Hết tuổi lao động có được tham gia BHXH bắt buộc 2022?

Việc đóng góp an sinh xã hội là sự đảm bảo an ninh cho bạn và trách nhiệm đối với những người khác trong trường hợp ốm đau, tai nạn làm giảm hoặc mất thu nhập. Vậy hết tuổi lao động có được tham gia BHXH bắt buộc không? Bài viết này Blog Tiền Điện Tử sẽ giúp bạn giải đáp.

1. Quy định độ tuổi tham gia ASXH

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi người lao động bị giảm thu nhập hoặc bị mất do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc hết tuổi lao động, chết trên cơ sở đóng vào quỹ an sinh xã hội. (khoản 1, điều 3 Luật An sinh xã hội 2014).

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia (Điều 2, Điều 3 Luật An sinh xã hội 2014).

Hiện nay, theo quy định của Luật BTXH 2014, pháp luật không quy định độ tuổi tham gia BHXH mà chỉ áp dụng đối với những đối tượng vừa là người lao động vừa là người sử dụng lao động.

Việc tự nguyện đóng BHXH được quy định từ đủ 15 tuổi trở lên và không giới hạn độ tuổi tối đa được đóng BHXH.

2. Đóng góp an sinh xã hội cho người cao tuổi

Theo quy định về quyền lợi của người lao động lớn tuổi thì người lao động lớn tuổi thuộc đối tượng về thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì không được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm xã hội. Như vậy, người lao động cao tuổi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì không còn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tuy nhiên, trường hợp người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu muốn hưởng lương hưu mà có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện đến đủ 20 năm để hưởng lương. nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

3. Một số câu hỏi về an sinh xã hội cho người cao tuổi

3.1 Bảo hiểm xã hội cho người cao tuổi

  • Người lao động lớn tuổi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Người lao động cao tuổi không phải đóng bảo hiểm xã hội nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

  • Bạn có phải trả tiền an sinh xã hội cho nhân viên cao tuổi không?

Người sử dụng lao động không bắt buộc phải trả tiền bảo hiểm xã hội cho nhân viên cấp cao khi họ đã hoàn thành 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động còn có trách nhiệm đóng thêm một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc theo quy định.

3.2 Bạn có thể tham gia an sinh xã hội nếu bạn 55, 60 tuổi không?

Đủ 55 tuổi, 60 tuổi được tham gia an sinh xã hội như bình thường. Do pháp luật không quy định độ tuổi đóng BHXH tối đa mà chỉ quy định độ tuổi tối thiểu tham gia đóng BHXH tự nguyện là từ đủ 15 tuổi.

Vì vậy, 50 hoặc 60 tuổi có thể tham gia đóng góp an sinh xã hội.

3.3 Người lao động từ 60 tuổi trở lên có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Người lao động đã đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sau đủ 60 tuổi thì không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động cao tuổi vẫn phải trả cho người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

3.4 Bạn phải bao nhiêu tuổi để đóng bảo hiểm xã hội?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành Luật An sinh xã hội 2014 không có quy định về độ tuổi đóng BHXH.

Khoản 4, Điều 3 của Luật An sinh xã hội 2014 quy định như sau:

4. Người tham gia BTXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Vì vậy, ở độ tuổi nào cũng được đóng BHXH tự nguyện nếu đủ 15 tuổi trở lên.

3.5 Người trong độ tuổi lao động có được hưởng các khoản đóng góp an sinh xã hội không?

Người trong độ tuổi lao động có được hưởng các khoản đóng góp an sinh xã hội không? Đây là câu hỏi thường gặp của người lao động, chủ yếu là lao động tự do, không làm việc cho tổ chức nào, hơn nữa thu nhập khá thấp và không được tham gia đóng góp an sinh xã hội. Về già khi hết tuổi lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, vậy pháp luật quy định như thế nào?

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 2. Đối tượng ứng dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam được tham gia các bảo đảm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng làm việc xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc cụ thể có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động người đại diện của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

Người lao động trên tuổi có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật An sinh xã hội năm 2014 sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, khi người lao động đủ 20 năm đóng BHXH thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nữa.

Như vậy, người lao động lớn tuổi chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng BHXH và được tiếp tục đóng BHXH theo quy định. Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội đủ 20 năm và đã hưởng lương hưu hàng tháng thì không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa.

Những nhân viên có thâm niên đóng đủ 20 năm tư cách thành viên an sinh xã hội sẽ được nhận lương hưu hàng tháng và các quyền lợi khác.

3.6 Trường hợp người lao động không phải trả tiền an sinh xã hội?

Người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội không phải đóng bảo hiểm xã hội nếu không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 115/2015 / NĐ-CP. Như vậy, các trường hợp không phải đóng bảo hiểm có thể kể đến như:

  • Nếu người lao động ký hợp đồng lao động dưới 1 tháng
  • Người lao động ký hợp đồng kinh nghiệm
  • Người lao động nghỉ không lương trên 14 ngày mà không phải vì ốm đau, thai sản theo quy định
  • Người lao động giao kết hợp đồng miệng
  • Người lao động bán thời gian có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

3.7 Sau tuổi nghỉ hưu có phải đóng BHXH không?

Thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật An sinh xã hội năm 2014 như sau:

9. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đang giao kết hợp đồng lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo quy định trên, người hưởng lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội, trợ cấp hàng tháng giao kết hợp đồng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, trường hợp người lao động đã nghỉ việc hưởng lương hưu hàng tháng mà vẫn tiếp tục làm việc tại công ty thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Xem thêm một số bài viết hữu ích khác như: Ai phải đóng BHXH bắt buộc vào năm 2022, Đơn đăng ký đóng BHXH từ mục Hỏi đáp pháp luật trên trang web Dữ liệu lớn.

Thông tin thêm về Hết tuổi lao động có được tham gia BHXH bắt buộc 2022?

Hết tuổi lao động có được tham gia BHXH bắt buộc 2022?

Đóng bảo hiểm xã hội là việc đảm bảo sự an toàn cho bản thân và trách nhiệm đối với người khác trong trường hợp ốm đau, tai nạn mà bị giảm hoặc mất thu nhập. Vậy hết tuổi lao động có được tham gia BHXH bắt buộc? Bài viết này Blog Tiền Điện Tử sẽ giúp bạn trả lời.
1. Quy định độ tuổi tham gia BHXH
Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội (Khoản 1 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014)
Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia (Khoản 2 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014)
Hiện nay, theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì pháp luật không quy định về độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội mà chỉ áp dụng đối với những đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động.
Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định từ độ tuổi tối thiểu 15 trở lên và không giới hạn độ tuổi tối đa được đóng bảo hiểm xã hội.
2. Đóng bảo hiểm xã hội cho người cao tuổi
Theo quy định về quyền lợi của người lao động cao tuổi thì người lao động cao tuổi đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, người lao động cao tuổi đã đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội là trên 20 năm thì không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa.
Tuy nhiên, nếu người lao động cao tuổi đã đủ tuổi nghỉ hưu, muốn hưởng lương hưu mà đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

3. Một số câu hỏi về BHXH với người cao tuổi
3.1 Bảo hiểm xã hội đối với người cao tuổi
Người lao động cao tuổi có phải đóng BHXH không?
Người lao động cao tuổi không phải đóng bảo hiểm xã hội nếu đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm.
Có phải đóng BHXH cho người lao động cao tuổi không?
Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cao tuổi khi họ đã đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Cho nên, ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động còn có trách nhiệm chi trả thêm một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.
3.2 Độ tuổi 55,60 có tham gia BHXH được không?
Độ tuổi 55, 60 tuổi được tham gia bảo hiểm xã hội như bình thường. Bởi pháp luật không quy định về độ tuổi tối đa được đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu mà chỉ quy định độ tuổi tối thiểu để tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là từ 15 tuổi.
Do vậy, 50 hay 60 tuổi đều có thể tham gia đóng bảo hiểm xã hội được.
3.3 Lao động sau 60 tuổi có phải đóng BHXH?
Lao động sau 60 tuổi mà đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm thì không phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa.
Tuy nhiên, người sử dụng lao động cao tuổi vẫn phải trả cho người lao động một khoản tiền tương đương với khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
3.4 Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi đóng bảo hiểm xã hội?
Hiện nay theo quy định pháp luật hiện hành của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì không quy định việc bao nhiêu tuổi thì hết tuổi đóng bảo hiểm xã hội.
Tại Khoản 4 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:
4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
Như vậy, bao nhiêu tuổi cũng có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được nếu từ đủ 15 tuổi trở lên.
3.5 Người quá tuổi lao động có được đóng BHXH hay không?
Người quá tuổi lao động có được đóng BHXH hay không? Đây là câu hỏi thường gặp của người lao động, nhất là người lao động tự do, họ không làm việc cho bất cứ tổ chức nào, hơn nữa thu nhập khá thấp không có điều kiện để tham gia đóng BHXH. Về già khi hết tuổi lao động họ có nhu cầu đóng BHXH, vậy pháp luật quy định như thế nào?
Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng
Người lao động quá tuổi lao động đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 2, Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, khi NLĐ đã đóng đủ 20 năm thăm gia BHXH sẽ không còn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nữa.
Như vậy, người lao động cao tuổi khi chưa đóng đủ 20 năm BHXH vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và vẫn sẽ được đóng BHXH theo đúng quy định. Người lao động khi đã tham gia BHXH 20 năm và đã được nhận lương hưu hàng tháng không còn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nữa.
Người lao động cao tuổi đã đóng đủ 20 năm tham gia BHXH sẽ được nhận lương hưu hàng tháng và hưởng thêm các quyền lợi khác.
3.6 Trường hợp người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội?
Người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội là nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP thì không phải đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, có thể kể đến các trường hợp không nằm trong đối tượng phải đóng bảo hiểm như:
Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động dưới 01 tháng
Người lao động ký hợp đồng thử việc
Người lao động nghỉ việc không hưởng lương trên 14 ngày mà không phải là do ốm đau, thai sản theo quy định
Người lao động giao kết hợp đồng bằng miệng
Người lao động bán thời gian có mức lương làm việc dưới mức lương tối thiểu vùng.
3.7 Qua tuổi nghỉ hưu có phải đóng BHXH
Theo quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:
9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Căn cứ theo quy định trên, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, trường hợp người lao động đã nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí hằng tháng mà tiếp tục làm việc tại công ty thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Những đối tượng nào phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2022, Mẫu đơn đăng ký đóng bảo hiểm xã hội từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Blog Tiền Điện Tử.

#Hết #tuổi #lao #động #có #được #tham #gia #BHXH #bắt #buộc


#Hết #tuổi #lao #động #có #được #tham #gia #BHXH #bắt #buộc

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button