Hồ sơ cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

Tôi có thể cấp lại bằng tốt nghiệp trung học bị mất không? Quy trình xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS như thế nào? Đây là một số câu hỏi cần được trả lời. Mời các bạn tải mẫu đơn đề nghị cấp lại bằng tốt nghiệp THCS từ hoatieu.vn.

  • Hồ Chí Minh Đội Thiếu niên Tiền phong Xin việc
  • Xin xác nhận công việc
  • mẫu đơn từ chức

1. Đơn đề nghị cấp lại bằng tốt nghiệp THPT số 1.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đơn xin bản sao văn bằng tốt nghiệp

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường cấp hai ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Họ và tên: ……………………………………….. …………………………………………………………………………………… ………

ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Nơi sinh: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Mọi người: ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………

Chúa tể: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Số báo danh: …………………………., Ngày cấp .. …………………………… ………………………………………………………

Nơi cấp thẻ đăng ký thường trú: …………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………………… …… ………

Tốt nghiệp THCS … ………………………………………………………………………………

Học sinh toàn trường (cuối cấp): ……………………………………. …. ……………………………………………………………………………………

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học của bạn với những lý do sau:

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

Đính kèm với ứng dụng:

– 01 Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng;

……………, ngày tháng năm …….

người xin việc

(Ký, họ tên)

Lưu ý: Nhà trường phải đóng dấu giáp lai ảnh khi xác minh.

kiểm tra trường học

Căn cứ vào hồ sơ lưu ở trường và trường trung học cơ sở ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……. …. … kiểm tra:

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

ngày sinh nhật:… ./… ../… . . . . .., Nơi sinh: . ……………………………………………………………………………………

Chúa tể: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Đang là học sinh trung học phổ thông … .. …………………………………………………………………………………………

Ở trường …………………………………….

Tốt nghiệp từ ……………

Số cấp: …………………………., ngày cấp .. ……………………… ……………………………………………………………

chủ yếu

2. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS số 2.

Nội dung cơ bản của đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT như sau.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., buổi chiều … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … tháng ……………………………………………………………………………………………………………… số năm……

đề nghị
vui lòng phát hành lạitốt nghiệp trung học cơ sở

đến: Trường cấp hai… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

– Phòng Giáo dục và Đào tạo … .. ………………………………………………………………………………………………………… …….. …….

– Tên / Giới tính: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Mọi người: ………..

– ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nơi sinh:… … … … … … … … … … … … … … .

– Hộ khẩu thường trú: ………………………………………. …………. số điện thoại ……………………………. ………

– Số ID ……………………………………….. ………… Ngày xuất bản: …………………………….. ……… Nơi xuất bản: …………………………

– Đề nghị: Đơn đề nghị cấp lại bằng tốt nghiệp THCS.

– số:… … … … … … … … … … … .

– Năm tốt nghiệp … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Phân loại TN: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Hình thức đào tạo: Chính thức

– Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………………. .. ………………………………………………………………………………………………………… …….. …….

– Vậy kính đề nghị này trường THCS ….. Bộ Giáo dục – Đào tạo …. đề nghị xét duyệt và cấp lại bằng tốt nghiệp.

– Tôi xác nhận những thông tin đã trình bày là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật của những điều trên.

Xin chân thành cảm ơn!

xác nhận địa phương

kiểm tra

Trung học phổ thông… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ứng viên nữ

(Ký tên và ghi tên của bạn)

Hồ sơ cấp lại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục hình dạng Xin vui lòng.

Back to top button