giai đoạn Đăng ký account Microsoft thành công sẽ có giao diện như sau:

Hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft nhanh nhất 6

Trên trang này, bạn có thể xem lại thông tin về account bạn vừa tạo hoặc biên tập nó.

Đăng ký account Microsoft thành công Từ hiện giờ, bạn sẽ có thể đơn giản sử dụng account này để tải Windows, sử dụng hòm thư Live Mail, đăng nhập nói chuyện Skype, tải phần mềm trong Windows Store …

Phần kết.

Trên đây là Cách đăng ký account Microsoft cho những người nào chưa biết. Nếu gặp bất cứ lỗi nào dẫn tới giai đoạn đăng ký account ko thành công, vui lòng comment bên dưới. Chúc may mắn!

.

#Hướng #dẫn #cách #tạo #tài #khoản #Microsoft #nhanh #nhất


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Hướng #dẫn #cách #tạo #tài #khoản #Microsoft #nhanh #nhất
Back to top button