Hóa học 12 bài 15: Thực hành về polime và vật liệu polime

Hóa học 12 và 15 Giúp học sinh nắm được kiến ​​thức về polime và vật liệu polime. Giải bài tập sgk Hóa 12 trang 76, 77 nhanh chóng.

Giải bài tập Hóa học 12 bài 15: Polime và bài tập Vật liệu polime Nhanh chóng nắm vững những gì bạn sẽ học trong lớp vào ngày hôm sau và hiểu sơ qua về những gì bạn sẽ học trước khi đến lớp. Đồng thời giúp giáo viên soạn giáo án nhanh chóng cho học sinh. Vì vậy, đây là chi tiết của tài liệu, vì vậy nó đây.

Bài 1

Mệnh đề nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng không bền được gọi là monome.

C. Trong công thức polime, hệ số liên kết n được gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành bằng phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.

câu trả lời gợi ý

Đáp án B.

Bài 2

Nhóm vật liệu nào được làm từ polyme thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ.

B. Tơ visco, tơ tằm, màng phim.

C. Cao su isopren, visco, nilon-6, keo dán gỗ.

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

câu trả lời gợi ý

Đáp án B.

Bài 3

Xác định các monome được dùng để điều chế các polime sau.

câu trả lời gợi ý

Bài 4

10 tỷTrình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

tất cả. PVC (vải da nhân tạo) và da thật.

cơn mưa. Tơ tằm và tơ axetat.

câu trả lời gợi ý

tất cả. Đốt cháy hai mẫu tơ giả và tơ tằm thật rồi đặt tấm lọc lên mặt lửa có tẩm dung dịch AgNO.ba. Nếu mẫu thử có kết tủa trắng thì đó là PVC (Da nhân tạo).

PVC + O2 → axit clohydric +…

HCl + AgNOba → AgCl + HNOba

Mẫu có mùi khét như tóc cháy là da thật.

cơn mưa. Khi đốt, tơ có mùi khét như mùi tóc cháy, còn tơ axetat thì không.

Bài 5

tất cả. Viết các phương trình hóa học cho các phản ứng sau..

– Styren → Polystyren.

– Axit aminoenothanic (H2N-[CH2]6COOH → polimenantamit (nilon-7).

cơn mưa. Giả sử hiệu suất của hai phản ứng trên là 90% thì cần bao nhiêu tấn polime mỗi loại trên?

câu trả lời gợi ý

tất cả)

– Styren → Polystyren.

-Axit aminoenothanic (H 2 N-[CH 2 ] 6 COOH → polyenantamit (nilon-7))

n2N-[CH2]6 – COOH -> (NH- [CH2]6 – có)n + Bạn bè2Ồ (2)

Khối lượng pôlôni sinh ra là m = 1 tấn.

H = 90% nên m = 1 tấn. 100% / 90% = 1,1 (tấn)

Khối lượng polyenantamide được tạo ra (nylon – 7) = 1 (tấn)

H = 90% nên m = (1: 127,145): 0,9 = 1,27 (tấn)

Back to top button