Hợp đồng đặt cọc có cần người làm chứng 2022?

Thỏa thuận đặt cọc có cần người làm chứng không? Trong các giao dịch dân sự là giao dịch mua bán hàng hóa, hàng hóa … thì thông thường bên mua sẽ phải đặt cọc cho bên bán một khoản tiền trong một thời hạn nhất định để xác nhận rằng các bên đã đồng ý giao tài sản. giao kết hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng và bắt buộc các bên phải thực hiện đúng nội dung đã thỏa hiệp. Để biết thông tin chi tiết về thỏa thuận ký quỹ, hãy xem bài viết Dữ liệu lớn.

1. Thỏa thuận đặt cọc là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên khác (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền, kim loại quý”. , đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng ”.

Thỏa thuận đặt cọc là hợp đồng xác nhận việc người mua đặt cọc một khoản tiền hoặc hàng hóa có giá trị, ngoài ra còn quy định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Thỏa thuận đặt cọc phải tuân thủ các quy định về nội dung và hình thức của thỏa thuận phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Thỏa thuận đặt cọc có cần công chứng không?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, thỏa thuận đặt cọc phải được lập thành văn bản. Thỏa thuận đặt cọc không cần công chứng, nhưng để đảm bảo tính pháp lý thì thỏa thuận đặt cọc phải được công chứng, chứng thực.

3. Thỏa thuận đặt cọc có cần người làm chứng không?

Thỏa thuận đặt cọc được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên, do đó thỏa thuận đặt cọc có hiệu lực pháp luật, ngoài ra không có điều kiện bắt buộc thỏa thuận đặt cọc phải có người làm chứng. Để bảo đảm và chắc chắn cho thỏa thuận đặt cọc, các bên có thể có đầy đủ người làm chứng và ký xác nhận đầy đủ người làm chứng. Nếu việc đặt cọc không có hợp đồng thì người làm chứng sẽ là căn cứ để chứng minh tính xác thực của hoạt động đặt cọc.

4. Hợp đồng đặt cọc mua nhà có phải công chứng không?

Pháp luật không yêu cầu thỏa thuận đặt cọc phải được chứng thực hoặc chứng thực. Nếu các bên chỉ ký bằng tay thì thỏa thuận đặt cọc vẫn có hiệu lực theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Tuy nhiên, trên thực tế, khi tham gia phiên tòa, luật sư khuyến khích các bên công chứng thỏa thuận đặt cọc, vì ưu điểm của việc chứng minh là khi có tranh chấp thì thỏa thuận được công chứng. chứng minh; Hợp đồng viết tay thường gây tranh cãi vì một bên cho rằng chữ ký là giả mạo và phải được kiểm tra chữ ký.

5. Hợp đồng đặt cọc mua đất có cần công chứng không?

Theo phân tích tại mục 4, pháp luật không bắt buộc phải công chứng hợp đồng đặt cọc mua bán đất nhưng để hạn chế rủi ro, tranh chấp thì nên công chứng hợp đồng đặt cọc mua bán đất.

6. Nội dung cần có trong hợp đồng đặt cọc mua đất

Như đã phân tích tại Mục 1, nội dung cơ bản của hợp đồng đặt cọc mua tài sản phải tuân theo nội dung của hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Nội dung chi tiết của hợp đồng đặt cọc mua đất như sau:

– Thông tin người gửi và người nhận tiền gửi.

– Đối tượng của hợp đồng: là tài sản đặt cọc, thường là số tiền cụ thể được ghi bằng chữ và số. Cần ghi rõ số tiền đặt cọc này nhằm mục đích chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số …., tờ bản đồ số …. và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ …. Ngoài ra, cần liệt kê các thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất.

– Giá chuyển nhượng. Bao gồm các phương thức đặt cọc và thanh toán.

– Điều khoản thỏa thuận trách nhiệm thực hiện thủ tục công chứng chuyển nhượng, đăng ký sang tên chuyển nhượng.

– Thời hạn đặt cọc.

– Nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí.

– Xử lý tiền đặt cọc: Theo thỏa thuận của hai bên, nếu một trong các bên từ chối chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Phương thức giải quyết tranh chấp và cam kết của các bên.

– Ký và ghi rõ tên các bên, kể cả bên thứ 3 (Người làm chứng).

Trên đây, Blog Tiền Điện Tử đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về hợp đồng ký quỹ có cần người làm chứng? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã trình bày ở trên.

Xem các bài viết liên quan trong phần Dân sự của Câu hỏi thường gặp về pháp lý Dữ liệu lớn:

Thông tin thêm về Hợp đồng đặt cọc có cần người làm chứng 2022?

Hợp đồng đặt cọc có cần người làm chứng 2022?

Hợp đồng đặt cọc có cần người làm chứng? Trong các giao dịch dân sự mà ở đây là giao dịch mua bán hàng hóa, tài sản,… thông thường bên mua sẽ phải đặt cọc cho bên bán một khoản tiền trong thời hạn nhất định để xác nhận các bên đã thống nhất sẽ giao kết một hợp đồng hoặc đã giao kết một hợp đồng và buộc các bên phải thực hiện đúng nội dung đã cam kết. Thông tin chi tiết về hợp đồng đặt cọc mời bạn đọc tham khảo trong bài viết của Blog Tiền Điện Tử.
1. Hợp đồng đặt cọc là gì?
Theo Khoản 1 Điều 328 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.”
Hợp đồng đặt cọc là hợp đồng xác nhận việc đã đặt cọc của bên mua một khoản tiền hoặc tài sản có giá trị, ngoài ra còn quy định quyền và nghĩa vụ của các bên về thực hiện hợp đồng. Hợp đồng đặt cọc phải tuân thủ những quy định về nội dung và hình thức đối với hợp đồng theo quy định của Bộ luận dân sự 2015. 
2. Hợp đồng đặt cọc có cần công chứng không?
Theo quy định của Bộ luật dân sự, hợp đồng đặt cọc cần được lập bằng văn bản. Hợp đồng đặt cọc không bắt buộc phải công chứng, tuy nhiên để đảm bảo tính pháp lý, hợp đồng đặt cọc nên được công chứng chứng thực.
3. Hợp đồng đặt cọc có cần người làm chứng
Hợp đồng đặt cọc được lập thành văn bản, có chữ ký đầy đủ của các bên nên hợp đồng đặt cọc có hiệu lực pháp lý, hơn nữa cũng không có quy định nào bắt buộc hợp đồng đặt cọc bắt buộc có người làm chứng. Để đảm bảo và chắc chắn về hợp đồng đặt cọc thì các bên hoàn toàn có thể có người làm chứng và kí đầy đủ phần xác nhận của người làm chứng. Nếu đặt cọc không có hợp đồng thì người làm chứng sẽ là căn cứ để chứng minh sự xác thực của giao dịch đặt cọc.

4. Hợp đồng đặt cọc mua nhà có cần công chứng không?
Pháp luật không bắt buộc Hợp đồng đặt cọc phải công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên chỉ ký giấy tay thì Hợp đồng đặt cọc vẫn có giá trị pháp lý, theo Điều 328 Bộ luật dân sự 2015.
Tuy nhiên trên thực tế tham gia tố tụng tại Tòa án thì Luật sư khuyến khích các bên nên đi công chứng hợp đồng đặt cọc, bởi điểm lợi về chứng minh chứng cứ, đó là khi xảy ra tranh chấp thì hợp đồng được công chứng được coi là chứng cứ không cần chứng minh; còn hợp đồng giấy tay nhiều khi xảy ra tranh cãi vì 1 bên cho rằng chữ ký giả, phải giám định chữ ký chữ viết.
5. Hợp đồng đặt cọc mua đất có cần công chứng không?
Căn cứ theo những phân tích ở mục 4, pháp luật không quy định hợp đồng đặt cọc mua đất phải công chứng, tuy nhiên nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp thì việc công chứng hợp đồng đặt cọc mua đất là khuyến khích.
6. Nội dung cần có trong hợp đồng đặt cọc mua nhà đất
Như phân tích ở mục 1, nội dung cơ bản của hợp đồng đặt cọc mua nhà đất phải tuân thủ theo nội dung của hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2015. Về nội dung chi tiết của hợp đồng đặt cọc mua nhà đất như sau:
– Thông tin bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc.
– Đối tượng hợp đồng: chính là tài sản đặt cọc, thường là số tiền cụ thể được viết bằng chữ và bằng số. Cần nêu rõ số tiền này đặt cọc nhằm mục đích chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số…., tờ bản đồ số,… và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ….. Ngoài ra cần liệt kê các thông tin thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất.
– Giá chuyển nhượng. Kèm theo phương thức đặt cọc và thanh toán.
– Các điều khoản về thỏa thuận trách nhiệm tiến hành thủ tục công chứng chuyển nhượng và đăng ký sang tên.
– Thời hạn đặt cọc.
– Nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí.
– Xử lý tiền đặt cọc: Theo thỏa thuận của hai bên nếu một trong hai bên từ chối chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
– Phương thức giải quyết tranh chấp và cam đoan của các bên.
– Ký và ghi rõ tên các bên kể cả bên thứ 3 (Người làm chứng).
Trên đây, Blog Tiền Điện Tử đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Hợp đồng đặt cọc có cần người làm chứng? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Blog Tiền Điện Tử:

#Hợp #đồng #đặt #cọc #có #cần #người #làm #chứng


#Hợp #đồng #đặt #cọc #có #cần #người #làm #chứng

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button